Edese Vos

Wethouder Leon Meijer stapt onverwachts op

leon meijer stapt op
Wethouder Leon Meijer houdt het voor gezien. Beeld: Gemeente Ede.

Wethouder Leon Meijer van de ChristenUnie houdt het voor gezien. Hij stopt na 9,5 jaar en maakt zijn termijn niet vol. Zijn plotselinge vertrek is opmerkelijk.

Meijer startte in 2002 als fractievolger bij de ChristenUnie. In 2010 werd hij raadslid om vier jaar later in 2014 wethouder te worden. Als meest ervaren bestuurder had hij in het college de grootste portefeuille onder zijn hoede, met onder meer jeugdzorg, onderwijs, financiën, wonen en voedselbeleid. In een persbericht van de gemeente wordt breed uitgemeten wat hij als bestuurder voor Ede heeft bereikt.

Hij zette zich met name in voor de jeugdzorg en het onderwijs. Ook wordt gemeld dat hij “stuurde op een langjarige solide financiering” en “een financiële buffer aanlegde zodat Ede tegen een stootje kan.” Dat stootje komt er naar verwachting van Meijer zelf voor 50-75 procent zeker. In de Programmabegroting die hij deze week presenteerde is maar liefst 18 miljoen euro aan risicovoorzieningen opgenomen voor het World Food Center. Ook lijken de kosten voor jeugzorg en de bouwwerkzaamheden in de Spoorzone fors hoger uit te vallen.

Volgens de communicatieafdeling wist Meijer “Ede op de kaart te zetten als food-gemeente.” Toch liep het ene food-project na het andere grote vertraging op (WFE) of sneuvelde (Smaakpark, volkstuincomplexen). Dat Meijer vertrekt betekent dat hij als wethouder niet meer ter verantwoording kan worden geroepen als de Experience niet doorgaat of forse verliezen draait.

Epifaan moment of vlucht vooruit?

Zelf zegt Meijer over zijn aangekondigde vertrek: “Ik heb genoten van het wethouderschap. In mijn carrière wissel ik na 7 à 8 jaar van baan. Daag ik mezelf opnieuw uit in een andere omgeving. In deze baan heb ik dat langer gedaan, maar ook als wethouder moet je na verloop van tijd plaats maken voor een ander. En ik doe dat het liefst op een moment dat ze het jammer vinden dat je gaat.” Hij laat weten op dit moment gesprekken met verschillende partijen te voeren over het vervolg van zijn loopbaan.

De grote vraag is waarom Meijer zijn termijn niet vol maakt en in een al dan niet epifaan moment besloot te stoppen. Voor een college is het erg onhandig om halverwege de rit wisselingen te hebben. Dat de World Food Experience aan een zijden draad hangt heeft volgens Meijer niets met zijn vertrek te maken. “Er was nog veel te doen, zoals de onderhandelingen met het Rijk over de bekostiging van de jeugdzorg. Nu is dat voor een groot deel geregeld en is het een mooi moment om te stoppen.”

Volgens het persbericht wordt “in goed overleg met de burgemeester en de ChristenUnie-fractie de komende tijd de precieze datum van de overdracht aan een nieuwe wethouder bepaald. Hierbij wordt ook rekening gehouden met voldoende tijd voor een warme overdracht aan zijn opvolger.” Fractieleider Cora Otter laat weten binnen twee weken al met een kandidaat te komen. Dit lijkt te impliceren dat het vertrek van Meijer is voorbereid. Een ander ChristenUnie-raadslid bevestigt tegenover de Edese Vos dat het afscheid intern al enige tijd bekend was. De gemeenteraad werd pas vanochtend geïnformeerd.

De vraag van de Vos

De Edese Vos heeft een scherpe neus voor politieke veranderingen en stelde Meijer enkele weken geleden deze vraag:

Gegeven het feit dat de WFE de gemeenschap al bijna 7 miljoen euro heeft gekost, er nog steeds nauwelijks draagvlak voor is bij bedrijven en inwoners, SME de gemeente bij de Raad van State in het zand heeft laten happen, en de WFE nog steeds niet is gerealiseerd terwijl de planning maar blijft schuiven tegen kosten voor de gemeenschap van 30.000 euro per maand – wat is het moment dat de wethouder hier persoonlijke consequenties uit trekt en opstapt? Is dit wel een overweging of niet?

De Edese Vos realiseert zich dat het voor Meijer politiek niet opportuun is om deze vraag te beantwoorden, maar wil ‘m wel gesteld hebben.

Het antwoord kwam drie dagen geleden via zijn woordvoerder:

“Geen commentaar.”

NASCHRIFT: De Edese Vos heeft onder haar lezers uitgevraagd hoe het beleid van Meijer wordt geëvalueerd.

NASCHRIFT 23 oktober 2023: Bram van der Beek volgt Meijer als wethouder op.

NASCHRIFT 9 december 2023: Een anekdotische reflectie op het afscheid van Leon Meijer en de kloof tussen bestuur en burger.

Avatar van Marc van der Woude

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

1 reactie

  • Ik vind dat, als dit echt zijn eigen beslissing is, dat het de beste beslissing is die hij ooit als wethouder heeft gemaakt. Jammer dat het zo lang geduurd heeft.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.