Edese Vos

FAQS donaties

De Edese Vos bouwt aan een stabiele basis voor scherpe en vasthoudende onderzoeksjournalistiek in Ede. Daarvoor zoeken we vrienden (supporters) die financieel willen bijdragen om dit mogelijk te maken. Op deze pagina beantwoorden we transparant de meestgestelde vragen.

Je kunt hier zelf bijdragen. Dankzij supporters als jij kunnen we ons werk blijven doen. Alvast bedankt!

Heb je een vraag die hier niet beantwoord is, maar die voor jou wel belangrijk is? Stuur ons even een mailtje.

1. Jullie hebben dit jaar € 60.000 nodig. Waar wordt dit voor gebruikt?

De Edese Vos heeft geen winstoogmerk, dus dit geld wordt volledig gebruikt voor de doelstelling: scherpe en vasthoudende onderzoeksjournalistiek in Ede.

Hiervan betalen wij onze projectcoördinator en onderzoeksjournalist Marc van der Woude. Hij heeft meer dan 30 jaar ervaring in het vak en vervult een cruciale rol in het opstarten en ontwikkelen van de Edese Vos. Daarnaast voeren we marketingcampagnes om ons bereik in Ede op te bouwen. Tenslotte zijn er de operationele kosten, zoals de hosting en ontwikkeling van de website en een scala aan ict-diensten die we afnemen om optimale kwaliteit te kunnen leveren.

Voor de helderheid: dit bedrag is geen gewenst doel, maar dat wat minimaal noodzakelijk is om onze huidige kernredactie goed te kunnen laten draaien. De Edese Vos is extreem efficiënt opgezet, wat betekent dat we met zo min mogelijk middelen zoveel mogelijk bereiken.

Vergeleken met andere media is het operationele budget van de Edese Vos laag. Het is minder dan de kosten van een communicatiemedewerker van de gemeente Ede en slechts 10 procent van het budget van Omroep Ede. We werken deels met vrijwilligers, maar daarbij is een professionele aansturing en eindredactie wel noodzakelijk om consistent goede kwaliteit te kunnen leveren.

2. Ik twijfel wat een redelijke bijdrage is. Wat is een goed richtbedrag?

Het richtbedrag voor de onderzoeksjournalistiek van de Edese Vos is € 10 per maand of € 100 per jaar. Dit is een redelijke bijdrage om onze huidige kosten te dekken en ons in staat te stellen om met de groei van het aantal lezers ook te kunnen opschalen.

We vinden het belangrijk dat lokale kwaliteitsjournalistiek voor iedereen beschikbaar is en blijft. We kunnen het achter een betaalmuur zetten, maar dan wordt het een ‘eliteproduct’ voor wie het kan betalen. En natuurlijk is dat volstrekt legitiem omdat goede journalistiek een prijs heeft. Maar de Edese Vos denkt buiten de lijntjes en wil testen of het ook anders kan. Bijvoorbeeld met een solidariteitsmodel.

Dit betekent concreet: iedereen draagt naar visie en draagkracht minimaal 1x per jaar iets bij. 

Kun je het redelijke richtbedrag geven: graag, dat is wat we nodig hebben om onze redactie te kunnen draaien. Heb je een kleine beurs en moeite om rond te komen, voel je dan alsjeblieft niet bezwaard en draag een kleiner bedrag naar keuze bij. Heb je een mooi salaris en wil je wat extra voor de samenleving doen, geef dan gul boven het richtbedrag. Zo helpen we elkaar een handje.

Wat ons het meest helpt is een maandelijkse machtiging voor 2024, zodat we een stabiele basis hebben en weten op wie we kunnen rekenen. Richtbedrag: € 10 per maand, maar wijk er gerust vanaf. Natuurlijk kun je ook jaarlijks machtigen (richtbedrag € 100) of eenmalig bijdragen.

Met het Donorbox-formulier kun je snel en veilig met iDEAL betalen of machtigen. Op deze manier kunnen we samen goede journalistiek die opkomt voor de inwoners van Ede haalbaar maken. Alvast bedankt!

3. Wat gebeurt er als dit bedrag niet wordt gehaald?

De Edese Vos heeft dit jaar echt iets losgemaakt in Ede. Er is veel betrokkenheid van inwoners. Er worden meer tips gegeven en misstanden gemeld dan we redelijkerwijs kunnen bijbenen. De journalistiek wordt gewaardeerd en uitgespeld op het gemeentehuis. Dat is winst. Maar een financiële bijdrage van lezers is echt nodig om een duurzame basis te leggen voor scherpe en vasthoudende onderzoeksjournalistiek in Ede.

We werken op basis van de financiële middelen die er daadwerkelijk zijn. Dus komt er minder binnen, dan kunnen we minder oppakken. Komt er meer binnen, dan kunnen we meer oppakken. Het zijn met name de onderzoeksdossiers die veel tijd vragen. Door regelmatig te publiceren houden we momentum als luis in de pels. Ede heeft zo’n scherpe en vasthoudende controle van de macht nodig.

Op termijn willen we toe naar een redactie van minimaal twee of drie ervaren onderzoeksjournalisten. Als iedereen die onze artikelen leest een redelijke bijdrage levert, is dat heel realistisch. We nodigen je daarom van harte uit om ook een vriend van de Vos te worden. 🙂

4. Financiert Nando Eskes de Edese Vos niet vanuit zijn bedrijf?

Nee. Het bedrijf van Nando Eskes (de Edesche Concertzaal en DagjeWeg.Group) draagt niet financieel bij aan de Edese Vos. Dat is vooraf overeengekomen omdat er simpelweg geen middelen zijn. De verplichte lockdowns tijdens de coronacrisis hebben er juist in de sectoren cultuur en recreatie zwaar ingehakt. Als initiatiefnemers hebben we ieder een eigen rol en Nando’s rol bij de Edese Vos beperkt zich dus tot de redactie en de financiële verantwoording van het project.

Maar los hiervan willen we bereiken dat de Edese Vos gedragen wordt door de Edese gemeenschap en op die manier gegarandeerd onafhankelijk kan werken.

Een vitale tegenmacht is een collectieve verantwoordelijkheid, wat betekent dat de Edese Vos alleen duurzaam kan functioneren als betrokken Edenaren het sámen dragen.

5. Is het een idee om een stichting worden?

De organisatiestructuur van de Edese Vos wordt bewust licht en flexibel gehouden. We laten deze geleidelijk meegroeien met de ontwikkeling van het platform. In de eerste helft van 2024 wordt ter ondersteuning van de fondsenwerving een stichting opgericht. Als deze operationeel is zullen we dat melden.

6. Schrijven jullie ook mediafondsen aan?

Waar mogelijk en nuttig maken we ook gebruik van beschikbare mediafondsen. Maar hier kunnen we voor onze operatie niet van afhankelijk zijn. De Edese Vos wil geen ‘subsidiekindje’ worden, maar op eigen benen staan.

Fondsen aanvragen kost veel tijd – je moet gemiddeld drie voorstellen schrijven om er één gefinancierd te krijgen, en een voorstel vraagt gemiddeld 1-2 dagen werktijd. Er zitten altijd voorwaarden aan, waar je niet altijd aan kunt of wilt voldoen. De besteding moet uiteraard worden verantwoord, wat betekent dat je rapportages moet schrijven.

Mediafondsen zijn vooral bruikbaar voor specifieke tijdsintensieve onderzoeken en producties die buiten het gewone redactionele werk vallen. Of als tijdelijke ondersteuning om een nieuw initiatief door de kwetsbare start-up fase te helpen of te helpen innoveren of verduurzamen.

Afgelopen jaar zijn 7 van de 220 artikelen op de Edese Vos met hulp van een fonds gefinancierd. Het gaat om relatief kleine bedragen. Vaak gaat het om een gedeeltelijke financiering (een zogenaamd ‘matching fund’), wat betekent dat je de rest als redactie zelf moet bijleggen. Dat laat ook meteen de beperking zien.

7. Kan de journalistiek niet gratis, bijvoorbeeld op basis van reclame?

Gratis journalistiek bestaat niet. Als iets ‘gratis’ is worden waarschijnlijk je persoonsgegevens verkocht. Of je kunt artikelen alleen lezen met reclamebanners er omheen. Of het gaat om persberichten of andere gesponsorde content van de overheid of bedrijven. De Edese Vos maakt verdiepende op onderzoek gebaseerde journalistiek. Onafhankelijk en vrij van commercie. Dat kost tijd en kan dus niet gratis.

In de traditionele journalistiek zijn drie manieren om een publicatie te financieren: 1) reclame, 2) abonnementen en 3) fondsen. De Edese Vos kiest een eigen weg: lokaal eigenaarschap op basis van vrijwillige donaties. Dit voorkomt dat we met een betaalmuur moeten gaan werken en garandeert dat kwaliteitsjournalistiek voor iedere inwoner van Ede beschikbaar is. Dit werkt als iedereen die onze artikelen waardeert minimaal eens per jaar een redelijke bijdrage levert.

Om voor adverteerders interessant te zijn heb je een groot bereik nodig en dat is bij een nicheplatform als de Edese Vos niet realistisch. Daarnaast vinden we advertenties best wel irritant omdat ze op een website in aandacht concurreren met de journalistiek. Goede journalistiek verdient een advertentie-arme omgeving. Dat is voor lezers ook veel prettiger.

Samengevat: we hebben je steun echt nodig. De Edese Vos is geen hobbyproject van enkele Edenaren, maar een professioneel opgezet onafhankelijk journalistiek platform voor Ede. Dat vraagt om serieuze en onafhankelijke financiering.

Alvast bedankt voor je bijdrage! Doneren kan hier.

Heb je een vraag die hier niet beantwoord is, maar die voor jou wel belangrijk is? Stuur ons even een mailtje.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.