Edese Vos

Tientallen klachten overlast biocentrale Geerweg

biomassacentrale geerweg ede
De biomassacentrale aan de Geerweg in Ede. Foto: Edese Vos.

Maar liefst 26 meldingen kwamen er via Milieuklacht Gelderland binnen bij Omgevingsdienst de Vallei. Ook in de appgroep van Park Reehorst regende het berichten. De biomassacentrale aan de Geerweg stootte gisteravond en vandaag opnieuw een zware houtrook uit.

De klachten zijn er al jarenlang. Omwonenden spreken over een sterke brandlucht die soms ademhalingsproblemen veroorzaakt. De uitstoot betreft stikstof (NOx) en zwaveldioxide (SO2), maar ook fijnstof dat al bij lage concentraties de gezondheid kan beïnvloeden. Met name hart, vaten en longen kunnen door langdurige blootstelling worden aangetast. Als je onder de rook van een biomassacentrale woont heb je dus een probleem. En laat de centrale aan de Geerweg nu middenin een woonwijk zijn geplaatst.

De Edese Vos nam vandaag zelf op locatie poolshoogte. Veel mensen melden niet, maar hebben er wel last van. Bij 26 meldingen gaat het dus om een veelvoud aan klachten. De centrale aan de Geerweg stond stevig te roken. Deze houtrook ging horizontaal de wijk in en was op grote afstand te ruiken. Ter plaatse zijn diverse filmpjes gemaakt.

kaart meldingen biomassacentrale geerweg ede
De meldingen in Park Reehorst, 16 februari 2024. Beeld: Milieuklacht Gelderland.

De oorzaken en de meldingen

Als dergelijke overlast zich voordoet, zo weten we inmiddels, is dat omdat een ketel is uitgevallen en opnieuw moet worden opgestart. Voordat deze op temperatuur is, is er meer uitstoot. Ook niet-optimale verbranding, bijvoorbeeld door het gebruik van natte houtsnippers of biomassa van slechte kwaliteit, kan extra uitstoot veroorzaken.

Als het bedrijf dit zelf meldt bij de Omgevingsdienst, wordt er gewoon een krulletje gezet en niet gehandhaafd. Melden ze het niet en zijn er wel klachten vanuit de omgeving, dan moet de Omgevingsdienst in actie komen. Meestal vragen ze dan aan het Warmtebedrijf Ede wat er aan de hand is en dat wordt dan doorgegeven aan de melders.

In dit geval: “Vanaf 12:00 uur zijn de ketels weer opgestart. Dit gaat erg moeizaam. Naar verwachting duurt dit nog enkele uren waarbij geur- en rookoverlast kan ontstaan. Dit is uitermate vervelend voor u. Het warmtebedrijf doet verder onderzoek om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen. Wij zullen toezien dat dit onderzoek correct wordt uitgevoerd en de daaruit komende maatregelen daadwerkelijk worden getroffen.”

‘Het slaat neer en ontneemt je de adem’

De Edese Vos sprak diverse omwonenden, zowel in de wijk als in het aanpalende verzorgingshuis. De overlast doet zich regelmatig voor, meerdere dagen per week. “Het is een sterke brandlucht, het stinkt gewoon,” zegt een bewoonster. “Het slaat vaak neer en ontneemt je bijna de adem,” zegt iemand anders. Voor mensen die astmatisch zijn, is het een probleem. Mensen die ’s nachts met het raam open slapen ervaren ook regelmatig overlast. “Je wordt wakker en schiet in de paniek omdat je denkt dat er iets brandt.”

Waar omwonenden overlastklachten eerst collectief meldden, gebeurt dat nu individueel. “Hoe meer meldingen hoe beter. Want als het er maar één of twee zijn slaan ze er niet op aan. Dan doet de gemeente ook niks.” Er zijn ook omwonenden die weinig overlast ervaren of de incidentele overlast, als de wind net ‘verkeerd’ staat, acceptabel vinden.

Hoe kun je zelf een klacht indienen?

De Edese Vos monitort al langer de klachten van omwonenden over de Edese biomassacentrales en controleert of en hoe er door Omgevingsdienst de Vallei wordt gehandhaafd.

Ervaar je zelf overlast, dan kun je dit melden bij Omgevingsdienst De Vallei of Milieuklacht Gelderland.

NASCHRIFT 29 februari 2024: Omgevingsrechtdeskundige Cor Coenrady heeft de gemeenteraad van Ede opgeroepen om het warmtebedrijf steviger aan te pakken door maatwerkvoorschriften op te leggen.

NASCHRIFT 23 mei 2024: Na metingen van Omgevingsdienst de Vallei heeft de GGD de noodklok geluid. De centrale aan de Geerweg stootte in februari extreem veel ammoniak en fijnstof uit.

NASCHRIFT 20 juni 2024: Een geplande inloopavond voor omwonenden is afgelast. In plaats daarvan wil het warmtebedrijf nu ‘keukentafelgesprekken’ voeren.

Vond je dit artikel interessant?

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos. Deze verschijnt 1x per week. Zo blijf je goed op de hoogte.

 
 

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

3 reacties

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.