Edese Vos

Politiek Ede

De besluiten die door het College van B&W en de gemeenteraad worden genomen hebben invloed op je directe leefomgeving en de toekomst van Ede. Maar als inwoner van Ede heb je gelukkig ook invloed op het beleid.

Als je wilt kun je de politiek in Ede goed volgen. Er is veel informatie beschikbaar en bestuurders en raadsleden zijn over het algemeen goed bereikbaar. Maak daar dus gebruik van!

College van B&W

Gemeenteraad

De raadsvergaderingen zijn openbaar. Je kunt op maandag- of donderdagavond de livestream volgen of langskomen aan de Bergstraat 4 en een vergadering volgen op de publieke tribune in de raadszaal. Deze vind je op de vierde verdieping. Ook ben je welkom in de foyer op de derde verdieping voor koffie, thee en informele gesprekken met de raadsleden. Wat de gemeenteraad bespreekt staat in het raadsinformatiesysteem.

Oefen invloed uit

Raadsleden vertegenwoordigen de inwoners en horen graag wat er speelt in de samenleving. Van alle raadsleden zijn de contactgegevens (telefoon, e-mail) beschikbaar, maak daar gebruik van.

Je kunt de gemeenteraad ook als geheel aanspreken. Stuur hiervoor een bericht per e-mail of post naar de raadsgriffie, ter attentie van de gemeenteraad. Je bericht komt dan via de lijst ingekomen stukken op de vergaderagenda. Het is dan aan de raadsleden om wel of niet op de inhoud in te gaan. Je brief wordt openbaar gepubliceerd, zonder je persoonlijke gegevens.

Het is ook mogelijk om zelf informeel in te spreken in de raad. Dat kan op de maandagavond vóór een raadsvergadering. Om in te spreken meldt je je aan bij de raadsgriffie. Inspreken kan niet over onderwerpen waartegen in een latere fase bezwaar of beroep bij de rechter mogelijk is, zoals bestemmingsplannen.

Met minimaal 350 inwoners samen kun je ook formeel een onderwerp op de agenda van de raad plaatsen. Dit heet inwoneragendering. Neem voor begeleiding bij het goed opzetten van inwoneragendering contact op met de raadsgriffie. Informeer ook de Edese Vos – we horen graag welke inwonersinitiatieven er zijn, zodat we daar bekendheid aan kunnen geven.

Je kunt de gemeenteraad ook uitnodigen voor een bijeenkomst, evenement of werkbezoek. Stuur je uitnodiging dan naar de raadsgriffie. Deze zorgt voor de verspreiding naar de raadsleden. Uitnodigingen komen niet op de lijst met ingekomen stukken.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.