Edese Vos

World Food Experience zorg van veel Edenaren

worldfoodexperience storm
De World Food Experience in zwaar weer. Beeld: Edese Vos.

Als er één onderwerp is waar inwoners van Ede zich druk over lijken maken dan is dat de ontwikkeling van de World Food Experience op het voormalige kazerneterrein. Dat blijkt uit een poll die de Edese Vos vorige week hield over de vraag welk thema lezers als eerste uitgezocht willen hebben.

Aangezien de Edese Vos pas 10 dagen geleden van start is gegaan en alleen lezers van de mail ‘stemrecht’ hadden, zijn we over de response op deze poll heel tevreden: 48 mensen namen deel. De WFE won met 50% van de stemmen, op flinke afstand gevolgd door de afsluiting van de Bennekomseweg / Edeseweg, de vuurwerkoverlast in Ede en een reeks door respondenten aangedragen kleinere onderwerpen.

Zoals beloofd koppelen we de resultaten van de poll volledig transparant terug aan de lezers van de mail van de Edese Vos. Ontvang je deze nog niet, schrijf je dan in. Zo blijf je optimaal op de hoogte van hoe we het onderzoek aanpakken en kun je de volgende keer zelf meestemmen.

uitslag poll edesevos wfce

Waarom roept de World Food Experience zoveel ongemak op onder Edenaren?

De ontwikkeling van de WFE past in de ambitieuze plannen van de gemeente Ede om toonaangevend te worden op het gebied van ‘food’. De educatieve voedselattractie, in de media inmiddels geframed als “een pretpark voor eten”, is onderdeel van het project World Food Center en moet jaarlijks 300.000 bezoekers trekken.

Maar in december vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan in een procedure die was aangespannen door de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME), omdat de schade op de natuur onvoldoende onderzocht is. De gemeente moet terug naar de tekentafel en de gemeenteraad gaf verantwoordelijk wethouder Leon Meijer tot komende zomer de tijd om met alternatieve voorstellen te komen. Intussen lopen de kosten voor de gemeenschap op met naar schatting 60.000 euro per maand.

Veel Edenaren zien dit soort ambitieuze politiek-gemotiveerde projecten niet zitten. Ze pakken vaak veel duurder uit dan op de tekentafel was voorzien. Inwoners hebben ook niet zoveel met de foodvisie van de gemeente, die 10 jaar geleden van voedsel een economisch speerpunt maakte. En waarom moet Ede, een middelgrote gemeente, te groot voor een dorp en te klein voor een stad, zulke wereldambities koesteren? Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Daarnaast kan het geld misschien wel beter besteed worden, bijvoorbeeld aan de Voedselbank.

Is het mogelijk om inwoners ook de journalistieke onderzoeksvragen te laten bepalen?

We vroegen de deelnemers aan de poll om concreet te maken wat er volgens hen moet worden uitgezocht en waarom. Wat willen zij zelf graag weten? Dat leverde veel bruikbare reacties op. Hier hebben we in totaal 25 onderzoeksvragen uit gedestilleerd en in vier subonderwerpen geordend:

 1. Het waarom en de belangen
 2. De kosten voor de gemeenschap
 3. Weging van de businesscase
 4. De procedures: afblazen of doorgaan?

De Edese Vos gaat met deze onderzoeksvragen aan de slag. Onderzoeksjournalistiek is geen quick-fix, het uitzoeken van deze zaken kost tijd en geld. Als ‘vriend van de vos’ kun je ons daarbij helpen en dit research mogelijk maken.

We gaan ook ‘crowdsourcen’ – de informatie die al bij onze lezers zit naar boven halen. Weet jij vanuit je raadswerk of eigen onderzoek veel over de WFE en ben je bereid deel te nemen aan dit maatschappelijk relevante onderzoek? Laat het ons weten. Stuur ons een mailtje of appbericht met je motivatie en expertise, je ontvangt dan toegang tot het afgeschermde onderzoeksdeel van de Edese Vos met alle openstaande vragen.

De onderzoeksvragen bij de andere onderwerpen hebben we ook genoteerd. Deze pakken we op als er ontwikkelingen op deze thema’s zijn.

Avatar van Edese Vos

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

9 reacties

 • Onderzoeksjournalistiek en dan een kop destilleren uit zo’n mager onderzoek. En je dan verschuilen achter de verse start van de website. Een quick fix, zo lijkt het, om in je eigen woorden te spreken.

  Sorry Marc maar je weet en kan beter. Toch?

  PS Ik ben Edenaar en dit is absoluut niet mijn topirritatie. Wat ik wel irritant vind, is het hele gedram erover.

  • Ha Johannes,

   Leuk dat je reageert. Je dacht: ‘Ik gooi er meteen een paar aannames in.’ 😉

   Het label ‘onderzoeksjournalistiek’ is puur om aan te geven dat dit de start is van een onderzoek. Het slaat niet op de poll, waarvan niemand heeft geclaimd dat het een representatief onderzoek is, noch op een ‘quick-fix’, dus hoeven we ons ook nergens achter te verschuilen. Verdiep je even in de vraag wat de essentie is van deze stemronde: dat lezers van de mail kunnen aangeven wat zij als eerste uitgezocht willen hebben. Ik had het interessanter gevonden om je reflectie te horen op deze insteek om journalistiek vanuit de vragen van inwoners in te steken.

   Over de kop kunnen we van mening verschillen. Ik vind dat een kop vooral moet prikkelen, en het lijkt me dat uit het verhaal wel duidelijk is dat deze hooguit indicatief is.

   Dat de WFE voor jou absoluut geen topirritatie is, is goed om te horen. Dat is het voor mij ook niet. Maar die opmerking heeft wel een hoog n=1 gehalte, en kan dus zeker niet als argument tegenover de mening van 48 andere Edenaren worden gezet. Wat jij ‘gedram’ noemt bagatelliseert hoe andere stadsgenoten hierover denken. Ik vermoed dat de WFE voor veel mensen staat voor iets groters: een overheid die niet prioriteert wat burgers belangrijk vinden. Dat is een belangrijk signaal.

   Een signaal dat overigens ook opgepikt is door de pop-up redactie van Pointer. Want ook daar dienden veel Edenaren de WFE in als onderwerp dat ze uitgezocht willen hebben.

   • N=1 of N=48, dat maakt niet veel verschil. Gezien de populatie in Ede zou N=1000 een stuk representatiever zijn. Tevens ook de kanttekening dat de 48 mensen die het ingevuld hebben en dus in de mailinglijst van Edese Vos zitten sowieso al wat meer kritische en/of geïnteresseerde (ja = aanname) inwoners zullen zijn, ook geen dwarsdoorsnede van de gehele Edese bevolking dus.

    Een prikkelende kop snap ik, maar iets verder uitgezocht willen hebben heeft niets met irritatie te maken. Het kan inderdaad irritatie zijn, maar het kan ook gewoon belangstelling zijn. “World Food Experience is speerpunt van Edenaren” had wat dat betreft een betere en volgens mij net zo prikkelende kop geweest.

   • Je vervangt vermeende aannames van de Vos voor het gemak met je eigen aannames. Zo komen we van de regen in de drup.

    N=1 of N=48 is een wereld van verschil. Voor een representatief onderzoek onder de volwassen bevolking van Ede (100.000 inwoners) heb je ruim 2300 respondenten nodig. Maar een poll is per definitie geen representatief onderzoek en dat is de insteek of pretentie ook helemaal niet. Het heeft dus geen enkele zin om dat onder kritiek te stellen vanuit een kwantitatief perspectief.

    Er is veel onbegrip over de waarde van polls en kwalitatief onderzoek op basis van interviews / gesprekken, zoals bijv. Pointer heeft gedaan en waar hetzelfde uitkwam. De ervaring leert dat je met zo’n kwalitatieve benadering 80% van de feedback ophaalt. Of om het in een statistische foutenmarge uit te drukken: bij 48 respondenten is de foutenmarge iets meer dan 14%. Die 50% kan dus 36% zijn, maar even goed 64%. Geeft nog steeds een goede indicatie, want ook als eenderde van de Edenaren (in de meest conservatieve benadering) het WFE niet ziet zitten of vindt dat hier opheldering over moet komen is dat significant.

    In een eerder onderzoek hebben we respondenten gevraagd naar de onderwerpen die bij hen naar boven komen bij primaire emoties, zoals boosheid of bezorgdheid. Ook daarin scoorde het WFE hoog. Je kunt over de term ’topirritatie’ twisten, of het niet wat te populistisch is, maar de resultaten van de onderliggende uitvraag zijn heel duidelijk.

    Koppen kunnen altijd genuanceerder, maar dienen vooral één doel: dat de nieuwsgierigheid wordt opgewekt om een artikel te lezen. Als je zelf een artikel voor de Edese Vos aandraagt kun je zelf de kop verzinnen. 😉

   • Hoi Marc,

    Dank voor je reactie op de mijne.

    Je geeft aan dat een poll per definitie geen representatief onderzoek is en dat dit ook niet de insteek is. Toch is de eerste zin in het artikel “Als er één onderwerp is waar veel Edenaren zich boos over maken dan is dat de ontwikkeling van de World Food Experience op het voormalige kazerneterrein.”
    Dat wekt naar mijn mening wel de suggestie dat er een representatief onderzoek aan ten grondslag ligt. Bovendien staat er dat veel Edenaren zich er boos over maken, maar dat is in de poll niet gevraagd en bovendien zijn het “slechts” 24 Edenaren die het WFC verder uitgezocht willen hebben. Je verwijst in je reactie ook naar een andere poll waaruit de boosheid blijkt, maar dat wil niet zeggen dat die mensen nu ook ervoor gestemd hebben dat er dieper op het WFC ingezoomd moet worden.

    Ik ben het met je eens dat een kop moet prikkelen om het artikel te gaan lezen, maar mijns inziens had dit op een iets andere manier gekund en is de huidige wijze nogal suggestief (wellicht zelfs iets populistisch).

    Ondergetekende is overigens niet voor- of tegenstander van het WFC, wel zet ik grote vraagtekens bij de voorgestelde bezoekersaantallen. Om de link naar onderzoeksjournalistiek te leggen: ik zou dan wel heel geïnteresseerd zijn in de onderbouwing van deze getallen en wat de track record is van de bureaus die hiermee kwamen (voor zover ik weet zijn er 2 bureaus gebruikt aangezien er ook een second opinion heeft plaatsgevonden). Als die hier ruime ervaring mee hebben en de werkelijkheid weinig afwijkt van de berekeningen dan geeft dit vertrouwen en misschien betekent het dan dat ze op de Bergstraat zo gek nog niet zijn, los nog van de vraag of we een WFC moeten willen. Ook als alle aannames logisch zijn en lijken te kloppen is dat niet automatisch een GO natuurlijk, ruimte is immers schaars en wat is de winst t.o.v. andere invullingen van die ruimte? Een vraag die de Edese politiek zich zou moeten kunnen stellen in een andere tijd met andere problemen t.o.v. de tijd waarin het idee voor het WFC geboren werd.

   • Vanmorgen sprak ik iemand van de gemeente Ede die tegen een vergelijkbare vraag aanliep: in hoeverre zijn bijeenkomsten voor inwonersparticipatie representatief (ze trekken relatief veel oudere mensen die tijd hebben om zich ergens tegenaan te bemoeien), of kun je beter accepteren dat ze hooguit indicatief zijn? Welke ‘correcties’ of ‘verdieping’ zou je dan kunnen toepassen om het beeld aan te scherpen (te nuanceren)? Er zijn geen makkelijke antwoorden en keuzes zijn altijd arbitrair. Het feit dat jij en Johannes reageren op dit punt laat in ieder geval zien dat de gemaakte keuze door de Edese Vos beter verantwoord moet worden. Ik heb de kop en de introductie daarom aangepast en we zullen binnenkort een verantwoording plaatsen over hoe we met polls omgaan.

    In hoeverre zijn lezers van de Edese Vos een afspiegeling van de Edese samenleving? Dat is heel lastig vast te stellen. Het zijn ieder geval mensen die zich betrokken voelen bij wat er in Ede gebeurt en geïnteresseerd zijn in politiek-maatschappelijke kwesties. Vanuit die optiek neem ik de uitkomst van zo’n survey serieus (als in: indicatief, relatief belang). Mijn persoonlijke keuze zou de WFE niet zijn geweest, maar dat komt omdat ik belangrijker kwesties zie die aandacht behoeven.

    Over het punt over de businesscase mail ik je even.

 • Prima zaak Marc,
  Veel Edenaren ergeren zich aan de opstelling van het gemeentebestuur en de gemeenteraad inzake het WFC. Bij ons ging de vlag uit na de uitspraak van de Raad van State.
  Het wordt hoogtijd dat de gemeente zijn verlies inzake het WFC neemt en de grond beschikbaar laat komen voor woningbouw. Bijvoorbeeld aan Woonstede met sociale woningbouw en of koop-starterswoningen.
  Ook kan er dan een verstandig doel worden gezocht voor de zestig miljoen die dan niet in deze bodemloze put moet worden gestort. En het scheelt ook veel vervoersbewegingen als die 300.000 bezoekers niet naar Ede hoeven te komen. En gedram? Over 60 miljoen en meer (inflatie) geld waar nog geen enkele ondernemer zijn handtekening onder heeft gezet? In tien jaar!!

 • Interessante conclusie. Duidelijk de negatieve manier van journalistiek bedrijven. Als 50% vragen heeft en dus de andere 50% niet had het artikel ook een andere kop kunnen hebben. Maar ja, dat trekt geen (andere) negatieve mensen en dus geen sappige reacties. Buiten wfc (e), toont het Edese bestuur ambitie, zorgende voor aanzien en werkgelegenheid. Ik zie plaatsen zoals Harderwijk waar deze ambitie beloont is met een heerlijke leefomgeving. Hopelijk krijgt ook Ede deze kans.

  • Niet met je eens, Rob. De kop weerspiegelt de uitslag, het is wat het is. Je aanname dat de Edese Vos uit zou zijn op effectbejag of sappige reacties klopt niet, zo staan we er niet in. We willen een serieus maatschappelijk debat voeren. Daarom heeft de Vos je op Facebook uitgenodigd om een bijdrage te leveren met de argumenten waarom je als inwoner van Ede juist blij bent met de ambitie van het Edese bestuur. Deze bijdrage zien we met belangstelling tegemoet.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.