Edese Vos

Inboedel Smaakpark wordt online geveild

smaakpark executieveiling
Binnenkort is de executieveiling van Smaakpark Ede. Beeld: Edese Vos (AI).

Er komt geen doorstart voor het failliete Smaakpark Ede van foodondernemer Christian Weij. De volledige inboedel wordt binnenkort online geveild.

Dat liet curator Artjan de Putter de Edese Vos weten. De overnamekandidaten die er waren hebben zich teruggetrokken. Christian Weij kon het geld zelf niet bij elkaar krijgen om de marktwaarde van de inboedel te betalen. Deze is gebaseerd op een taxatie die de curator liet uitvoeren en waarvan hij de hoogte niet kwijt wil. Er komt dus een executieveiling. De datum hiervan is nog niet bekend, maar dat zal een online veiling worden met kijkdagen en ophaaldagen, waarschijnlijk in september.

De domeinnaam Smaakparkede.nl valt ook in het faillissement. Het is nog niet bekend of die ook wordt geveild. Weij kan de naam Smaakpark in ieder geval niet meer gebruiken. Omdat er geen merkrecht is geregistreerd, kan iedereen die dat wil de naam straks gebruiken, hoewel dit gezien de berichtgeving van de afgelopen maanden weinig aantrekkelijk is. Er worden ook geen workshops meer gegeven op het Smaakpark. De hele inventaris inclusief keukeninrichting wordt geveild.

In zijn recente verslag stelde de curator dat de administratie van Smaakpark niet compleet was. Hoe zit dit? “Laat ik het zo zeggen: er zijn hiaten. Ik heb geen goed te doorgronden administratie aangetroffen. Niet volledig genoeg om goed mee te kunnen werken,” zegt De Putter. Wat hierbij meespeelt is dat Weij eind 2022 / begin 2023 is gewisseld van accountant / boekhouder omdat er onmin was met de vorige.

De curator onderzoekt of er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur of paulianeus handelen. In zijn verslag is tussen de regels door twijfel te lezen of het allemaal wel zuiver is gelopen. De Putter wil daar nog niet op ingaan. “Ik ben tot op heden terughoudend geweest in het verslag. Uiteraard omdat ik mij realiseer dat een partij zoals de Edese Vos het verslag dan ook leest en uitspit.” In zijn volgende verslag, medio oktober, zal hij meer duidelijkheid geven en ook iets schrijven over de crowdfunding.

De Provincie Gelderland heeft inmiddels informatie van de curator ontvangen over hoe het subsidiegeld is besteed, maar heeft nog geen vordering ingediend. “Ik denk dat de Provincie nog nadenkt over de hoogte ervan,” zegt De Putter.

Is er sprake van ‘onbehoorlijk bestuur’?

In het faillissementsverslag stond een saillante passage:

“Ondanks de tegenvallende resultaten en het gegeven dat de subsidie reeds moest worden aangewend voor de exploitatie, heeft SmaakPark eind 2022 betalingsverplichtingen van Puur-e vastgoed B.V. overgenomen.”

Volgens De Putter gaat het hier over betalingen die betrekking hebben op de realisatie van de tiny houses op het Smaakpark-terrein. De tiny houses zelf zijn casco geleverd en door Puur-e Vastgoed betaald, maar de zaken er omheen, de aankleding en inrichting, zijn vanuit de nu failliete Smaakpark BV betaald. Het gaat om een fors bedrag van bijna een ton. Als ik vraag of dit duidt op ‘onbehoorlijk bestuur’ wil De Putter hier nog geen conclusie uit trekken. “Die lees je in het volgende verslag.”

Een aantal crowdfunders baalt dat hun geld nu weg is terwijl Weij wel het vastgoed (het restaurant en de tiny houses) nog heeft en dit niet hoeft aan te spreken om zijn schulden af te lossen. Daar zit naar schatting een ton of acht aan waarde in (de koopprijs was iets meer dan vier ton en het pand is volledig verbouwd). Als de curator tot de conclusie komt dat er sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur, dan hebben schuldeiders iets in handen om mee naar de civiele rechter te stappen.

“Dan zullen ze zich wel moeten verenigen in één rechtspersoon of gevolmachtigde,” zegt De Putter. “Hun advocaat kan dan inzage krijgen in de boeken.” Hierbij moet je denken aan een gedupeerdenstichting die namens alle schuldeisers Weij in privé aansprakelijk stelt, waardoor – als de rechter de eisers in het gelijk stelt – het vastgoed alsnog gedwongen kan worden verkocht. Details hierover wilde de curator niet kwijt aan de Edese Vos, maar belanghebbenden (de gedupeerde crowdfunders) kunnen zich bij hem melden als ze zo’n claim willen indienen.

NASCHRIFT 22 oktober 2023: Hoe de veiling is verlopen lees je hier.

Avatar van Marc van der Woude

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

1 reactie

  • Goed dat jullie hier aandacht aan blijven besteden. Ik heb begrepen dat dhr Weij inmiddels een deel van zijn inboedel op de veiling heeft teruggekocht en een doorstart gaat maken met nieuwe BV’s. Ongekend.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.