Edese Vos

Gé Zijerveld eigenaar van boorlocatie aardwarmte

boorlocatie maanderdijk 3 5
De locatie aan de Maanderdijk 3-5. Beeld: Google Earth.

Een van de locaties die in beeld zijn voor het boren naar aardwarmte, de Maanderdijk 3-5 in Bennekom, is in handen van multimiljonair en ‘biomassabaron’ Gerard (Gé) Zijerveld, die een flinke vinger in de pap heeft bij het Warmtebedrijf Ede.

Een deel van het perceel is door de gemeente Ede in 2017 onteigend voor de aanleg van de nieuwe afrit van de A12 die aantakt op de Parklaan. Daar is destijds door de nabestaanden van de eigenaar een juridische procedure over gevoerd.

Een ander deel (B 1293 en B 1295 in het Kadaster, grond met een boerderij en kippenschuren) is in 2019 aan Zijerveld verkocht die het heeft ondergebracht in New Energy Holding BV, geregistreerd op zijn adres in Woerden. Weer een ander deel (B 1292 en B 1161 in het Kadaster, grote aanpalende weilanden) zijn in 2022 aangekocht door MPD Holding BV, ook van Zijerveld.

Het bedrijf Aardwarmte Ede BV, dat naar aardwarmte wil boren en dit wil exploiteren, hangt ook onder MPD Holding en daarboven zit Zijervelds Stichting Administratiekantoor (STAK). Directeur is Valentijn Kleijnen die ook leiding geeft aan Energie voor Elkaar. Voor inzicht in de complexe BV-structuur check dit onderzoeksartikel. Hiermee heeft de multimiljonair en initiatiefnemer van het Edese warmtenet en de drie biomassacentrales, opnieuw de meest strategische warmtekaarten in handen.

Aardwarmte Ede BV wil in 2026 gaan proefboren aan de Maanderdijk. Hiervoor is al een SDE++ subsidie toegekend. Als de boring exploitabele aardwarmte aantoont, kan in 2028 een operationele installatie worden opgeleverd. De warmte uit deze installatie kan dan door het Warmtebedrijf Ede geleverd worden aan inwoners die zijn aangesloten op het warmtenet.

Op dit moment hebben de Gasunie uit Groningen, Liander en de gemeente Ede opstalrechten voor nutsvoorzieningen op een deel van de percelen. Hier liggen gasleidingen in de grond.

Niemand is op de hoogte van de plannen

Als de Edese Vos het perceel aan de Maanderdijk bezoekt is de ontvangst allerminst hartelijk. Een man die het terrein onderhoudt bevestigt wel dat de eigenaar Gé Zijerveld is, maar wil verder niets kwijt. Meteen wordt er gebeld dat een journalist is komen rondneuzen. Het terrein bestaat uit een groot weiland, kleinere weilanden, een boerderij en enkele grote kippenschuren waar op dit moment ook pluimvee wordt gehouden.

maanderdijk 3 5 bennekom
De boerderij aan de Maanderdijk waar het allemaal gaat gebeuren. Foto: Edese Vos.

Geen van de vier directe buren en omwonenden aan de Maanderdijk en Harnsesteeg is op de hoogte van de plannen. Ze weten wel dat het perceel van eigenaar is veranderd en dat de nieuwe eigenaar in de boerderij enige tijd arbeidsmigranten heeft gehuisvest. Hiervoor is in 2020 bij de gemeente een afwijking van het bestemmingsplan aangevraagd en verkregen om kamergewijze verhuur mogelijk te maken. Twee jaar later trekt de gemeente deze omgevingsvergunning weer in.

Een bron meldt dat er op het terrein ook biomassa werd afgeleverd. Een aanvraag om hier een biomassaopslaglocatie van te maken voor het Warmtebedrijf Ede is door de gemeente afgewezen.

Omwonenden zitten (uiteraard) niet op een aardwarmtecomplex in hun achtertuin te wachten, maar realiseren zich dat de belangen die in de warmtetransitie spelen groot zijn en ze waarschijnlijk het nakijken hebben. Een van hen maakt zich wat zorgen over ‘Groningse toestanden’. Er is een (klein) risico op aardbevingen, verontreiniging van het grondwater of explosies bij de boring.

Woordvoerder Lotte Wander van Aardwarmte Ede weigert vragen van de pers te beantwoorden.

kadaster maanderdijk5
Perceel B 1293 aan de Maanderdijk 5 en de omliggende weilanden zijn van Zijerveld. Beeld: Kadaster.

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

2 reacties

  • Is er dan niemand binnen de gemeente die dit heeft geweten, of is hier sprake van voorkennis? Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat dit puur toeval is.

    • Maar Marcel, je weet toch uit eigen ervaring hoe dat werkt in een gemeente waar gemeenteraad en college van B&W door heel goed hechtende coalitielijm verkleefd zijn?

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.