Edese Vos

Ede en Nijmegen maken gezamenlijk een podcast

raymonjanssen podcast
Raymond Janssen interviewt een gast voor zijn wekelijkse podcast. Foto: David van Haren / Ien, de podcast.

De journalistieke platforms Edese Vos en Ien, de podcast bundelen hun krachten en werken samen aan een onderzoek en podcastserie over ’tegenmacht’.

Onderzoeksjournalisten in twee middelgrote Gelderse steden – Ede en Nijmegen – slaan de handen ineen met als doel actief van elkaar te leren en te onderzoeken hoe de lokale tegenmacht versterkt kan worden.

Het thema wordt benaderd vanuit drie gezichtspunten:

1) het functioneren van de lokale media/journalistiek, met name de ‘waakhondfunctie’ van de pers;
2) het functioneren van de lokale democratie/politiek, met bijzondere aandacht voor de gemeenteraad en haar rol ten opzichte van het college;
3) het functioneren van burgerinitiatieven, participatie en directe vormen van democratie.

Dit alles wordt belicht vanuit twee zeer verschillende steden: het conservatieve Ede en het progressieve Nijmegen. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen bij het organiseren en versterken van de lokale tegenmacht? Wat kunnen we van elkaar leren? In elke aflevering worden interessante gasten geïnterviewd. “We willen de luisteraars inspireren en inzicht geven,” aldus de makers.

Een verhaal van twee steden

“Het is een urgent maatschappelijk thema,” zegt Marc van der Woude, hoofdredacteur van de Edese Vos. “De kloof tussen politiek en burger wordt steeds groter, waardoor onze democratie verzwakt. Door dit gezamenlijk te agenderen in twee Gelderse steden hopen we dat het thema meer gewicht en regionale impact krijgt.”

“Door vanuit verschillende journalistieke platforms en disciplines samen te werken aan concrete producties, en zo kennis met elkaar te delen, versterken we de onderzoeksjournalistieke infrastructuur in Gelderland,” zegt Raymond Janssen, host van Ien, de podcast. “Waar Ien, de podcast in Nijmegen vooral goed is in audiojournalistiek, is de Edese Vos sterk in publieksengagement, het vergroten van de betrokkenheid van het publiek.”

De samenwerking is al in september gestart. De podcast, een serie van zes afleveringen, wordt de komende weken opgenomen en zal dit voorjaar worden gepubliceerd. Daarnaast zullen ook diverse verdiepende artikelen verschijnen. Het project is mede mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Zowel Edese Vos als Ien, de podcast richten zich op het kritisch en betrokken volgen, analyseren en duiden van lokale politiek en maatschappelijke ontwikkelingen, met als doel de informatiepositie van inwoners te versterken.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.