Edese Vos

Zijerveld krijgt wéér subsidie: 74 miljoen voor aardwarmte

geothermie centrale
Een geothermiecentrale in IJsland. Foto: Tommy Kwak.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een Subsidie Duurzame Energie (SDE++) toegekend aan Aardwarmte Ede, een dochteronderneming van MPD Holding, het bedrijf van Gerard Zijerveld dat nauw samenwerkt met Energie voor Elkaar. Het gaat om 74 miljoen euro om bij de Maanderdijk te kunnen boren naar aardwarmte.

Het is de bedoeling dat die aardwarmte (geothermie) op termijn de houtsnippers en de biomassacentrales gaat vervangen of aanvullen. Een mooie duurzame oplossing als het lukt, maar niet zonder risico. We willen in Ede natuurlijk geen Groningse toestanden met verzakkende huizen of Dordrechtse ellende met verontreinigd drinkwater. Dat betekent dat transparantie naar inwoners tijdens het hele proces erg belangrijk is. Maar juist aan die transparantie schort het.

Gemeente Ede weet van niets

Als de Edese Vos wethouder Arnold Versteeg vraagt hoeveel SDE++ subsidie het project heeft ontvangen, tegen welke voorwaarden de subsidie is verstrekt en wat de looptijd is, antwoordt zijn woordvoerder dat de gemeente Ede dit niet weet. De afdeling communicatie van de gemeente stuurt wel een door Aardwarmte Ede geschreven persbericht uit naar de media, maar weet zelf niet hoe het zit. Weet de gemeente dan straks wel van de hoed en de rand als het gaat over de risico’s van de proefboringen? Hoe sterk is de informatiepositie van de gemeente eigenlijk, of vertrouwt ze blind op het warmtebedrijf?

Als de Edese Vos vraagt of de gemeente de risico’s in kaart heeft gebracht voor de gebieden waar straks proefboringen plaatsvinden, en wat de mogelijke gevolgen hiervan voor omwonenden zijn, verwijst Versteegs woordvoerder naar andere overheden en partijen. “Toetsing op veiligheid en risico’s geschiedt door Staatstoezicht op de Mijnen en vergunningverlening door het ministerie van EZK. Om zorgvuldigheid en kennisopbouw te borgen neemt Energiebeheer Nederland (een staatsdeelneming) deel in het consortium.”

Bij doorvragen blijkt dat de gemeente, Provincie Gelderland en Aardwarmte Ede samen een ‘klankbordgroepje’ hebben gevormd waarin de communicatie wordt afgestemd. Omdat de gemeente Ede een rol speelt in de vergunningsverlening, is het persbericht vanuit de gemeente verzonden. Maar vragen hierover kan de gemeente dus niet beantwoorden, dan word je doorverwezen naar Aardwarmte Ede, een private dochteronderneming van MPD Holding, het bedrijf van ‘biomassabaron’ Gerard Zijerveld.

Aardwarmte Ede wil van niets weten

De Edese Vos heeft voorlichter Lotte Wander van Aardwarmte Ede – tevens woordvoerder van het Warmtebedrijf Ede en de tientallen andere BV’s – twee vragen gemaild over het persbericht:

  1. Hoeveel SDE++ subsidie hebben jullie voor dit project ontvangen? Tegen welke voorwaarden en over welke termijn?
  2. Aardwarmteboringen zijn niet zonder risico’s. Hebben jullie deze in kaart gebracht voor het gebied Maanderdijk en wat kunnen direct omwonenden ervan verwachten?

Maar Wander weigert deze vragen te beantwoorden. Kritische journalisten worden namelijk bewust geboycot. Als de Edese Vos wethouder Versteeg vraag wat hij vindt van de gebrekkige transparantie van het Warmtebedrijf naar inwoners en pers en of hij dit acceptabel vindt, antwoordt zijn woordvoerder: “In het persbericht wordt geschreven dat eventuele vragen hierover aan Aardwarmte Ede gesteld kunnen worden. Als gemeente roepen we bedrijven waarmee we samenwerken of overleg hebben op om transparant te zijn in hun communicatie.” Maar Aardwarmte Ede wil niet transparant zijn, en dat interesseert de wethouder kennelijk niet.

Aangezien de Edese Vos geen antwoorden krijgt, roepen we onze lezers op om bovengenoemde twee vragen, en alle andere vragen die ze zelf hebben aan Aardwarmte Ede te stellen, en de antwoorden door te mailen naar onze redactie. We zijn heel benieuwd of het bedrijf inwoners van Ede wél adequaat van informatie voorziet.

RvO weet gelukkig wél iets

Als de Edese Vos de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) belt, die de SDE++ subsidies coördineert, krijgen we de informatie wel meteen. Aardwarmte Ede B.V. heeft een bedrag van 74.200.320 euro aan subsidie binnengefietst.

rvo subsidie aardwarmte ede
Aardwarmte Ede kreeg 74 miljoen euro SDE++ subsidie. Beeld: RVO.

“Dat bedrag van 74 miljoen is niet een subsidie die ze automatisch krijgen,” legt woordvoerder Marcus Polman uit. “Het is geen investeringssubsidie om dingen te maken of te bouwen. Het is eigenlijk een reservering die voor een termijn van 12-15 jaar is afgegeven. Gedurende de looptijd van een project kunnen daar eventuele onrendabele verliezen uit worden gefinancierd. Het is dus een exploitatiesubsidie. Een bedrijf krijgt voorschotten en die worden verrekend. Dat gaat op basis van marktprijzen die elk jaar worden vastgesteld door het Planbureau voor de Leefomgeving.”

white logoWaardeer dit artikel met een donatie

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

2 reacties

  • Straks maar eens kijken wie zich uiteindelijk het beste “warmt” in Ede. Of dat Zijerveld met zijn bedrijven is, of de gemeente, of de edese burger en bedrijven. Iets zegt mij dat dat weleens niet de edese burger zou kunnen zijn.

    Overigens is deze zaak dus al heel veel langer aan de gang, (zie de aankoop van de betreffende beoogde boorgronden enige jaren geleden),en dan is het best verontrustend dat de gemeente als ordinaire loopjongen functioneert voor deze organisatie, en aan de andere kant dus zijn burgers totaal niet in bescherming lijkt te nemen tegen dit soort winstbeluste aasgieren

  • Een exploitatiesubsidie, hoe verzinnen ze het! Dan kan je natuurlijk al raden dat ze toevallig 74 miljoen euro te kort gaan komen op de exploitatie.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.