Edese Vos

Uitslag lezerspoll: slechts 2 procent wil op het warmtenet

warmtenet poll ede uitslag
Hoe denken inwoners over de warmtetransitie? Beeld: Edese Vos (AI).

De gemeente Ede wil de komende jaren meerdere wijken van het gas af halen en aansluiten op het warmtenet. Voorwaarde is wel dat 70 procent van de inwoners daarmee instemt. Het is ook mogelijk om voor een individuele warmteoplossing te kiezen. De Edese Vos pollde de stemming in Ede over deze plannen en de voorkeur die inwoners hebben.

Om de objectiviteit van onze polls te verbeteren zijn de vragen én de analyse van de resultaten opgesteld door een ervaren marktonderzoeker. De Edese Vos geeft deze analyse integraal weer. De poll is in de week van 24-29 april 2024 gehouden, voordat bekend werd dat het Warmtebedrijf Ede klanten niet wil compenseren en omwonenden van de Geerweg gezondheidsrisico’s laat lopen.

Ruim 400 lezers van de Edese Vos hebben de vragen beantwoord. Zowel klanten als niet-klanten van het Warmtebedrijf zijn in meerderheid niet te spreken over het Edese warmtenet. De regelmatige kritische berichtgeving over het Warmtebedrijf op de Edese Vos zal daar ongetwijfeld een rol in spelen.

Drie kwart zit nog op het gas

Drie kwart van de respondenten verwarmt op dit moment de woning nog met een CV-ketel.

pollwarmtenet1

Voorkeur voor individuele oplossing

Wanneer het voor deze groep zo ver is dat de CV-ketel het huis uit moet, wil bijna 6 op de 10 het liefst overstappen op een warmtepomp of andere individuele oplossing per woning.

pollwarmtenet2

Hoewel velen die keuze op individueel niveau zullen begrijpen, zijn er ook lezers die zich zorgen maken om wat al die individuele keuzes bij elkaar opgeteld zouden opleveren: “In alle straten de huizen allemaal een eigen warmtepomp is vragen om problemen. Geluidsoverlast is, denk ik, het gevolg. Helaas wil de gemeente dat wel in De Rietkampen.”

Zo’n 14% zou, misschien mede daarom, liever aansluiten bij een collectieve energievoorziening, maar slechts een enkeling (2%) zou daarbij kiezen voor het Edese warmtenet – de rest zou liever op andere wijze collectief warmte produceren.

Daarnaast heeft ruim een kwart op dit moment nog helemaal geen voorkeur voor een bepaalde manier om het huis te verwarmen. Voor een marketeer bij het Warmtebedrijf is dit dus niet alleen maar slecht nieuws: in potentie staat 4 op de 10 nog open voor een goede collectieve warmtevoorziening. Mocht het Warmtebedrijf in de komende jaren in staat blijken om het huidige imagoprobleem om te buigen, zijn dat dus potentiële klanten.

Onafhankelijkheid belangrijkste criterium

De belangrijkste overweging bij de keuze voor een manier om het huis te verwarmen ligt in de mate van (on)afhankelijkheid: veel mensen willen niet afhankelijk zijn van anderen, en zeker niet van een monopolist. Er is flink wantrouwen tegen de gemeente en tegen het Warmtebedrijf.

Citaat van een respondent: “Collectieve voorzieningen zijn prima als ze kleinschalig zijn. De manier waarop Ede haar inwoners nu verkwanselt aan een investeerder bevalt me niet.”

Behoorlijk wat lezers verzetten zich überhaupt tegen de uitfasering van fossiele brandstoffen, zij laten in hun toelichting weten dat ze gewoon op gas willen blijven verwarmen, nu en in de toekomst.

Ontevredenheid over Warmtebedrijf: 83% klanten wil weg

Tot zover de mening van de grote groep mensen die op dit moment hun huis met een CV-ketel verwarmt. Hoe zit het dan met de mening van mensen die op dit moment al klant zijn van het Warmtebedrijf?

pollwarmtenet3

Van positieve recensies van die huidige klanten moet het Warmtebedrijf het voorlopig nog niet hebben. Van de 58 respondenten die op dit moment zijn aangesloten op het warmtenet, is vrijwel iedereen (heel) ontevreden met de tarieven daarvan. Ook de communicatie vanuit het warmtenet wordt door 2 op de 3 als ondermaats beoordeeld. Over de dienstverlening (warmtelevering en klantenservice) zijn de meningen iets meer verdeeld. Ongeveer de helft is daar ontevreden over, 20% is tevreden, en de rest is neutraal.

Als men een vrije keuze zou hebben, zou dan ook slechts 1 op de 6 respondenten die klant zijn van het warmtenet ervoor kiezen om klant te blijven.

pollwarmtenet4

Zoals bijvoorbeeld deze lezer: “Er van uitgaande dat geowarmte en andere duurzame bronnen binnen afzienbare tijd het verbranden van hout en gas zullen vervangen, is het warmtenet een duurzame oplossing.”

Van de andere ruim 80% zou de ene helft graag een ander soort collectieve energievoorziening willen, en de andere helft graag een individuele oplossing per woning.

Deze lezer vat de belangrijkste bezwaren samen: “Het warmtenet is te duur en in de huidige vorm niet erg milieuvriendelijk. Het is een monopolie met een verplichte afname in het koopcontract van mijn woning, dus ik kan geen kant op.”

Hoe ziet de toekomst er uit?

Kortom, als het aan lezers van de Edese Vos ligt, brommen er over zo’n 20 jaar vooral heel veel individuele warmtepompen in Edese achtertuinen, en is het warmtenet tegen die tijd ontmanteld.

Voor wie dat geen aantrekkelijk toekomstbeeld vindt, zou een alternatief gezocht kunnen worden in het omvormen van het warmtenet tot een bedrijf (of publieke dienst) met meer inspraak van afnemers (om het gevoel van afhankelijkheid te verminderen), concurrerender tarieven en een overtuigender duurzame warmteopwekking.

white logoWaardeer dit artikel met een donatie

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

3 reacties

  • Slechte rapportcijfers voor het Warmtebedrijf. Hoe zou dat nou komen..? Hoog tijd dat de warmte voorziening een publieke dienst wordt.

  • Zeker, met name nu er dus blijkbaar al een enorme subsidie op aardwarmte lijkt te zijn verleend aan dezelfde organisatie, die van de huidige warmtevoorziening een “potje” lijkt te maken. Laat het alsjeblieft niet weer gebeuren dat ons college/raad dit achteraf als onverwacht en onbedoeld beschouwt. Als dat gebeurt is er, met de kennis van nu, toch echt sprake van wanbestuur.

    • Eens dat warmtebedrijven publiek moeten worden. Vraag me wel af of je daarna nu niet teveel dingen door elkaar haspelt… Subsidie aardwarmteboring is een rijksaangelegenheid, daar hebben raad en college toch geen bevoegdheid over? Vind ook dat de gemeente directe verantwoordelijkheid heeft vanuit toezicht op milieuaspecten en indirect via de “strategische afspraken”, maar nog steeds heeft het warmtebedrijf Ede bovenal een eigen verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.