Edese Vos

GroenLinks en D66: ‘College hindert zelf burgerberaad’

ellenout samelfvering
Ellen Out en Sam Elfvering. Beeld: GroenLinks en D66, bewerkt door Edese Vos.

Is er in Ede geen draagvlak voor een burgerberaad? Dat zou er best kunnen zijn, als de partijen die volgens hun programma vóór burgerparticipatie zijn constructief meestemmen met een motie, zeggen raadsleden Ellen Out en Sam Elfvering.

Ze zijn verbaasd dat Arie Barendrecht van de ChristenUnie zich opwerpt als pleitbezorger voor burgerberaden, terwijl hij vorig jaar, samen met de andere collegepartijen, tegen een motie van GroenLinks en D66 voor een burgerberaad over de energietransitie stemde. “Slechts 7 stemmen voor. Mogen jullie raden welke partijen dat waren…” meldt Out op Twitter.

De betreffende motie is op 7 juli 2022 in stemming gebracht en werd buiten GroenLinks en D66 om door geen enkele partij gesteund. Out en Elfvering constateren in hun motie dat “de transitie naar een duurzame energievoorziening in Ede moeizaam verloopt, terwijl de urgentie heel hoog is. Er is veel verzet tegen windmolens en velden met zonnepanelen, en tegelijkertijd gebrek aan kennis over uitdagingen, effecten, alternatieven en (on)mogelijkheden. Inwoners hebben het gevoel dat alles van bovenaf is besloten en zij er niets over te zeggen hebben. Ze zijn tot nu toe alleen op projectniveau betrokken en vaak in een laat stadium. In andere gemeenten en bij andere complexe onderwerpen wordt geprobeerd gemeentebreed inwoners te betrekken en hun zeggenschap te vergroten via burgerberaden.”

Oftewel: ook in Ede zou een burgerberaad goed passen, aldus GroenLinks en D66. “De motie is ingediend in het kader van de Perspectiefnota,” vertelt Out. “Er was een nieuw college aangetreden, en we zagen dat de Provincie Gelderland inzette op een burgerberaad over het klimaat. Het leek ons een goed moment om dit ook lokaal voor te stellen.”

De SGP is tegen burgerberaden

Wethouder Arnold Versteeg (SGP), die energie in zijn portefeuille heeft, ontraadde de betreffende motie: “Een burgerberaad is een langdurig en kostbaar proces. Omdat veel projecten al lopen, is de ruimte beperkt.” Voor Gerrit Flier, voorzitter van de SGP-fractie, is het wat principiëler. “Hét burgerberaad dat wij hier in Ede kennen is de gemeenteraad. Als gekozen volksvertegenwoordigers ligt hier onze taak en de verantwoordelijkheid om de burgers te overtuigen van de juistheid van de besluiten die wij hier in dit huis nemen.”

Bram van der Beek van de ChristenUnie steunde de motie niet. In een stemverklaring zei hij: “Wij moedigen burgerparticipatie aan. Toch denken we dat de huidige en geplande inzet van het college zoals ook toegelicht door de wethouder meer past bij de situatie waar de energietransitie nu in zit.”

“Een aparte reactie,” zegt Out. “Blijkbaar was dit in de coalitie afgestemd, want het rijmt niet met de verkiezingsprogramma’s en zoals wij sommige partijen kennen. Jammer, want de energietransitie is een belangrijk thema waar iedereen iets van gaat merken. Dus laat mensen dan meepraten. Ook tegenstanders, ook mensen die er totaal niet in geloven. Uit alle lagen van de bevolking. Geen enkele partij reageerde inhoudelijk op de motie, met goede argumenten.”

“Als burgerparticipatie niet linksom kan, dan maar rechtsom.”

Dit verbaasde ook Sam Elfvering van D66. “De tegenwerping was vooral: wat gaan we ermee winnen? Maar dat stond in de motie, we hadden ons huiswerk goed gedaan. We hadden verwacht dat de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid hier positiever tegenover zouden staan, dan zit je al dicht bij een meerderheid. Maar de coalitie stond er niet welwillend tegenover. Met name de SGP is helemaal geen voorstander van dit soort burgerparticipatie. Terwijl als je dit aan de voorkant al oppakt, maakt het alles aan de achterkant makkelijker. Maar dat besef dringt nog niet helemaal door bij de SGP, en de rest van de coalitie.”

“Toen ik het artikel met Arie zag dacht ik: dit komt niet helemaal overeen met het stemgedrag van je partij. Over het algemeen kunnen we het goed vinden met de ChristenUnie op dit onderwerp. Maar dit was voor ons ook een verrassing, dat we helemaal alleen stonden met GroenLinks. We blijven er wel aan alle kanten opvolging aan geven. Als het niet linksom kan dan maar rechtsom. Bijvoorbeeld met het voorstel voor inwoneragendering dat het gelukkig wél heeft gehaald.”

Naschrift 25 maart: Arie Barendrecht reageerde op Twitter: “Ik heb inderdaad tegen gestemd. De reden daarvan: over de energietransitie was al een Burgerforum (burgerberaad) geweest van de Regio Foodvalley met duidelijke adviezen. Ook de mening van 1795 andere inwoners is ingebracht.” Erik Wesselius van Mens & Milieu Ede stemde om dezelfde reden tegen: “De indieners hebben mij niet overtuigd van nut en noodzaak van een extra burgerberaad hierover in Ede.” Ellen Out: “Een van aanbevelingen van dit Burgerforum was een permanent regionaal inwonerspanel in te stellen. Wij wilden hiermee lokaal verder gaan en onze inwoners betrekken bij de concrete invulling, volgens een zorgvuldig uitgedacht proces.”

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

2 reacties

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.