Edese Vos

Edese Vos gaat gemeente-informatie beter ontsluiten

raadhuis ede allard bijlsma
Het raadhuis van Ede. Foto: Allard Bijlsma.

De missie van de Edese Vos is een transparante overheid. Daarom maken we alle informatie die inwoners nodig hebben om meer invloed uit te oefenen online beschikbaar.

“Het katern met gemeentelijke informatie dat wekelijks in Ede Stad verschijnt, kan dat ook integraal op de website van de gemeente worden aangeboden?”

Een eenvoudige en voor de hand liggende vraag die de Edese Vos aan de afdeling Communicatie van de gemeente Ede stelde. Want al wordt Ede Stad deur-aan-deur bezorgd, er zijn steeds meer inwoners met een milieubewuste NEE-NEE sticker op de brievenbus die de informatie niet ontvangen. In de buitengebieden wordt de krant al enige jaren helemaal niet meer bezorgd, want wegbezuinigd, hoorden we van boeren. De bezorging van kranten staat sowieso onder druk, dit speelt ook bij De Gelderlander.

Je zou verwachten dat de gemeente élke Edenaar wil bereiken. Nee, zegt de gemeente, dat gaan we niet doen. Wie de huis-aan-huiskrant niet ontvangt en de gemeente-informatie toch tot zich wil nemen, moet in het archief van Ede Stad de betreffende e-paper maar opsnorren en zich al digitaal bladerend een weg banen door de advertenties tot het gemeentekatern is gevonden. Een soort online speurtocht dus.

Bijzonder, want het gemeentekatern in Ede Stad is een betaalde advertentie die door de communicatie-afdeling wordt aangeleverd. Een kleine moeite dus om die informatie ook integraal online te zetten. Bij navraag blijkt dat een deel van de informatie wel degelijk online staat, maar versnipperd en niet handzaam bij elkaar.

De missie van de Edese Vos: een transparante overheid

De missie van de Edese Vos is een transparante overheid, zodat inwoners beter geïnformeerd zijn en meer invloed op het beleid kunnen uitoefenen. Daarvoor is het belangrijk dat inwoners zo goed mogelijk op de hoogte kunnen blijven van informatie die voor hen relevant is. Of dat nu de verslagjes van de gemeenteraad zijn of een overzicht van verstrekte vergunningen.

De communicatieprofessionals van de gemeente vinden dat ze op dit punt al genoeg doen. “Op dit moment hebben wij niet de indruk dat inwoners hierin iets missen of (belangrijke) informatie niet kunnen vinden op onze kanalen,” aldus de officiële reactie. “We gaan hier nu niets aan veranderen.”

Voor de Edese Vos aanleiding om het College van B&W een aantal specifieke vragen voor te leggen over het communicatiebeleid van de gemeente en de afspraken met Ede Stad. We willen dat dit transparant wordt. We gaan er van uit dat we keurig antwoord krijgen op deze vragen – de communicatie van de gemeente met de pers is over het algemeen heel adequaat – maar indien niet, dan zullen we de gestelde maar onbeantwoorde vragen in alle openheid publiceren.

Gemeentekatern: alle relevante informatie snel en overzichtelijk online

Omdat de gemeente het laat liggen, maakt de Edese Vos het katern met gemeente-informatie dat wekelijks in Ede Stad staat nu zelf online beschikbaar. Niet in exact dezelfde vorm, maar als een soort startpagina die we meteen actueler en uitgebreider maken. De meeste informatie die je als inwoner van Ede nodig hebt is op de website van de gemeente te vinden, maar het is soms best wel zoeken. Vanaf deze servicepagina van de Edese Vos kun je nu meteen doorklikken naar de belangrijkste informatie.

Hier vind je voortaan alle nieuws en bekendmakingen van de gemeente. Naast het actuele gemeentenieuws zijn dat de persberichten, de politieke agenda, de bekendmakingen van de verstrekte vergunningen, de actuele uit-agenda en de evenementenkalender voor het hele jaar. Onder het kopje ‘werk in uitvoering’ staan alle wegwerkzaamheden in Ede, de werkzaamheden bij het nieuwe station, de bouw- en ontwikkelingsprojecten in Ede, en de ruimtelijke plannen.

Als betrokken burger wil je natuurlijk ook af en toe aan de bel kunnen trekken. We hebben daarom rechtstreekse links opgenomen naar de pagina’s waar je een melding kunt doen over de openbare ruimte, een klacht kunt indienen over de dienstverlening van de gemeente, of waar je een bezwaarschrift kunt indienen tegen een besluit. Tenslotte zijn er ook links opgenomen naar de gemeentelijke diensten.

Politiek Ede: alle informatie om als burger invloed te kunnen uitoefenen

De besluiten die door het College van B&W en de gemeenteraad worden genomen hebben invloed op je directe leefomgeving en de toekomst van Ede. Maar als inwoner van Ede heb je gelukkig ook invloed op het beleid. Als je wilt kun je de politiek in Ede goed volgen. Er is veel informatie beschikbaar en bestuurders en raadsleden zijn over het algemeen goed bereikbaar. Maak daar dus gebruik van!

De Edese Vos helpt een handje met een servicepagina Politiek Ede met daarop directe links naar de contactgegevens van alle wethouders en raadsleden, het bestuursakkoord, de financiële documenten, de agenda van de gemeenteraad, het raadsinformatiesysteem Notubiz en de livestream van de vergaderingen. We leggen ook uit hoe je als inwoner invloed kunt uitoefenen of zelf iets kunt agenderen in de gemeenteraad.

Beide servicepagina’s, zowel de Gemeente-informatie als Politiek Ede, worden goed bijgehouden zodat ze altijd actueel zijn. Je vindt ze in het menu van de Edese Vos onder het kopje ‘service’.

Mis je iets? Laat het ons weten.

NASCHRIFT 28 april 2023: We hebben het College van B&W 5 kritische vragen voorgelegd over de deal die met Ede Stad is gesloten. In een uitgebreid artikel koppelen we dit terug.

NASCHRIFT 25 januari 2024: Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in bijna de helft van de gemeenteraden het informatiesysteem tekortschiet.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

4 reacties

 • Wat een goed initiatief! In de laatste 5 jaar heb ik hooguit 3 keer een Ede Stad ontvangen, wegens een tekort aan bezorgers, terwijl ik niet in het buitengebied woon. Dat de gemeente hier voor betaalt, zonder dat ze haar burgers bereikt, is toch weggegooid (belasting)geld. Van de gemeente zou je prestatieafspraken richting EdeStad verwachten.

  Ik vraag me overigens wel af waar al die communicatie-adviseurs bij de gemeente zo druk mee zijn, als het uploaden van dit katern op de gemeente-site al te veel werk is. Ik gun de gemeenteambtenaren hun rust, maar er moet toch wel één van die 850 (!) medewerkers zijn die hier 5 minuten per week voor kan vrijmaken?

  • We hebben het college deze vraag voorgelegd: “Wat betaalt de gemeente Ede aan Ede Stad / BDU voor het plaatsen van het gemeentekatern (per week of per jaar)? Welke concrete afspraken zijn hierover gemaakt?”

   • Super, ik was net aan het overwegen daar een WOO-verzoek voor op te stellen 😉 Naast de kosten ben ik ook benieuwd naar de afspraken over verspreiding/bezorging. De verantwoordelijkheid om naar burgers te communiceren wordt wel weer heel makkelijk weg gedelegeerd.

 • Ik hoorde sinds kort geleden over deze site van de Edese Vos. Ik ben hier erg blij mee zodat ik (en wij allen) dan echt kunnen weten van wat er allemaal (achter ons rug) besproken en besloten worden zonder dat wij vooraf er iets van afweten.

  Zo houd ik (bijna) alles in de gaten op politiek gebied van de Gemeente Ede en houd ik me bezig met de (infrastructuur/verkeersveiligheid (inclusief de OV).

  Het overbelaste autoverkeer heeft in de afgelopen vijftien jaar wél voor véél meer onveiligheid gezorgd, waar wij de voetgangers en fietsers tot heden aan toe ernstig onder blijven lijden. Vooral doordat de OV gehalveerd is zien we steeds meer autoverkeer wat juist voor véél meer onveiligheid zorgt!

  Wij Edese bewoners moeten het initiatief nemen om de frequentie van het hele OV eerst te verdrievoudigen vooral tussen 06.30 en 10.30 uur én 15.00 en 20.30 van maandag t/m vrijdag.

  We moeten wel steeds meer blijven betalen voor het OV maar krijgen er steeds minder voor terug. Hoezo zijn we dan milieuvriendelijk en veilig bezig?

  De Gemeente Ede zegt steeds dat ze er alles aan doet om het autoverkeer sterk te verminderen en dat het fietsverkeer de maximale aandacht krijgt. Of dat daadwerkelijk het geval is, blijft (nog steeds) de vraag!

  Dat de komst van de snelle Doorfietsroute tussen Ede en Wageningen (via Bennekom centrum) een eerste goede investering lijkt mag als positief gezien worden.

  Er zou ook een volgende snelfietsroute langs de Willem Dreeslaan moeten komen nu het huidige fietsverkeer daar tweerichtingsverkeer is op één fietspad, iets wat zéér onveilig blijft!

  Gekeken / onderzocht moet worden of ook aan de andere zijde éénrichtingsfietsverkeer gerealiseerd kan worden. Het betreft aan zijde van De Kraats / Binnenveld.

  Al met al kan en moet de mobiliteit in Ede e.o. echt véél veiliger worden, iets wat nog steeds niet het geval is.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.