Edese Vos

Curator: Christian Weij heeft faillissement zelf veroorzaakt

Smaakpark inboedel geveild
De inboedel van Smaakpark is geveild. Foto: World Food Center.

Ondernemer Christian Weij heeft het faillissement van Smaakpark Ede volledig aan zichzelf te wijten. Dat blijkt uit het tweede verslag van de curator. De afwikkeling van de gedwongen boedelverkoop verliep uiterst moeizaam.

Op 14 oktober kwam curator Artjan de Putter met zijn tweede verslag, waarin hij de afwikkeling van het faillissement van Smaakpark Ede verantwoordt. Uit het eerste verslag bleek dat Weij zijn schuldeisers met een gat van maar liefst 1,5 miljoen euro heeft achtergelaten.

De belangrijkste punten uit het nieuwe verslag:

  • Christian Weij verklaarde zelf dat zijn faillissement te wijten was aan de lockdowns in coronatijd, het gebrek aan medewerking van de gemeente Ede en de wegopbrekingen op het kazerneterrein. De curator heeft deze bewering getoetst aan de administratie van Smaakpark en concludeert: “Deze van buiten komende omstandigheden hebben wel bijgedragen aan het ontstaan van een negatief resultaat, maar dit zijn niet de omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement.”
  • Wat dan wel? Uit de jaarrekening over 2020 blijkt dat de continuïteit van de onderneming al onder druk stond. Maar Weij nam geen maatregelen om de kosten te drukken, hij bleef juist doorinvesteren. “Uit de administratie blijkt dat er een enorme disbalans is tussen de kosten en de opbrengsten. In 2021 zijn de kosten 2,5 keer zo hoog als de bruto opbrengst,” meldt de curator.
  • Pas eind 2022 heeft Weij geprobeerd het tij te keren, maar toen was er al een verlies gemaakt van in totaal € 797.498. “Ondanks dat de exploitatie van de onderneming zwaar negatief was en de liquiditeit daarmee zwaar onder druk stond, heeft het bestuur [lees: Weij en Busser] de uitgaven aan derden eind 2022/begin 2023 gecontinuëerd.”
  • Het Groenfonds, de financier van Puur-e Vastgoed (de BV waar het pand in zit), had er geen vertrouwen meer in. Het fonds draaide begin 2023 de geldkraan dicht en weigerde nog betalingen uit te voeren. Om dat op te vangen heeft Weij toen vanuit Smaakpark betalingen verricht voor Puur-e Vastgoed, met als gevolg een acuut geldtekort.
  • De curator concludeert: “De maatregelen die begin 2023 nog zijn genomen om het tij te keren zijn te laat ingezet. Er was geen andere keuze dan het faillissement aan te vragen.”
  • Vervolgens heeft de curator lang onderhandeld met Weij om tot een doorstart te komen. Dat is niet gelukt omdat Weij niet met “een goed en gefundeerd voorstel” kwam.
  • Dus is opdracht gegeven “het grootste deel van de aanwezige activa te veilen.” Dit heeft volgens het verslag € 48.017 opgebracht. Niet alles is geveild, want “ten aanzien van een aantal objecten bestond discussie tussen de bestuurder en de curator aangaande het eigendom van deze objecten.” Na enig getouwtrek kreeg de curator gelijk en deze spullen zullen binnenkort alsnog worden geveild.

Antwoord op twee vragen

De afgelopen maanden heeft De Putter de administratie van Smaakpark onderzocht. Hij wilde antwoord krijgen op twee vragen:

1. Welke eigendommen behoren tot Smaakpark en zijn betaald door
Smaakpark?

Weij maakte aanspraak op een deel van de inboedel en weigerde deze af te staan voor de veiling. Hij beweerde dat deze spullen in Puur-e Vastgoed (zijn andere BV) vielen. Hiervoor verwees hij naar de rekeningcourantverhouding tussen de BV’s. De curator had hier gerede twijfels bij en besloot de facturen in de administratie te controleren. Hieruit is gebleken dat Smaakpark wel degelijk eigenaar is van de spullen. Weij heeft hierin berust.

2. Waarvoor heeft Smaakpark de ontvangen subsidie en de ontvangen
leningen
van investeerders via CrowdAboutNow gebruikt?

Uit het onderzoek in de administratie is klip en klaar gebleken dat de van de Provincie Gelderland ontvangen subsidie voor een fermentatielab is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor de subsidie was verstrekt, namelijk de exploitatie van het restaurant.

Het geld van de crowdfunders is overgemaakt naar de rekening van Puur-e Vastgoed, terwijl het voor Smaakpark was bedoeld. In 2020 en 2021 zijn bedragen van deze rekening overgeboekt naar SmaakPark. SmaakPark heeft deze bedragen gebruikt voor de inrichting van het pand en de exploitatie van het restaurant. De belevenistuin is nooit gerealiseerd.

Is Weij aansprakelijk te stellen?

Dan resteert de onvermijdelijke vraag: was er nu sprake van paulianeus handelen in de periode voorafgaand aan het faillissement, en kun je spreken van onbehoorlijk bestuur? De Putter houdt nog een slag om de arm. “Er is mogelijk sprake van” en “ik beraad mij nog op de aansprakelijkheid van het bestuur.” Hij wil dit bespreken met Weij en zijn advocaat en zal daar over drie maanden uitsluitsel over geven.

De Edese Vos wil natuurlijk wel het naadje van de kous weten en ging in gesprek met curator Artjan de Putter. Dit artikel verschijnt morgen.

De verslagen van de curator zijn openbaar. We stellen deze daarom beschikbaar voor geïnteresseerden:

Verslag Smaakpark Ede 12-10-2023
Financieel verslag Smaakpark Ede 12-10-2023

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

1 reactie

  • Wat sneu want het is een bevlogen man. Jammer dat het dan zakelijk de mist in gaat 🙁 Maar ja… fermeteren is een vak, een mooi vak. Maar zakendoen is ook een vak. En helaas gaat dat niet altijd gelijk op met de inhoud van de bevlieging. Ik wens Christian sterkte en ook een pad waarin hij toch met zijn kennis en enthousiasme verder kan.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.