Edese Vos

Mediafonds Ede struikelt al voordat de pilotfase is begonnen

felicia buitenwerf mediafonds ede
Journalisten op een redactievloer. Foto: Felicia Buitenwerf.

De door het college van B&W opgestelde ‘Subsidieregeling pilot mediafonds Ede’ schiet op wezenlijke punten tekort en werkt zelfs averechts. Dat vindt het bestuur van Stichting Edese Vos die in een open brief aan college en gemeenteraad de criteria van de regeling onder kritiek stelt.

“Het college gaat met deze regeling deels op de stoel van de journalist en het journalistieke medium zitten en houdt daarmee onvoldoende distantie. Bovendien creëert het geen gelijk speelveld door te sturen met criteria die de kwaliteit van de lokale journalistiek juist ondergraven en een specifieke belanghebbende, die naar nu blijkt ook adviserend en vormend betrokken is bij de regeling, een oneigenlijk voordeel biedt. Wij vinden de regeling in de huidige vorm onacceptabel sturend en verzoeken college en gemeenteraad deze aan te passen dan wel te amenderen,” schrijven de bestuursleden van het Edese onderzoeksjournalistieke platform.

Het college stuurde de voorgestelde regeling vorige week met een memo naar de gemeenteraad. De Edese Vos reageert hier nu gedetailleerd en inhoudelijk op. “Onafhankelijke lokale journalistiek is in de allereerste plaats een democratisch belang van de inwoners van Ede. Een lokaal mediafonds dient derhalve zorgvuldig te worden vormgegeven, waarbij belangen van bepaalde mediapartijen en willekeur worden uitgesloten. Daarom geven wij onze input en feedback op de voorgestelde regeling transparant.”

De brief van de Edese Vos aan college en raad.

white logoWaardeer dit artikel met een donatie

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

2 reacties

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.