Edese Vos

Provincie eist subsidie terug na ‘valsheid in geschrifte’

provincie gelderland wil geld terug
De Provincie Gelderland wil het geld terug. Beeld: Edese Vos (AI).

De Provincie Gelderland vordert de aan Smaakpark Ede verstrekte subsidie terug en verwijt aanvrager Christian Weij ‘valsheid in geschrifte’ te hebben gepleegd.

Dit laat woordvoerder Everdien Gunsing van de Provincie Gelderland weten naar aanleiding van onthullende publicaties op deze website. In een gedetailleerde reconstructie toonde de Edese Vos aan dat ondernemer Christian Weij op het moment van de subsidieaanvraag bij de Provincie Gelderland wist dat zijn onderneming er financieel slecht voor stond, maar toch een zonnig beeld schetste. Hierdoor is 380.000 euro gemeenschapgeld in zijn faillissement beland.

“We hebben informatie beschikbaar gesteld aan de curator,” laat Gunsing weten. “Deze bestudeert de informatie en brengt in kaart wat er gedaan is met de ontvangen subsidie. We worden hierover door de curator geïnformeerd. Op basis hiervan zullen wij de subsidie formeel vaststellen en er zal zeker sprake zijn van terugvorderen.”

Vertrouwen is geschaad

“Ons vertrouwen in deze aanvrager is geschaad. Bij het aanvragen van de subsidie heeft hij verklaard dat zijn onderneming financieel gezond is, en dat blijkt niet het geval te zijn. Daarmee heeft hij valsheid in geschrifte gepleegd,” aldus Gunsing.

Volgens Artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht is valsheid in geschrifte een strafbaar feit. De provincie wacht de informatie van de curator af, maar sluit aangifte tegen Weij niet uit. “Afhankelijk van het onderzoek van de curator kunnen we nog overwegen een forensisch accountant in te schakelen,” zegt Gunsing.

Is dit voor de provincie reden om haar subsidievoorwaarden wellicht te herzien en bij grotere bedragen voortaan wél een financiële controle vooraf in te stellen? “Nee,” zegt Gunsing. “We maken geen beleid op één incident. Op een totaal van circa 1500 subsidieaanvragen per jaar hebben we (gelukkig) weinig te maken met faillissementen: één per 3 tot 5 jaar.”

De Edese Vos heeft de nieuwe Provinciale Staten schriftelijk gevraagd hoe zij aankijkt tegen het ontbreken van financiële controles bij de verstrekking van grote subsidies aan private bedrijven.

Afhandeling van de subsidievaststelling en -terugvordering wordt pas na de zomer verwacht.

Geld is zo goed als verloren

Curator Artjan de Putter bevestigt het verzoek van de provincie om eerst uit te zoeken in hoeverre de verstrekte subsidie is gebruikt voor het doel (realisatie van een fermentatielab), alvorens ze een vordering indient. Hij verwacht dat het hele bedrag van € 381.720,80 alsnog zal worden ingediend.

Het is onwaarschijnlijk dat de provincie nog iets terugziet van dat geld. “Als de provincie een concurrente vordering heeft (en dat heeft de provincie naar mijn mening) acht ik de kans zeer gering dat er een uitkering zal gaan plaatsvinden aan de provincie,” aldus De Putter.

Avatar van Marc van der Woude

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.