Edese Vos

Local Food Center: oplossing inwoners voor de WFE

inspraakavond wfe 6mrt
Op de inspraakavond waren 35 inwoners afgekomen. Foto: Edese Vos.

Oppositiepartij Mens en Milieu Ede organiseerde maandagavond een bijeenkomst om ideeën van Edenaren op te halen als alternatief voor de World Food Experience.

Deze voedselattractie is gepland in de voormalige Mauritskazerne op het WFC-terrein in Ede. Maar nu de Raad van State de plannen van tafel heeft geveegd hangt het voortbestaan van het project aan een zijden draadje. Er wordt nu naarstig gezocht naar alternatieven.

5 scenario’s voor de WFE

Het college ziet zelf vijf scenario’s:

  1. Stoppen. Het financiële verlies wordt dan genomen en de ruimte op het kazerneterrein kan anders worden ingevuld, bijvoorbeeld met woningbouw of een ander alternatief.
  2. Doorgaan met het huidige plan. Dan moet het terug naar de tekentafel en de vergunningsprocedure opnieuw worden doorlopen.
  3. Doorgaan in afgeslankte vorm, waarbij de geplande nieuwbouw bij de Mauritskazerne vervalt en een mini-Experience binnen het bestaande gebouw wordt gerealiseerd.
  4. Bevriezen van het plan tot de tijden (en bouwkosten) wat gunstiger zijn om het dan alsnog te kunnen realiseren.
  5. De WFE realiseren op een alternatieve locatie op loopafstand van het station. Het gebouw waar nu De Fietser zit komt mogelijk vrij.

Op 30 maart vindt in de gemeenteraad een openbaar debat plaats over deze varianten. Het college en de stichting WFE zijn deze nu gezamenlijk aan het uitwerken.

Maar burgers hebben zelf ook ideeën, zo bleek in de bijeenkomst waar 35 mensen op waren afgekomen. Raadsleden van de oppositiepartijen BurgerBelangen, de VVD en D66 waren aanwezig; de coalitiepartijen hadden niemand afgevaardigd. Wel was er een vertegenwoordiger van de WFE die zich moedig in het hol van de leeuw had gewaagd. Met de boosheid van de burgers viel het wel mee. Er werden constructief argumenten en ideeën uitgewisseld.

Local Food Center: kennis- en praktijkcentrum voor gezond, duurzaam en lokaal voedsel

Hilda Weges van Eetbaar Ede stelde voor om in plaats van een World Food Center een Local Food Center te realiseren, een ‘hub’ voor gezond, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel. Je moet het eerst in je eigen woonplaats laten zien voordat je internationaal de boer op gaat vond ze. Er wordt door andere gemeenten in Nederland naar Ede gekeken voor visie. Ede zou een actieve community voor de voedseltransitie kunnen worden. Ze vindt dat beleidskeuzes teveel vanuit geld en de belangen van grote bedrijven worden gemaakt en te weinig vanuit waarden. Als de ‘sustainable development goals’ van de VN als criteriumlijstje gebruikt zouden worden bij besluitvorming in de raad, zou je betere besluiten krijgen.

Annemarie Wolferink is actief in de voedsel- en natuureducatie voor kinderen en merkte dat ondernemers bij dit soort kleinschalige initiatieven wél aanhaken en dat deze initiatieven ook volop door de inwoners zelf worden gedragen. Dat lijkt bij de WFE maar niet te lukken. Dus misschien moet er kleinschaliger worden gedacht, meer van onderaf, suggereerde ze. De voedselvisie als sociale beweging.

Cultuurondernemer Daan Overeem vertelde een sprookje waarin de wijzen (bestuurders) met visionaire plannen kwamen die door de nar (de tegenmacht) onder kritiek werden gesteld. Zoals dat meestal gaat in een democratie. Intussen vonden twee andere karakters, de kok en de kunstenaar (de burgerinitiatiefnemers), elkaar. Ze besloten om samen te werken om food en kunst te combineren en zo ‘sociale meerwaarde’ te creëren in de Mauritskazerne. En ze leefden daar nog lang en gelukkig.

Voedsel is best een goed thema

Er werd ook nog gediscussieerd over of food nu een economisch speerpunt is of een identiteit waar elke Edenaar zich in zou moeten herkennen. Wat overbleef was een gedeelde (h)erkenning dat voedsel best een goed thema is in het kader van innovatie en duurzaamheid, en dat Ede het wel in zich heeft om een expertisecentrum op dit gebied te worden. Maar dan met de nadruk op gezond, duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel. Hoewel internationale kennisambitie niet verkeerd is; Nederland is immers wel een wereldleider in voedselproductie.

Waar Mens en Milieu Ede en BurgerBelangen al langer tegen de WFE zijn gekant, lijken D66 en de VVD nu ook een draai te maken. Tijdens de discussie en nagesprekken bleek dat D66 een heel andere invulling van het plan wil en dat de VVD zich nu realiseert dat de spreekwoordelijke put misschien toch geen bodem meer heeft. Raadslid Thimo Harmsen gaf desgevraagd aan te verwachten dat de WFE in juni met een nipte meerderheid in de raad weggestemd zal worden. Of die voorspelling uitkomt: we gaan het zien.

Naschrift: De Edese Vos vroeg wethouder Leon Meijer of hij open staat voor dit voorstel van inwoners om er een Local Food Center van te maken en hierover met hen in gesprek wil. Zijn woordvoerder mailde deze reactie: “Het college neemt binnenkort een besluit over welk scenario of welke scenario’s zij verder wil/willen uitwerken. Hierbij is het voorstel n.a.v. afgelopen maandag niet aan de orde. Of dit in de toekomst wel een mogelijkheid is, is afhankelijk van de komende besluiten.”

Naschrift 13 mei: Inmiddels hebben diverse lokale en regionale voedselinitiatieven een coalitie gevormd en een voorstel voor een Local Food Center gedaan.

Avatar van Marc van der Woude

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

1 reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.