Edese Vos

Subsidie voor speeltoestellen kinderen verdwenen

troy t schommel sportservice de vallei
Een subsidie voor speeltoestellen voor kinderen is verdwenen. Foto: Troy T. / Unsplash.

Een subsidie van 5.000 euro uit het Sportakkoord Ede, die door Sportservice de Vallei aan het Smaakpark was verstrekt, is verdwenen.

Het is weliswaar klein bier op de 1,5 miljoen euro schuld van Smaakpark Ede, maar in het onderzoek van de Edese Vos kwam dit nog boven water, dus melden we het voor de volledigheid. 

Sportservice de Vallei, een maatschappelijke partnerorganisatie van de gemeente, heeft Smaakpark BV in augustus 2022 een subsidie van 5.000 euro toegekend voor de aanschaf van speeltoestellen voor kinderen. Dit kwam uit de pot van het Sportakkoord Ede (de gemeente dus) en de bijdrage was bedoeld voor “de aanleg en het plaatsen van (speel)toestellen gericht op stimulatie van beweging en gezondheid.”

Sportservice de Vallei was in eerste instantie niet erg welwillend om informatie te verstrekken. Na wat aanmoediging van de Edese Vos en een aanwijzing vanuit de gemeente kwam het volgende boven water:

  1. De financiële positie van de aanvrager is niet meegenomen in de afweging die bij de subsidietoekenning is gemaakt. Bij 5.000 euro verdedigbaar, bij een half miljoen (de provinciale subsidie uit de Regiodeal Foodvalley) minder.
  2. Er is geen termijn gesteld waarbinnen het project moest worden gerealiseerd. Dat is bijzonder. Dat had dus ook over tien jaar kunnen zijn? “Op basis van vertrouwen gaan wij ervan uit dat betreffend project of activiteit binnen afzienbare termijn wordt gerealiseerd,” meldt Sportservice de Vallei desgevraagd. Maar door de vragen van de Vos is er bij het bestuur wel een lampje gaan branden. “Inmiddels hebben wij een realisatietermijn als voorwaarde opgenomen in de procedure van subsidietoekenning.”
  3. Over terugvordering van de verstrekte subsidie dan wel de speeltoestellen had Sportservice de Vallei nog niet nagedacht. Dat wordt binnenkort in een overleg van het Sportakkoord besproken.
  4. Aangezien de subsidieaanvrager pas na realisatie van het project verslag hoefde te doen aan Sportakkoord Ede, was niet bekend of de speeltoestellen wel waren geplaatst. Omdat Christian Weij niet reageerde op het verzoek van Sportservice de Vallei om opheldering te verschaffen, is er iemand langsgereden om ter plaatse vast te stellen dat de speeltoestellen nooit zijn geplaatst.

Samenvattend: dit subsidiegeld is ook verdampt, opgegaan in de verliezen van het restaurant. De speeltoestellen zitten dus ook niet in de executieveiling, mocht iemand nog een smaakvolle schommel of wipkip hebben willen scoren voor z’n kinderen.

Jaarlijks ontvangt Sportservice de Vallei van de gemeente Ede 3,5 miljoen euro aan subsidies die onder projecten worden verdeeld.

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.