Edese Vos

Nieuwe coalitie wil lokale foodvisie verbinden aan WFE

WFC paviloen floriade
Het WFC-paviljoen op de Floriade in Almere. Foto: World Food Center.

Een groep van lokale voedselinitiatieven in Ede heeft zich opgeworpen als mogelijke partner voor de World Food Experience, nu het project een dubbeltje op zijn kant is geworden.

In maart organiseerde de oppositiepartij Mens en Milieu Ede een bijeenkomst om ideeën van Edenaren op te halen als alternatief voor de educatieve voedselattractie World Food Experience, die gepland is in de voormalige Mauritskazerne op het WFC-terrein. Hier werd door diverse bijdragers gesuggereerd dat een Local Food Center de oplossing zou kunnen zijn – een kennis- en praktijkcentrum voor gezond, duurzaam en lokaal voedsel.

Inmiddels hebben diverse lokale initiatieven zich verenigd. Op 9 mei hielden ze een bijeenkomst met het statement ‘Ede is al een World Food Center’, waarvoor ze ook directeur Marcel Goossens en woordvoerder David de Bruijn van de Stichting World Food Experience uitnodigden. Enkele dagen later verscheen een persbericht en ontvingen de fracties in de gemeenteraad een lobbybrief waarin het initiatief zich presenteerde.

Het gaat om Ferdie Olde Bijvank van Dutch Cuisine (zet zich in voor duurzaam en lokaal voedsel in restaurants), Hilda Weges van Eetbaar Ede (een community voor duurzaam, gezond en lokaal voedsel), Richard Hardeman van De Groenerie in Harskamp (een zorg- en educatieboerderij), Joke Broekema van Proominent (voedselprogramma’s in basisscholen), Christian Weij van Smaakpark Ede (een bedrijf gespecialiseerd in fermentatie), Gerdien Kleijer van de Regio Deal Foodvalley (versnellen van de transitie naar een duurzaam en gezond voedselsysteem), Daan Overeem van de Stingerbol (die food en kunst wil verbinden), en Tom van Loenhout van de Alliantie Voeding in de Zorg (die inzet op gezond voedsel in de zorg).

Een Experience die in verbinding staat met lokale en regionale voedselinitiatieven

“Het bruist van de foodinitiatieven in onze regio,” aldus de initiatiefnemers. “Wij vinden dat die foodpositie versterkt moet worden met een Experience, maar dan in een afgeslankte vorm en met grote betrokkenheid van bestaande initiatieven. Een foodbelevenis die informeert en inspireert, meer bewustzijn creëert rondom voedsel en voedselgerelateerde zaken, zoals voedselverspilling, duurzame landbouw, gezonde voeding e.d. Een Experience die in verbinding staat met lokale en regionale initiatieven, met burgers en boeren en de lokale en provinciale politiek. Wij willen er samen met het World Food Center en de World Food Experience een succes van maken. Iets waar Ede trots op kan zijn.”

De initiatiefnemers vinden dat de World Food Experience en de gemeente Ede de afgelopen jaren hebben verzaakt om inwoners en lokale voedselinitiatieven goed te verbinden aan de visie. “Dat wordt ook door alle partijen onderkend.” De Edese Vos besteedde hier eerder in een uitgebreid achtergrondartikel aandacht aan. “Daardoor spelen er vooral negatieve sentimenten,” vinden de initiatiefnemers. Inwoners van Ede zouden teveel een ‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’-attitude hebben. “Dat is jammer, want Ede heeft met de jarenlange investering en het opgebouwde imago als dé foodstad iets waar iedereen in Ede trots op zou kunnen en moeten zijn. Daar moet verder aan gewerkt worden.”

Project en gemeente zijn tekortgeschoten in het meenemen van inwoners

Ze hopen die verbinding alsnog te kunnen realiseren en willen dat lokale en regionale initiatieven geïntegreerd worden in de WFE. Daarmee zou de Experience een “koploper en voorbeeld voor de rest van Nederland” kunnen worden. De initiatiefgroep heeft gesprekken gevoerd met het management van de WFE en wethouder Leon Meijer, die zouden “erkennen dat tekort is geschoten in het meenemen van de inwoners van Ede in de ontwikkeling van WFC en WFE.” De groep werpt zich op als “een serieuze partner in de verdere ontwikkeling”. “Wij willen ook dat in de besluitvorming rond WFC/WFE niet alleen economische afwegingen in de zin van baten en lasten worden gemaakt, maar ook de maatschappelijke impact wordt meegewogen.”

Volgens de initiatiefgroep werd deze insteek tijdens de bijeenkomst van 9 mei “door een groot deel van de deelnemers omarmd.” Hoewel de bijgeleverde foto geen grote opkomst laat zien. De initiatiefnemers vinden dat “een geregisseerde omslag in zowel het denken als de aanpak van de Experience nodig is,” en dat de gemeenteraad hierin aan zet is. Vandaar de lobbybrief aan de fracties.

ede is al een world food center
Bijeenkomst ‘Ede is al een World Food Center’ op 9 mei 2023. Foto: Eetbaar Ede.

Ede als ‘gidsstad’ voor eten

De ambities van de initiatiefgroep lijken inmiddels even groots als die van de Experience zelf: “Samen een lokaal initiatief maken tot een wereldwijd voorbeeld. Wij vinden dat eerst op lokaal en regionaal niveau met gezamenlijke inspanningen een succes gemaakt moet worden van het WFC en WFE, zodat vervolgens de uitstraling en voorbeeldfunctie in Nederland, Europa en de rest van de wereld wordt gerealiseerd. Inwoners van Ede en directe omgeving moeten het WFC en de Experience omarmen. Foodbedrijven moeten zich willen gaan vestigen in het WFC en investeren.”

Op termijn moet de ambitie van Ede volgens de initiatiefgroep wel zijn “dé Foodstad te worden” met Regio Foodvalley als “dé foodregio van Nederland,” de Provincie Gelderland als “dé foodprovincie van Nederland en een voorbeeld voor andere provincies” en Nederland als “hét gidsland in Europa en de wereld op het gebied van food.”

Zijn inwoners er nog voor te porren?

Het is de vraag of inwoners van Ede hier na alle gedoe met de Experience nog wel voor te porren zijn. Je zou dan eigenlijk een representatief onderzoek of referendum moeten houden om te toetsen of die basis er echt is.

De Edese Vos sprak de afgelopen dagen met de diverse partijen en komt na het weekend met een vervolgartikel.

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.