Edese Vos

Failliet Smaakpark laat ruim 1,5 miljoen euro schuld na

smaakpark ede schuld
Smaakpark Ede laat veel schulden na. Beeld: Edese Vos (AI).

Het failliete Smaakpark Ede van Christian Weij laat een schuld van ruim 1,5 miljoen euro na. Dat is op te maken uit het eerste verslag van de curator en informatie die de Edese Vos eerder al boven water tilde.

Op 11 juli, ruim een maand na het faillissement, kwam de curator met zijn eerste verslag. De belangrijkste punten hieruit:

 • De onderneming maakte elk jaar zeer grote verliezen. In 2020 ruim 90.000 euro, in 2021 en 2022 jaarlijks ruim 350.000 euro. De curator merkt dan ook op dat “de continuïteit van Smaakpark reeds in 2021 onder druk stond.” [Vandaar dat de Provincie Gelderland nu spreekt van ‘valsheid in geschrifte’. Weij wist immers op het moment van de subsidieaanvraag dat zijn onderneming er financieel belabberd voor stond.]
 • Het boedelsaldo bedraagt slechts 3.200 euro. Lees: van deze kale kip is niets meer te plukken.
 • In de maanden voorafgaand aan het faillissement waren bij Smaakpark Ede 40 mensen in dienst.
 • Smaakpark BV huurde het pand aan de Verbindelaarsweg van Puur-e Vastgoed BV, een andere BV van Weij. Deze huur is door de curator opgezegd.
 • De subsidie die de Provincie Gelderland verstrekte is door Weij voornamelijk gebruikt voor de lopende exploitatie van het restaurant. [Dus niet voor de doelstelling. Vandaar dat de curator de verwachting al uitsprak dat de provincie de volledige subsidie zal terugvorderen. Formeel dan, want er valt feitelijk niets meer te halen.]
 • Een saillante passage: “Ondanks de tegenvallende resultaten en het gegeven dat de subsidie reeds moest worden aangewend voor de exploitatie heeft SmaakPark eind 2022 betalingsverplichtingen van Puur-e vastgoed B.V. overgenomen.” Dit kan duiden op onbehoorlijk bestuur of paulianeus handelen.
 • De curator gaat onderzoeken of hier sprake van is. Uit het verslag is op te maken dat hij zijn twijfels heeft of de door Weij aangedragen oorzaken van het faillisement – corona en wegopbreking – kloppen. [Het personeel liet de Edese Vos al weten dat de voornaamste oorzaak Weijs eigen managementbesluit was om het personeel in dienst te houden en vast te houden aan een restaurantconcept dat niet liep.]
 • De curator heeft bij Weij de administratie opgevraagd, maar constateerde dat deze niet volledig was. De ontbrekende stukken heeft hij opgevraagd bij de accountant van Weij, maar dit riep de nodige vragen op. Oftewel: de administratie is nog niet volledig in zijn bezit en wordt sowieso aan een nader onderzoek onderworpen.
 • De Rabobank is de grootste schuldeiser met een vordering van 708.800 euro.
 • De fiscus heeft een preferente vordering van 190.331 euro, dit betreft met name loonheffingen.
 • Er zijn 106 concurrente crediteuren die een vordering bij de curator hebben ingediend. Denk hierbij aan de crowdfunders, personeelsleden en toeleveranciers. Het totale bedrag van deze vorderingen is 254.437 euro.
 • De vordering van de Provincie Gelderland, 381.720 euro, zit hier nog niet in. Er wordt ook nog een vordering van het UWV verwacht.
 • Of de onderneming zal doorstarten is nog niet duidelijk. De curator heeft een biedingsprocedure opgestart voor de geïnteresseerden die zich hebben gemeld. Hier zijn enkele gegadigden uitgekomen waarmee hij nog in onderhandeling is. [De curator heeft inmiddels aan de Edese Vos bevestigd dat de overnamekandidaten zich hebben teruggetrokken. Christian Weij heeft respijt gekregen om nieuwe financiers voor een doorstart te vinden. Lukt hem dit niet, dan wordt de inboedel geveild.]
 • Het volgende verslag van de curator wordt op 10 oktober verwacht.

Tellen we de vorderingen van de Rabobank, de fiscus, de concurrente crediteuren en de Provincie Gelderland bij elkaar op, dan komen we op een bedrag van 1.535.288 euro. Dat zal nog stijgen, aangezien er nog vorderingen worden verwacht en de curator ook zijn eigen uren in rekening zal brengen. Het is ironisch, maar de Edese Vos zat met die 1 miljoen uit het allereerste bericht dus eigenlijk nog aan de lage kant.

De verslagen van de curator zijn openbaar. We stellen deze daarom beschikbaar voor geïnteresseerden:

NASCHRIFT 21 oktober 2023: Het tweede verslag van de curator is inmiddels ook beschikbaar, met in een extra artikel een toelichting van de curator.

Avatar van Marc van der Woude

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

5 reacties

 • Ik vraag me af hoe Christian hier zelf over denkt, maar ik kan me wel een voorstelling maken. Mijn vertrouwen in mensen heeft in ieder geval een flinke deuk opgelopen. Dit klinkt niet als iemand die er alles aan gedaan heeft, maar helaas falliet is gegaan, maar als iemand die dondersgoed wist wat hij met andermans geld deed. Je zou zeggen dat bijvoorbeeld het pand en de grond nog wat kunnen opleveren, maar dit zat natuurlijk weer verstopt in een andere BV.

  Veel mensen die met de schade achterblijven en niet te vergeten de belastingbetaler. Ik hoop dat Christian zelf hier ook toe gaat behoren.

 • Kan de gemeente Ede, in het kader van Europese wet- en regelgeving, grond verpachten voor een symbolisch bedrag van € 1,–?

 • Het geld zou alleen aan verbouwing foodhal worden uitgegegeven. En later realisatie B&B. Nu blijkt dat dat dit vooral is uitgegeven aan de “gewone” bedrijfsvoering. Bah.

  Mailtje van Weij aan crowdfunding investeerders van februari 2020:

  Beste Investeerders,

  We hebben het gehaald! En meer dan dat. We zitten al op 107% en de teller blijft oplopen. Wow! En dat allemaal dankzij jullie. Onze dank is immens groot. Ontzettend gaaf om te merken dat er zoveel mensen zijn die in onze ideeën geloven.

  Het geld wat nu nog binnenkomt is voor de realisatie van de twee B&B kamers in het park. Hoe meer er nu nog binnenkomt, hoe sneller we ook deze kamers kunnen gaan realiseren. De campagne loopt nog door tot 5 maart.

  Aanstaande vrijdag gaan we naar de notaris voor de overdracht van het pand. We hopen daarna ergens is maart met de verbouwing van de foodhal te kunnen starten.

  Groet,
  Petra & Christian

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.