Edese Vos

Bram van der Beek volgt Leon Meijer op als wethouder

wethouder bramvanderbeek
De nieuwe wethouder, Bram van der Beek. Foto: ChristenUnie Ede.

De fractie van de ChristenUnie Ede draagt raadslid Bram van der Beek voor als kandidaat-wethouder om Leon Meijer op te volgen.

Van der Beek noemt het een voorrecht om wethouder te worden en laat weten dat hij de inwoners van Ede in alle werkzaamheden centraal wil stellen.

Dit kwam ook als belangrijkste advies uit de poll die de Edese Vos vorige week hield naar aanleiding van het vertrek van zijn voorganger. Op de vraag ‘Wat zou de opvolger van Leon Meijer volgens jou anders moeten doen?’ werden de volgende antwoorden gegeven:

  1. Meer open staan voor de inspraak en feedback van burgers. Minder star en autocratisch zijn. Een meer open, eerlijke en transparante bestuursstijl.
  2. Direct stoppen met de World Food Experience, Artbase en andere ‘megalomane’ projecten.
  3. Meer bestuurlijke daadkracht op echt belangrijke dossiers, er is veel uitstelgedrag.

Van der Beek laat weten dat hij er veel zin in heeft. “De komende jaren ligt er binnen mijn beoogde portefeuille nog veel werk, zoals het betaalbaar en effectief houden van de jeugdzorg, het bouwen van een gevarieerd aanbod aan betaalbare en duurzame woningen en het op orde houden van de gemeentefinanciën. Een gemeente is er voor de inwoners en ik voel daarom een grote opdracht om de inwoners in alle werkzaamheden centraal te stellen. Dat is ook de rode draad in mijn werk: samen grote opgaven oppakken.”

Over Bram van der Beek

Bram van der Beek is 34 jaar, getrouwd met Christine en vader van 3 kinderen. Na zijn studie aan de Wageningen Universiteit is hij werkzaam geweest bij het Waterschap Rivierenland op het thema energieneutraal. Vanaf 2019 werkte hij als ontwikkelaar op het gebied van het opwekken van duurzame energie en de opslag daarvan. Sinds maart 2018 is hij raadslid met onder andere de portefeuilles wonen, economie en ruimtelijke ontwikkeling.

Enkele jaren geleden was Van der Beek onderdeel van een rel over zonnepark Nergena. Hij kreeg toen een tik op de vingers omdat hij voor de oppositie had verzwegen dat hij – na een eerdere onthouding – toch mee wilde stemmen over de aanleg van het zonnepark, terwijl zijn werkgever daar direct bij betrokken was. Zijn stem was in dat dossier beslissend. Hij betuigde spijt over deze gang van zaken. Het was geen opzet, maar wel onverstandig, vond hij zelf.

Op de Edese Vos sprak Van der Beek zich uit voor een pro-actief volkstuinenbeleid, waar op dit moment veel mis gaat. Ook was hij kritisch op de ambities van het college om Ede op te stuwen in de vaart der volkeren. “Je kunt ook visie tonen zonder zo door te slaan,” zei hij daar eerder over. “De gemeente Ede trekt een te grote broek aan door zichzelf uit te roepen als hoofdstad van de Foodvalley.” De motie om een burgerberaad voor de energietransitie te organiseren steunde hij niet.

De Edese Vos is benieuwd wat zijn opstelling wordt ten aanzien van de World Food Experience, het meest omstreden dossier van Meijer. Je leest dat in het volgende artikel.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.