Edese Vos

Warmtebedrijf wil ‘keukentafelgesprek’ met omwonenden

informatieavond warmtebedrijf
Het briefje aan het hek van de biomassacentrale aan de Geerweg.

De gisteren geplande informatieavond voor omwonenden van de biomassacentrale aan de Geerweg is afgeblazen. Er hangt nu een briefje aan het hek waarin het bedrijf zichzelf bij mensen thuis uitnodigt voor ‘keukentafelgesprekken’.

Eind mei luidde de GGD de noodklok omdat de centrale aan de Geerweg extreem veel ammoniak had uitgestoten, en dat is schadelijk voor de volksgezondheid. Maar het Warmtebedrijf was het daar niet mee eens en liet vervolgens door het zelf ingehuurde bureau Peutz een onderzoekje uitvoeren waaruit zou blijken dat er niks aan de hand is.

“Verspreidingsberekeningen van het RIVM tonen aan dat de ammoniakbelasting op de woon- en leefomgeving van de installatie die dag 0,00012 mg/Nm3 was. Deze waarde ligt 200.000 tot 300.000 keer onder de Arbonorm voor gezondheidseffecten,” claimde het bedrijf. Oftewel: er was geen vuiltje aan de lucht. De GGD en de gemeente Ede zouden “voorbarig en onjuist” hebben gehandeld. Maar inzage in dit rapport wil het bedrijf niet geven.

De ‘loopt u maar door, er is niets aan de hand’-boodschap werd wel gecommuniceerd in een eigen brief aan omwonenden, tot grote ergernis van het Edese college.

‘Al uw vragen worden beantwoord’

In diezelfde brief werden omwonenden uitgenodigd voor een inloopavond aan de Geerweg 11, waar alles nog even klip en klaar zou worden uitgelegd en “al uw vragen worden beantwoord.”

Er was echter wel een voorwaarde: “Wij verwelkomen u graag, maar in verband met veiligheid op onze locatie vragen wij u zich hiervoor aan te melden.” Dat wil zeggen: met volledige naam, woonadres en e-mailadres. Ook zouden er huisregels gelden waar je je aan moest houden. “Het is de deelnemer niet toegestaan om geluidsopnamen, foto- en/of filmmateriaal te maken van (onderdelen van) de Duurzame Energie Installatie, eventuele werkzaamheden of de personen die de werkzaamheden uitvoeren.” Oftewel: wat daarbinnen gebeurt moet ook binnen blijven.

De Edese Vos is niet bang uitgevallen, wil ook wel eens in het hol van de leeuw kijken, en meldde zich als geïnteresseerde meteen aan. Volledig transparant en onder eigen naam, met opgave van ons redactieadres. Maar dat was niet de bedoeling. Al snel viel er een mailtje op de digitale mat waarin ons te kennen werd gegeven dat we niet welkom zijn.

niet welkom bij het warmtebedrijf ede

Het Warmtebedrijf stelt te weten dat de Edese Vos geen direct omwonende is, ook al heeft de uitnodiging ons wel bereikt. Feitelijk is iedereen die in Ede woont een omwonende van een van de drie biomassacentrales. Of we het nu willen of niet, we ademen de fijnstof, ammoniak, en kankerverwekkende PAK’s en dioxines in (die, voor de nuance, niet alleen van de biomassacentrales afkomen, ook van particuliere houtstook en andere bronnen) en hebben dus een direct gezondheidsbelang bij schone lucht.

Het bedrijf bevestigt zwart op wit dat ze journalisten buiten de deur houdt, net als eerder bij de politieke lobbybijeenkomst in het gemeentehuis. De in de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Ede opgenomen verplichting om inwoners transparant te informeren geldt kennelijk niet voor het te woord staan van de pers als medium voor inwoners.

“Voor ons geen probleem,” mailden we plagend terug, “de Edese Vos heeft vele informanten.” Maar ja, die informanten hadden weinig zin om een vrije avond op te offeren voor de flauwekul van het Warmtebedrijf. “Het zal wel weer een PR-praatje worden en daar heb ik geen trek in,” mailde iemand terug.

‘Wij nodigen onszelf uit bij u thuis’

Toch gebeurde er achter de schermen wel iets, want op de dag vóór de inloopavond werd de inloopavond plotseling afgeblazen.

Volgens een briefje aan het hek van de centrale en een e-mail die de reeds aangemeldden ontvingen, waren er te weinig aanmeldingen om de avond te laten doorgaan. “Wij vinden het echter wel belangrijk om u te spreken en stellen daarom graag een alternatief aan u voor. Wij nodigen u graag uit voor een keukentafelgesprek bij u thuis, zodat u uw vragen aan ons kan stellen. Wij komen dan met 2 personen van Bio-energie de Vallei bij u thuis.”

keukentafelgesprek warmtebedrijf

De lat om als omwonende vragen te kunnen stellen aan het Warmtebedrijf over de ammoniakvergiftiging was al vrij hoog met de verplichte afgifte van persoonsgegevens, maar wordt nu nóg wat hoger gelegd. Want er komen twee (communicatie)medewerkers naar je toe om in de privésfeer van je woning een gesprek met je te voeren. Bij jou aan de keukentafel, rond etenstijd. In de brief wordt niet gevraagd of ze ook kunnen meeëten.

De reacties lieten niet lang op zich wachten. Een omwonende die zich had aangemeld mailde terug: “Ik voel mij hier eerlijk gezegd niet heel senang bij. Het is niet aan u om uzelf bij mij thuis aan de keukentafel uit te nodigen zodat ik u vragen kan stellen. Ik ontvang u niet met twee man sterk bij mij thuis.”

Op Twitter zijn de reacties ook gepeperd. “Keukentafelgesprek… brrrrtt. Waarom denken ze dat mensen daarop zitten te wachten, dat een warmtebedrijf bij ze over de vloer komt? Slechte zaak,” tweet warmtenetonderzoeker Renate Giesbers.

Ze duidt het psychologisch: “Ze rekenen erop dat mensen gastvrij/beleefd zijn naar gasten in hun huis. Je kunt niet (boos) weglopen in je eigen huis, de drempel om iemand weg te sturen is hoger. Ik vind het een beetje grenzeloos, privé is privé. Ze nodigen de mensen toch ook niet bij hunzelf thuis uit? Met die koffietafelgesprekken kunnen ze vast het vinkje participatie en informatieplicht weer afvinken.”

Twitteraar Ditzegik: “Een keukentafelgesprek!!! Woehahahaha. Blaatpraat uit de systeemwereld. Het geeft sowieso aan dat men daar de verbinding met de leefwereld van de bezorgde burger mist. Arrogantie ten top.”

Intussen stonden gisteravond twee direct omwonenden bij de dichte ingang van de Geerweg-centrale. Zij hadden met het Warmtebedrijf in gesprek willen gaan, maar vonden slechts een annuleringsbriefje aan het hek.

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

2 reacties

  • En als deze mensen dan op visite komen, gelden er dan bij jezelf thuis andere huisregels? Mag dat dan wel worden opgenomen of zo, ten bewijze van juistheid van informatie? Vinden we dit geen heftige intimidatie, en een verdeel-en-heerspolitiek van bovenste plank? Mag je je zonder voorafgaande aankondiging laten vergezellen door een advocaat, of gaan de vertegenwoordigers er dan vandoor?

    Ben benieuwd, maar dit gaat niet meer goed komen met het vertrouwen, vrees ik.

  • De arrogantie ten top. Jezelf uitnodigen bij de mensen thuis. Keukentafelgesprekken houd je met je dierbaren.

    Het Warmtebedrijf is niet transparant, eerlijk en al helemaal niet publieksvriendelijk. De deuren bij hen moeten open!

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.