Edese Vos

Wie heeft de uitkijktoren in het Binnenveld vernield?

uitkijktoren binnenveld vernield 2
De uitkijktoren in het Binnenveld wordt door een aannemer hersteld. Foto: Edese Vos.

Als in de nacht van 16 op 17 maart de uitkijktoren aan de Werftweg in het Binnenveld wordt vernield, reageren veel Edenaren verontwaardigd. Wat zonde! Welke onverlaat heeft dit gedaan? De Edese Vos gaat op onderzoek uit, maar heel makkelijk is dat niet.

Het ziet er niet uit als op zondagochtend 17 maart de eerste wandelaars de gehavende uitkijktoren ontdekken. De in beton gefundeerde trap van de toren is met grof geweld van haar plaats gereden en de treden zijn verbogen. Direct eronder zijn grote, diepe bandensporen te zien die lijken op die van een tractor of een zwaar werkvoertuig. De picknickbank ernaast is volledig vernield.

Op sociale media doen al snel allerlei vermoedens de ronde. Zou een boer de toren per ongeluk of moedwillig hebben geraakt? En waarom is dit dan niet gemeld? Wandelaars, vogelaars en dagjesmensen in het Binnenveld wijzen resoluut naar boeren in de omgeving. Maar als de Edese Vos rondvraagt blijkt dat de meeste omwonenden werkelijk geen idee hebben wie de vernieling heeft veroorzaakt.

Spelen hier boerenbelangen?

Ook over de motieven wordt gespeculeerd. Zou het te maken kunnen hebben met het nieuwe natuurgebied ‘Binnenveldse Hooilanden’, waar na een proces van jaren landbouwgrond heeft plaatsgemaakt voor natuur? Een aantal boeren heeft zich hiervoor vrijwillig laten uitkopen, en andere boeren proberen de nieuwe natuur juist actief bij hun werkzaamheden te betrekken. Of zou de vernieling wellicht samenhangen met het grote aantal wandelaars en vogelaars in het gebied, en dat dit direct omwonenden misschien in hun uitzicht stoort? Er grenzen echter geen woningen of landbouwpercelen direct aan de uitkijktoren.

In het Binnenveld wordt de vernieling in ieder geval als “doodzonde” bestempeld. De omwonende boeren hebben de vernieling in hun gebiedscoöperatie besproken en dat leverde geen aanknopingspunten op. Met de pers willen ze alleen ‘off the record’ praten.

“Er spelen bij mijn weten tussen boeren onderling en tussen boeren en burgers in het Binnenveld geen conflicten of problemen,” geeft een veehouder aan. Hoewel sommigen zich wel zorgen maken dat het boerenleven in het Binnenveld in de toekomst verder onder druk kan komen te staan. “De gemeenten Wageningen en Rhenen willen graag woningen bouwen, en wellicht wordt daar landbouwgrond voor opgeofferd,” meent een andere boer. Een derde vertelt dat “veel boeren al land aan natuur zijn kwijtgeraakt,” en dat het nu voelt alsof ook de omliggende gemeenten steeds meer invloed in het Binnenveld willen uitoefenen. “Zo wil men bijvoorbeeld graag sluipverkeer tegengaan, maar wij willen wel dat het Binnenveld goed bereikbaar blijft.”

Een conflict of hangplekvandalisme?

Een andere veehouder laat de Edese Vos weten dat de toren waarschijnlijk is vernield door iemand die een conflict heeft met Staatsbosbeheer. Op verdere vragen wil de man geen antwoord geven, wat wel enige argwaan wekt. Boswachter Silvia Blom van Staatsbosbeheer kan zich dat niet voorstellen. “Wij hebben geen conflicten met buurtbewoners of bedrijven.” Wel geeft ze aan dat Staatsbosbeheer eerder slachtoffer is geweest van vernielingen. “De informatieborden op en rondom de toren zijn al bij de opening van de toren, en recentelijk opnieuw, gesloopt. Ook moesten we de picknicktafels eens uit de Grift vissen.”

Staatsbosbeheer heeft aangifte van de vernieling gedaan en de zaak wordt door de politie onderzocht, al zijn er nog geen concrete aanwijzingen.

Het is natuurlijk mogelijk dat de uitkijktoren simpelweg slachtoffer is geworden van vernielzucht, zonder dat daar een motief achter zit. Volgens omwonenden is de uitkijktoren een populaire hangplek. “Er komen regelmatig jongeren uit de noordelijke wijken van Wageningen. Ze steken dan bijvoorbeeld vuurwerk af of stoken een vuurtje.” Boswachter Blom geeft aan dat er bij de toren en de parkeerplaats vaak mensen vertoeven, maar kan niet bevestigen dat het een hangplek voor jongeren is.

Overal worden uitkijktorens vernield

De vernieling van de uitkijktoren in het Binnenveld staat niet op zichzelf. Door natuurgebieden in heel Nederland zijn de afgelopen jaren uitkijktorens vernield. Van slechts één vernieling zijn de daders gevonden. Het betrof toen twee scholieren die enkele treden van een toren gesloopt hadden. Andere torens werden met gereedschap zwaarder toegetakeld. Zo werd bij een toren in Zuidlaardermeer de hele trap met een cirkelzaag afgezaagd, en bij een uitkijktoren in De Onlanden in Groningen werden metalen vloerpanelen gesloopt, met alle risico’s van dien. De uitkijktoren op de Vossenberg in Meijel is in twee jaar tijd zelfs zes keer onder handen genomen.

Ook in de omgeving van Ede vinden deze vernielingen plaats. Zo werd de kijker op de Goudsberg vernield en is de sequoia, onderdeel van de Hessenhut bij Lunteren, door onbekenden met twee meter gekort. Ook hier geen spoor van de dader of vermoeden van het motief.

De uitkijktoren aan de Werftweg wordt ondertussen hersteld. Het framewerk van de trap wordt gerepareerd en voorzien van nieuwe treden. De constructie van de toren zelf is verder nog in goede staat en wordt met metalen bouten extra verstevigd. Boswachter Blom geeft aan dat de reparatiewerkzaamheden waarschijnlijk tot medio juli zullen duren, en dat deze kosten – zo’n negenduizend euro – door de Provincie Gelderland worden betaald.

Heb je tips over deze zaak, laat het ons weten.

uitkijktoren binnenveld herstel

Jurre van Breugel

Journalist met een passie voor (e)sports, geschiedenis en natuur. Trainee bij de Edese Vos. Nieuwsgierig tot op het bot, wil dus álles weten.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.