Edese Vos

De Ginkel moet de entree naar de Veluwe worden

ginkel pegasus pipes and drums
Twee doedelzakspelers zetten in de snijdende kou het symbolische momentje luister bij. Foto: Edese Vos.

Deze week is het werk op en rond de Ginkelse Heide van start gegaan. In de plannen van het college vormt de Ginkel dé toeristische entree naar de Veluwe en daarvoor moet een en ander worden verbouwd.

Begin vorig jaar schreef de Edese Vos al over de 7 veranderingen op de Ginkelse Heide en de 7 belangrijkste vragen daarover. Inmiddels is het bestemmingsplan door de gemeenteraad en vond op 30 november een officieel startmoment plaats.

In alle vroegte draaiden wethouders De Pater en Van der Schans, gesecondeerd door provinciaal gedeputeerde Drenth, symbolisch een paar boutjes van het Airborne Landmark los, terwijl twee doedelzakspelers van de Pegasus Pipes and Drums stonden te blauwbekken in de ijzige wind. Een vijftigtal genodigden, waaronder ‘stakeholders’ uit het gebied, veel ambtenaren van de gemeente Ede en de Edese Vos, waren getuige van het bijzondere schouwspel.

Deze week is aannemer Vink begonnen met het werk. Het Airborne Landmark wordt verplaatst, er komt een grote nieuwe parkeerplaats op de akker bij Tok, het Natuurcentrum Veluwe wordt verbouwd, er komt een nieuwe oversteek bij de N224, en de meeste andere parkeerplekken worden opgedoekt. De gemeente heeft er een handig overzichtskaartje bij gemaakt.

kaartje bouwplannen ginkel

Vijf nieuwe poelen erbij

Ook voor de natuur wordt gezorgd. Zo werden er eerder al vijf poelen aangelegd voor de kamsalamander en de rugstreeppad. Dit zijn zeldzame soorten die maar op enkele plekken op de Veluwe voorkomen. De poelen zijn ook goed voor insecten en vogels. De uitgegraven grond is gebruikt om wallen aan te leggen op plekken waar die vroeger ook hebben gelegen.

Op dit kaartje kun je in lichtblauw gemarkeerd zien waar de vijf nieuwe poelen zijn aangelegd. Ter oriëntatie: links de bestaande Kreelseplas, met direct rechts daarvan de Plas van Gent. Rechtsonderin de bekende Heideboemplas. Het gaat dus om de landbouwenclave Noord Ginkel.

nieuwe poelen noordginkel

Wandelpaden verdwijnen

Hoewel eerst werd beloofd dat er geen wandelpaden zouden verdwijnen, blijkt dat nu toch het geval te zijn. Diverse wandelaars trokken daarover al aan de bel bij de Edese Vos. De gemeente zegt hier nu over:

“De meeste wandelpaden in de bossen van Ede waren oorspronkelijk beheerpaden voor de houtkap. Inmiddels zijn veel beheerpaden niet meer nodig. Daarom sluiten we ze af. Het verminderen van de hoeveelheid paden is beter voor de natuur. Voor de dieren in het bos levert het meer rust op. Zo herstellen we de balans tussen natuur en recreatie en kunnen we nog heel lang genieten van de Edese natuur.”

Dat er wandelpaden worden opgedoekt hangt samen met de recreatiezonering op de Veluwe. Overal is opnieuw bepaald wat rustgebied voor het wild is, wat deels toegankelijk is voor wandelaars, wat volledig toegankelijk is en wat de recreatieve hotspots worden.

Wat wordt er afgesloten?

De Ginkelse Heide wordt dus zo’n hotspot en andere stukken worden daarom ingeperkt om de natuur beter te beschermen. Dat gebeurt dit jaar in fases.

Deze winter de Noord en Zuid Ginkel, waarbij de MTB-route vanuit Otterlo ook wordt aangepast, die verhuist van de Zanding naar Roekel. Dan in het najaar het Edese Bos (oost en west) en in de volgende winter zijn Westerrode en Roekel aan de beurt. Op de Noord Ginkel zijn enkele paden rondom wildkijkscherm Het Groene Schuurtje al eerder afgesloten, dat is nu rustgebied voor de wolf. Het wildkijkscherm is verplaatst naar een locatie op de Hindekamp. Het is te bereiken via de Heidebloemallee, ter hoogte van de Heidebloemplas.

Dit betekent dat GPS-wandelroutes en Klompenpaden mogelijk moeten worden aangepast. Een wandelaar mailde ons dit kaartje waarop in rood het bestaande rustgebied is ingetekend en in blauw het extra gebied dat nu is afgesloten. Een andere wandelaar maakte een detailweergave van de paden die ter hoogte van Mossel zijn verdwenen. De gemeente leverde dit kaartje aan met een overzicht van paden die blijven en verdwijnen. Over de wandelroutes is op maandag 22 januari om 19:00 een inloopavond gepland in het raadhuis.

natuurcentrum veluwe nieuw
Het Natuurcentrum Veluwe wordt verbouwd. Beeld: Gemeente Ede.

NASCHRIFT 15 januari 2024: De gemeente Ede gaat streng controleren op de werkzaamheden van de Barneveldse Vink Aannemingsmaatschappij in natuurgebied De Ginkel. Dit volgt na eerdere ophef over het bedrijf dat beschuldigd werd van het gebruik van vervuilde grond. De gemeente bevestigt op vragen van de Edese Vos dat er bij de aanleg van de nieuwe parkeerplaats extra zand gebruikt wordt en zal alle leveringen nauwkeurig controleren.

Vond je dit artikel interessant?

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos. Deze verschijnt 1x per week. Zo blijf je goed op de hoogte.

 
 

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

3 reacties

 • Over de gebiedsentree De Ginkel is de inspraak al zeker drie jaar geleden opgestart. Over de recreatiezonering is twee jaar geleden inspraak geweest. Dus in theorie kon iedereen dan zijn of haar zegje doen over beide projecten. Hoe komt het dan dat mensen pas reageren op de plannen op het moment dat ze uitgevoerd worden? Als het feitelijk te laat is dus. Frustrerend voor de burger die wellicht in een eerder stadium goede inbreng had gehad en frustrerend voor de overheid die denkt via allerlei participatietrajecten haar burgers alle gelegenheid te geven om mee te denken en input te leveren.

  Een oplossing zou kunnen zijn om je als burger te organiseren. De Bosraad bij voorbeeld wordt vaak al vroegtijdig betrokken bij de voorbereiding van dit soort projecten. Iedereen is welkom om de vergaderingen als gast bij te wonen en mee te praten over dit soort plannen.

 • Ik heb altijd begrepen dat rustgebieden voor wild ingesteld zijn omdat er te veel verstoring door recreanten was. Grazende dieren zijn herkauwers, en voor dat herkauwen is het gewenst dat dat in alle rust kan gebeuren. Zonder bezoekers en vooral, zonder hun honden. Rustgebieden zijn daarom verboden terrein voor mensen, al of niet met honden.

  Omdat de wolf ook tot de categorie “wild” behoort is het op het eerste gezicht niet onlogisch om, zoals de gemeente Ede dat doet, voor de wolf een eigen rustgebied aan te wijzen.

  Of het beestje daar behoefte aan heeft is de vraag. Want de wolf is geen herkauwer. Hij eet geen planten, maar vlees. Dat vlees krijgt hij door andere dieren te doden. De wolf is een jager, een predator. En voor een andere predator, de vos, worden ook geen rustgebieden ingericht.

  Wat ook een vraag is of het aanwijzen van een rustgebied, specifiek voor de wolf, er niet toe zal leiden dat dit gebied een grote aantrekkingskracht zal uitoefenen op mensen die denken dat dit een mooie gelegenheid biedt om een poging te wagen een wolf te kunnen zien. Een dagje ‘wolvenjacht’ bij Ede, met voldoende parkeergelegenheid en horeca in de onmiddelijke omgeving van het jachtgebied. En extra spannend, want er kàn een boswachter komen die een bekeuring kan uitschrijven…

  • De rustgebieden zijn er al langer. Nog voor de wolf verscheen. Onzin om te suggereren dat de rustgebieden nu makkelijke prooigebieden worden voor de nieuwe predator de wolf. Deze plannen zijn al langer in ontwikkeling. Provincie Gelderland heeft samen met de gemeente Ede het gebied in categorieën ingedeeld. Dit aan de hand een landelijk besluit om natuurgebieden te herijken wat betreft bescherming flora en fauna en ook de mogelijkheden voor recreanten te stroomlijnen. Heeft niets met de wolf of andere toekomstige predatoren te maken.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.