Edese Vos

Wie is de Edese Vos?

De Edese Vos is de nieuwe journalistiek in Ede. Betrokken, scherp, vasthoudend en transparant. Geen waan van de dag, maar verdieping en duiding van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen. De Edese Vos is hét medium voor betrokken inwoners.

De Edese Vos is een innovatieve journalistiek-maatschappelijke start-up. Onze missie is de informatiepositie van inwoners in Ede te versterken en daarmee de lokale democratie. We combineren diepgravende journalistiek over thema’s die maatschappelijk breed leven met constructief gesprek.

De Edese Vos levert professionele en onafhankelijke onderzoeksjournalistiek

Onze kernredactie bestaat uit:

Marc van der Woude: hoofdredacteur, verbindt journalisten en onderzoekers die bijdragen aan de Edese Vos.
Nando Eskes: uitgever, faciliteert praktische zaken en de financiële verantwoording.
Ria Maliepaard: specialist sociaal domein, verbindt burgerinitiatieven.

De Edese Vos is met ingang van 22 januari 2024 een stichting zonder winstoogmerk, waarvan de kernredactie het bestuur vormt. KVK-nummer: 92727131. IBAN: NL33TRIO0320812685 t.n.v. Stichting Edese Vos.

edese vos redactie 25 1 2023 1 1500
Initiatiefnemers Marc van der Woude, Nando Eskes en Ria Maliepaard. Foto: Edese Vos.

Waarom we dit initiatief zijn begonnen:

We hebben elkaar gevonden in een gedeelde zorg over de afbrokkeling van de lokale journalistiek (en daarmee de informatievoorziening aan inwoners), gebrek aan controle van de macht (bestuur, monopolisten, geldstromen) en de constatering dat burgerinitiatieven vaak versplinterd opereren. Onze visie is de constructieve ’tegenmacht’ (invloed) van burgers in Ede over de hele linie te versterken. Door strategisch samen te werken kan er meer worden bereikt. Sterke en onafhankelijke journalistiek vormt hierin een speerpunt.

Het Jaaroverzicht 2023 geeft een goed beeld van wat de Edese Vos in haar eerste jaar heeft gepubliceerd en wat de impact daarvan was.

Een professionele aanpak:

Ons redactiebeleid is gebaseerd op de Code voor de Journalistiek, een standaard voor kwalitatieve en integere journalistiek.

Al onze teamleden hebben meer dan 25 jaar ervaring in de media en op hun vakgebied. Onze hoofdredactie is aangesloten bij de vakorganisaties NVJ en VVOJ en beschikt over een officiële perskaart en -erkenning van de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ).

vakorganisaties banner
“Hoe de Edese Vos het slaperige stadje op de Veluwe in acht maanden tijd wakker schudde, de luiken eens flink open zette en met succes in de kuiten van bestuurlijk Ede beet.”
– Villamedia, vakblad voor journalisten

Wie werken er nog meer mee:

Allard Bijlsma (fotografie, stadsontwikkeling en natuur) en Marco te Brömmelstroet (mobiliteit) dragen op regelmatige basis bij, diverse gastauteurs op incidentele basis. Daarnaast is een handjevol burgeronderzoekers actief dat zaken tot op de bodem uitzoekt. Yvonne Veenendaal organiseert de meet-ups en het journalistiek café. Jurre van Breugel is onze trainee en junior onderzoeksjournalist.

Wie wil kan aanhaken en meedoen. Mail ons als je tips hebt of zelf wilt bijdragen. Burgerinitiatieven krijgen op de Edese Vos extra aandacht.

Samenwerking:

De Edese Vos werkt inhoudelijk samen met diverse andere journalistieke initiatieven en organisaties. Onder meer Ien, de podcast in Nijmegen (Gelderse samenwerking) en De Stadsbron in Amersfoort (energietransitie). Vanaf 2024 neemt de Edese Vos deel aan een intervisietraject voor journalistieke verduurzaming, gefaciliteerd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, met onder meer platforms Investico, Follow the Money en De Correspondent.

Hoe wordt de Edese Vos gefinancierd:

De Edese Vos wordt gefinancierd met bijdragen van lezers, lokale ondernemers en incidenteel fondsen. Professionele onafhankelijke journalistiek vraagt om serieuze en onafhankelijke financiering. Lokaal eigenaarschap is het uitgangspunt: het plaform wordt collectief door de inwoners van Ede gedragen. Wil je zelf een sponsor worden, dan kan dat hier.

Waar komt die vos vandaan?

De vos is onze ‘persona’ of mascotte en staat voor de journalistiek die we willen maken: scherp en vasthoudend.

Het markante dier woont al heel lang in Ede en heeft zelfs zijn eigen plek in de ‘big five’ verworven. Met zijn scherpe oren luistert hij aandachtig naar wat er in de Edese samenleving speelt. Met zijn scherpe ogen ontgaat hem weinig. Zijn scherpe neus steekt hij graag in andermans zaken. Heeft hij zijn scherpe tanden ergens ingezet, dan laat hij niet makkelijk los. Hij vernieuwt door slim gebruik te maken van wat er al is, of het nu de holletjes van andere dieren in het Edese Bos zijn, of de laatste technologische ontwikkelingen.

Al in oude middeleeuwse verhalen zoals Van den vos Reynaerde wordt de vos opgevoerd als stoutmoedig en sluw, verstandig en vindingrijk. Hij observeert en kan snel denken en handelen. In andere verhalen – zoals de Disney-klassieker Robin Hood – blijkt de vos ook sociaal bewogen te zijn, aanpassingsvermogen te hebben en de gemeenschap te beschermen.

Onder het account Edese Vos plaatsen we de algemene bijdragen en redactionele artikelen.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.