Edese Vos

Redactiebeleid

De Edese Vos hanteert de volgende redactionele uitgangspunten:

  1. De internationale journalistieke beroepsstandaard zoals geformuleerd in de Code van Bordeaux en de Code voor de Journalistiek is voor ons leidend. Iedere journalist, auteur en onderzoeker die aan het initiatief meewerkt committeert zich hieraan. Dit betekent dat berichtgeving waarheidsgetrouw, onafhankelijk, fair en met open vizier wordt gebracht. Artikelen dienen feitelijk te kloppen en deugdelijk te zijn onderbouwd met bronnen. We zijn hier te allen tijde op aanspreekbaar.
  2. Voor opiniërende bijdragen geldt: meningen mogen gepeperd worden opgediend, waarbij overdrijving, fictie en satire geoorloofde stijlvormen zijn. Maar ook van columnisten mag worden verwacht dat wat zij schrijven wel geworteld is in waarheid.
  3. Auteurs geven met hun inzending de Edese Vos het recht om hun bijdrage te publiceren en gepubliceerd te houden op alle platforms die we gebruiken, maar behouden hun eigen auteursrecht. De Edese Vos voert eindredactie op bijdragen om de kwaliteit te bewaken en ze optimaal te laten aansluiten bij de lezersdoelgroep. Auteurs zijn alleen aanspreekbaar op hun eigen bijdragen, niet die van anderen.
  4. De Edese Vos profileert zich op de ‘harde’ politiek-maatschappelijke thema’s die voor inwoners van Ede het belangrijkst zijn. Onze journalistiek is constructief en richt zich op het controleren van de macht, het lichten van tegels, het bieden van dieper inzicht in ontwikkelingen, het transparant maken van plannen en besluitvorming, en mogelijke oplossingen naar de toekomst.
  5. De Edese Vos dient het algemeen belang en heeft derhalve geen winstoogmerk. Financiële bijdragen die we ontvangen worden uitsluitend en volledig voor de ideële doelstelling ingezet. Wie financieel bijdraagt aan dit journalistieke initiatief doet dat om de missie te steunen, zonder aanspraak te maken op invloed of een wederdienst.
  6. Onze journalistiek wordt te allen tijde onafhankelijk, op basis van feiten verricht, zonder sturing van de uitkomsten. Maar we kunnen zaken wel agenderen en op scherp zetten met geëngageerde journalistiek of een redactioneel commentaar, met name waar grondwettelijke vrijheden in het geding zijn of burgers door de overheid in de knel komen.
  7. Waar mogelijk werken we samen met andere media, burgerinitiatieven en volksvertegenwoordigers, met behoud van onze journalistieke onafhankelijkheid.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.