Edese Vos

Inwoneragendering: nu inspraak in de gemeenteraad

gemeenteraad rechtoprekest inwoneragendering
De gemeenteraad van Ede vergadert. Beeld: XON.

De Edese gemeenteraad heeft vorige week ingestemd met een initiatiefvoorstel om inwoners in staat te stellen zelf een onderwerp op de agenda van de raad te zetten. Dit heet ‘inwoneragendering’ of ‘het recht op rekest’.

Hier zit wel een drempel op. Wie vindt dat een onderwerp in de raad besproken zou moeten worden dient 350 handtekeningen van gelijkgestemden te verzamelen. Volgens het voorstel “schrijft de initiatiefnemer hierbij een notitie ten behoeve van de raad met standpunten en krijgt het woord om het onderwerp toe te lichten in de oordeelsvormende vergadering. Daarna wordt het onderwerp ter besluitvorming geagendeerd, waarbij raadsleden gevolg kunnen geven aan het onderwerp door moties in te dienen.”

Het initiatiefvoorstel van D66, ChristenUnie, GemeenteBelangen, Burgerbelangen, GroenLinks, PvdA en Democratische Partij Ede is – op een tegenstem van de SGP-fractie na – unaniem aangenomen. De partijen hopen dat het ‘recht op rekest’ burgers meer betrekt bij het democratische proces, doordat ze zelf kunnen inspreken in de raad. Het College van B&W had wat bedenkingen, maar voert het besluit wel uit. Het wordt na één jaar geëvalueerd.

Inwoneragendering: hoe kom je aan 350 handtekeningen?

De Edese Vos is blij met deze uitkomst. Wij vinden dat inwoners meer invloed zouden moeten hebben op de politieke agendering en besluitvorming. Dit is goed voor de vitaliteit van de lokale democratie. De inwoneragendering werd door enkele partijen al beloofd in de verkiezingsprogramma’s en het is dus goed dat deze belofte nu wordt ingelost.

Misschien denk je: 350 handtekeningen, dat is best veel. Dat valt wel mee. Het is goed dat er een drempel is, zodat alleen zaken worden geagendeerd die bij meer burgers leven. Dit voorkomt dat persoonlijke stokpaardjes worden ingediend. Is het een breed gevoeld maatschappelijk probleem, dan worden meestal aanzienlijk meer handtekeningen opgehaald. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de afsluiting van de spoorwegovergang Kerkweg en bij de petitie van de samenwerkende windcomités.

De Edese Vos kan ook een rol als ‘agenderingsmakelaar’ vervullen. Heb je moeite om de 350 handtekeningen bij elkaar te krijgen en gaat het echt om een belangrijk onderwerp, dan kunnen we een agenderingsinitiatief aankondigen in de mail van de Edese Vos en burgerinitiatieven die hetzelfde willen met elkaar verbinden.

Meer informatie: De specificatie van het besluit (hoe het precies werkt). Iets agenderen kan hier.

Avatar van Edese Vos

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.