Edese Vos
edese vos redactie 25 1 2023 1 1500

Wie is de Edese Vos?

De Edese Vos is de nieuwe journalistiek in Ede. Betrokken, scherp, vasthoudend en transparant. Geen waan van de dag, maar verdieping en duiding van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. De Edese Vos is hét medium voor betrokken inwoners.

De Edese Vos is een innovatieve journalistiek-maatschappelijke start-up. Onze missie is de invloed van inwoners in Ede te versterken en daarmee de lokale democratie. We combineren diepgravende journalistiek over thema’s die maatschappelijk breed leven met constructief gesprek en het verbinden van burgerinitiatieven.

De Edese Vos is een zelfstandig (onderzoeks)journalistiek platform. Het maakt onderdeel uit van Tegenmacht Ede, een meerjarige samenwerking van drie Edese initiatiefnemers: Eskes Media, Emerge Media en De Sociale Zaak.

We hebben elkaar gevonden in een gedeelde zorg over de afbrokkeling van de lokale journalistiek (en daarmee de informatievoorziening aan inwoners), gebrek aan controle van de macht (bestuur, monopolisten, geldstromen) en de constatering dat burgerinitiatieven vaak versplinterd opereren. Onze visie is de constructieve ’tegenmacht’ (invloed) van burgers in Ede over de hele linie te versterken. Door strategisch samen te werken kan er meer worden bereikt.

De redactie van de Edese Vos bestaat momenteel uit:

Nando Eskes: uitgever, zakelijke ontwikkeling en maatschappelijk gesprek.
Ria Maliepaard: redacteur sociaal domein, verbindt burgerinitiatieven.
Marc van der Woude: hoofdredacteur, verbindt journalisten en onderzoekers die willen bijdragen aan de Edese Vos.

Wie wil kan aanhaken. Mail ons als je tips hebt of zelf wilt bijdragen. Burgerinitiatieven krijgen op de Edese Vos alle ruimte.

OK, maar waarom dan die vos?

De vos is onze ‘persona’ of mascotte en staat voor de journalistiek die we willen maken: scherp en vasthoudend.

Het markante dier woont al heel lang in Ede en heeft zelfs zijn eigen plek in de ‘big five’ verworven. Met zijn scherpe oren luistert hij aandachtig naar wat er in de Edese samenleving speelt. Met zijn scherpe ogen ontgaat hem weinig. Zijn scherpe neus steekt hij graag in andermans zaken. Heeft hij zijn scherpe tanden ergens ingezet, dan laat hij niet makkelijk los. Hij vernieuwt door slim gebruik te maken van wat er al is, of het nu de holletjes van andere dieren in het Edese Bos zijn, of de laatste technologische ontwikkelingen.

Al in oude middeleeuwse verhalen zoals Van den vos Reynaerde wordt de vos opgevoerd als stoutmoedig en sluw, verstandig en vindingrijk. Hij observeert en kan snel denken en handelen. In andere verhalen – zoals de Disney-klassieker Robin Hood – blijkt de vos ook sociaal bewogen te zijn, aanpassingsvermogen te hebben en de gemeenschap te beschermen.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.