Edese Vos

Woo-aanvraag doen

Wil je als burger informatie bij de overheid opvragen? Dat kan nu een stuk makkelijker met de Woo-generator. In 3 simpele stappen schrijf je je eigen Woo-verzoek!

De Edese Vos heeft een missie: inwoners meer invloed geven op de besluitvorming van de overheid en processen zo transparant mogelijk maken. Onder de Wet open overheid (Woo) heeft elke burger het recht de overheid te controleren door gericht informatie op te vragen. Maar hoe pak je dat goed aan?

De Edese Vos maakt hiervoor gebruik van de door de Vlaams-Nederlandse Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) en Stichting Spoon ontwikkelde Woo-generator. Gelukkig hoef je geen journalist te zijn om ‘m te kunnen gebruiken.

Met de Woo-generator kun je eenvoudig en in de juiste juridische vorm informatie opvragen bij een overheidsinstantie. Dat kan de gemeente Ede of de provincie Gelderland zijn, maar ook alle zelfstandige bestuursorganen vallen onder de Woo. Denk aan de KvK, de Kiesraad, het Kadaster, de ACM, De Nederlandsche Bank, de Luchtverkeersleiding Nederland, Staatsbosbeheer, de RDW, de Nederlandse Zorgautoriteit, de SVB, het UWV, het COA, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Commissie gelijke behandeling.

Met de Woo-generator is informatie opvragen bij de overheid een koud kunstje.

  1. Je vult een aantal gegevens over jezelf in.
  2. Je selecteert een overheidsinstantie.
  3. Je kiest wat voor documenten of informatie je zoekt.

Bij elke stap staat een heldere uitleg. Als je informatie binnenkrijgt die ook voor andere mensen relevant is, bijvoorbeeld over een misstand of iets wat de overheid liever niet aan de grote klok hangt, deel deze dan ook met de Edese Vos. Wij schrijven er een gedegen artikel over en maken de documenten voor iedereen beschikbaar.

Schrijf in 3 simpele stappen je eigen Woo-verzoek

edesevos banner woo geheimen 2

Waarom een Woo-verzoek?
Iedereen heeft het recht om informatie neergelegd in documenten op te vragen bij de overheid. In de Wet open overheid (de Woo) is geregeld waar zo’n verzoek aan moet voldoen. Een Woo-verzoek is cruciaal om toegang te krijgen tot informatie die de overheid niet uit eigen beweging vrijgeeft. Meer hierover lees je in de Wet open overheid.

Hoe doe ik een Woo-verzoek?
Het opstellen van een Woo-verzoek is niet moeilijk, maar het verzoek moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Met de Woo-generator helpen we je een goed en geldig Woo-verzoek op te stellen. Kies welke documenten je wilt opvragen en bij welke overheidsinstantie. Hiervoor hebben we de eerste eenvoudig doorzoekbare lijst met woobare overheidsinstanties in Nederland samengesteld. Klaar! Je kunt nu je Woo-verzoek opslaan en versturen via de post of digitaal verzenden.

Waarom een Woo-generator?
Nogal wat mensen denken dat een Woo-verzoek indienen ingewikkeld is en juridische kennis vraagt. Dat is overdreven, maar er zit een kern van waarheid in: er zijn best een paar punten waarop je moet letten. Met de Woo-generator hoef je niet bang te zijn dat je iets over het hoofd ziet. Aan de slag dus!

Wanneer geen Woo-verzoek?
Een Woo-verzoek gebruik je alleen voor documenten die nog niet ergens anders vindbaar zijn. Bekijk voordat je een Woo-verzoek indient daarom eerst of de overheid de documenten al openbaar gemaakt heeft. Voor de gemeente Ede is het raadsinformatiesysteem NotuBiz al een goudmijn. Daarnaast geeft de gemeente veel informatie ook als je er gewoon om vraagt. Da’s een stuk sneller dan een Woo-verzoek indienen.

Een Woo-verzoek is bedoeld voor informatie die nog niet openbaar is en/of die je niet meteen krijgt als je er om vraagt. Bedenk verder dat de overheid niet alle informatie openbaar hoeft te maken: de Woo kent een aantal weigeringsgronden zoals bedrijfsvertrouwelijke gegevens en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.

De Woo-generator wordt beheerd door de VVOJ. De website is op geen enkele manier verbonden aan de Nederlandse overheid en is volstrekt onafhankelijk. Wil je een Woo-aanvraag in Ede doen, dan kun je ook contact opnemen met de Edese Vos. We helpen je graag verder!

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.