Edese Vos

Bram van der Beek: ‘Ede moet geen grote broek aantrekken’

bram van der beek de grote broek van ede
Beoogd wethouder Bram van der Beek bij de grote broek van Ede. Beeld: Edese Vos. (AI / Samengesteld beeld)

ChristenUnie-raadslid Bram van der Beek is door zijn partij voorgedragen als opvolger van wethouder Leon Meijer. De Edese Vos voerde een gesprek met hem.

Toen de ChristenUnie bij het vertek van Meijer aangaf dat ze binnen twee weken met een kandidaat zou komen, was al wel duidelijk er er een kandidaat stond voorgesorteerd. Er waren wat speculaties dat fractieleider Cora Otter het zelf zou gaan doen, of dat er mogelijk een kandidaat van buiten zou zijn aangetrokken, maar het werd zittend raadslid Bram van der Beek.

De ChristenUnie draagt je voor als wethouder. Is het dan eigenlijk al rond of moet er nog een procedure worden doorlopen?

“Er volgt eerst een procedure. De raad moet in meerderheid voorstemmen.”

Heeft het college er ook iets over te zeggen?

“Het college gaat daar eigenlijk niet over. Omdat het een tussentijdse opvolging is, is de situatie nu anders dan bij coalitieonderhandelingen. Dan draagt iedereen een kandidaat voor en die moet dan wel acceptabel zijn bij de andere coalitiepartners, anders bereik je geen meerderheid. Nu bepaalt de fractie zelf wie ze voordraagt, maar ze probeert dat natuurlijk wel zo te doen dat de kandidaat niet sneuvelt.”

Hoe schat je de steun van de raad in?

“Dat zal bij de stemming blijken. Maar mochten er raadsleden zijn die iets tegen mijn benoeming hebben, dan hoop ik dat ze dat nu vast zeggen en niet pas bij de stemming, als Leon afscheid neemt.”

Wanneer wordt er gestemd?

“De datum moet nog worden bepaald. Daar gaat de raad zelf over. Waarschijnlijk wordt dat op een PDE (raadsvergadering) begin december.”

Leon Meijer blijft niet langskomen

Je inwerkperiode start nu al wel?

“Ja, met de beperking dat ik dus nog niet beëdigd ben. Bepaalde dingen kun je gewoon nog niet doen. Maar vanmorgen heb ik al wel een gesprek gehad met een paar mensen uit het onderwijsveld. Dat doe ik dan nog op de titel van raadslid. Verder is het veel inlezen en je afvragen: wat ik nu lees, is dat ook de werkelijkheid? Worden deze doelen wel gehaald? Daarvoor moet je ook veel mensen kunnen spreken.”

Leon Meijer gaat pas weg als jij ingewerkt bent, toch?

“Niet helemaal. Er kunnen geen twee wethouders tegelijk aan het werk zijn. Op het moment dat Leon afscheid neemt, word ik geïnstalleerd. En dan is het niet zo dat hij op het raadhuis blijft komen. Ik heb trouwens met smaak jullie evaluatie gelezen en neem de tips ter harte.”

In ieder geval mooi dat je de inwoners centraal wilt stellen in je beleid. Je bent natuurlijk ook een ander type persoonlijkheid.

“Ja, met kansen en risico’s, want je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Ik luister inderdaad graag naar mensen en kan me aardig inleven. Maar ik zal ook nog wel een zekere hardheid moeten meemaken. Je kunt niet op elk dossier maar eindeloos iedereen blijven uitluisteren, er moeten ook knopen worden doorgehakt.”

Neem je de hele portefeuille van Leon Meijer over of worden de dossiers binnen het college herverdeeld?

“In principe blijven de portefeuilles zoals ze nu zijn. De landelijke bestuursrollen die Leon had bij de VNG en in Den Haag gaan niet op mij over en dat is denk ik ook goed. Dan kan ik mij richten op het onder de knie krijgen van het wethoudersvak.”

Je bent met 34 nog vrij jong voor een wethouder. Niet zo jong als Jan Pieter van der Schans die met zijn 28 jaren de jongste wethouder van Ede werd, maar toch. Leon Meijer had misschien wel de zwaarste portefeuille gezien zijn lange bestuurlijke ervaring, inclusief financiën, en die neem je nu over. Hoe kijk je daar tegenaan?

“Daar hebben we het wel over gehad, maar het is niet gebruikelijk dat je dan halverwege de rit alles gaat veranderen. Dus ik zal het moeten doen met de portefeuilles die er zijn. Ik wil me op de kern richten en zal hard moeten werken. Er zijn een paar dossiers die echt zorg vragen en dat wil ik vanaf het begin goed doen. Ik probeer daarbij open te staan voor anderen. Het scheelt dat het college al op vlieghoogte zit en niet nog in opstartmodus.”

Wat gaat er met de WFE gebeuren?

De hamvraag is natuurlijk: wat gaat er nu met de WFE gebeuren? Die vraag ga je vast niet beantwoorden, maar ik stel ‘m toch.

“Het is goed dat je de vraag stelt, maar ik kan er op dit moment inderdaad weinig over zeggen omdat ik niet als enige de lijnen uitzet. Dat is het formele antwoord. Procedureel verwacht ik dat het grootste deel van de oordeelvormende besluitvorming al achter de rug zal zijn voordat ik word geïnstalleerd.”

Oh, werkelijk? In zijn laatste notitie aan de raad liet Leon Meijer weten dat die besluitvorming nog wel even kan duren, dat er nog geen duidelijkheid is over de planning.

“Dat klopt, het is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Dus het kan zijn dat dat bij mij terecht komt. We weten ook nog niet wanneer de overdracht precies zal zijn. Volgens één van de scenario’s zou ik een paar dagen na mijn installatie iets in de provincie moeten gaan zeggen over de WFE. Dat is natuurlijk best kolderiek. Dus we zijn een beetje aan het puzzelen of Leon dat nog kan doen. Het is in ieder geval niet zo dat we het naar volgend jaar gaan tillen. En ik loop er ook niet voor weg dat ik op een gegeven moment daar de verantwoordelijkheid voor zal dragen.”

Dan zou het dus uiterlijk begin december op de agenda van de provincie en de raad moeten staan, terwijl er nu nog niets bekend is?

“Het is een van de scenario’s. Daar wordt nu over gesproken, de precieze data zijn nog niet bekend. Maar als het begin december wordt, dan is het niet heel handig om een nieuwe wethouder die er net twee dagen zit alle tekst en uitleg te laten geven. Dat kan dan beter de oude wethouder doen.”

Wat was jouw opstelling als raadslid ten opzichte van de Experience?

“Gewoon heel braaf altijd gevolgd wat de fractie wilde.”

Wat vind je zelf?

“Ik vind zelf dat iets van food, bezoekers, congressen op deze plek een logische invulling is. Die locatie leent zich ervoor en we hebben de ambitie. Door corona wordt er nu anders naar dit soort publiekstrekkers gekeken, die hebben het nu wat lastiger. Het plan wat er nu ligt vind ik veel meer beantwoorden aan wat je daar zou willen. Maar het draagt ook een verleden met zich mee, dat moeten we we onder ogen zien.”

Ons laatste artikel hierover is een analyse van het nieuwe plan en de business case. Conceptueel ziet het er goed uit, maar bij de uitvoering houd je je hart vast. Die spanning heeft altijd al wel in het WFE-dossier gezeten, maar die is er dus nog steeds. Hoe weeg je dat?

“Over de conceptuele kant ben ik ook positief, maar die business case is veel moeilijker te beoordelen. Dan ga je als raadslid af op de adviezen van anderen. Je hebt gezien dat het college er ook nog wel vragen over had. Dat moet dus wel duidelijk worden.”

Geen grote broek aantrekken

Je insteek als wethouder is dat je dienend wilt zijn aan de inwoners van Ede. Hoe zie je dat voor je?

“Dan gaat het om de dingen die mensen het meest bezig houden. Daar voel ik me verantwoordelijk voor. Niet je naam achterlaten op iets groots, maar de kleine dingen, van stoeptegels die scheef liggen tot de klanttevredenheid van het contactcentrum. Tegelijkertijd groeit Ede sterk en daar hoort ook bij dat je naar de toekomst kijkt en daar goede plannen voor maakt. Als de provincie ons vraagt naar onze plannen, hoeven we echt geen grote broek aan te trekken, we kunnen ook normale dingen opschrijven.”

NASCHRIFT 30 oktober 2023: Inmiddels is bekend dat de informatieve bijeenkomst over de World Food Experience is gepland voor 23 november en de oordeelsvormende vergadering op 30 november. Lees ook het vervolgartikel over hoe het college dit aanvliegt.

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.