Edese Vos

Bonje met biomassa: 10.000 m2 bos illegaal gekapt én versnipperd

opslagterrein hallseweg23
Het opslagterrein voor biomassa in Hall met uitzicht op het nu verharde perceel dat is gekapt. Foto: Edese Vos.

Voor de uitbreiding van het terrein in Hall waar een deel van de Edese biomassa ligt opgeslagen is illegaal 1 hectare (10.000 vierkante meter) bos gekapt en door de versnipperaar gehaald. Aldus lokale bronnen van de Edese Vos. De kaalslag is ook op Google Earth goed te zien.

Sinds de Edese Vos het terrein na een tip ontdekte en meldde dat er brand was uitgebroken in de hoge stapels biomassa, ligt de opslag onder een vergrootglas. Al snel werd duidelijk dat de biomassa die BTE, gevestigd in Ede en toeleverancier van de Edese biomassacentrales, daar had opgeslagen helemaal niet was gecertificeerd. Certificeerder Normec QS stelt nu een onderzoek in. Ook de gemeente Brummen kondigde aan een onderzoek in te stellen naar de actviteiten op het terrein en of deze wel aan de bestemming en regels voldoen.

Sinds de ontdekking en de aandacht in de media is er sprake van een sterk verhoogde activiteit op het terrein. Vrachtwagens rijden er nu af en aan om de niet-gecertificeerde biomassa snel naar Ede en andere plaatsen over te brengen. Mogelijk om de aangekondigde onderzoeken te ontlopen. Interne bronnen melden dat er sprake is van enige paniek bij het warmtebedrijf omdat de administratie niet op orde zou zijn.

Te laat aangemeld bij de Omgevingsdienst

De Omgevingsdienst Veluwe heeft vorige week een Melding Activiteitenbesluit milieubeheer voor de Hallseweg 23 in Hall afgegeven. Dit is geen vergunning, die is naar verluidt niet nodig voor de opslag van biomassa, maar een melding dat Biomass BV, ook een bedrijf in de Energie voor Elkaar-keten, daar vanaf 24 oktober 2023 actief zou zijn. Het terrein is echter al ruim een jaar een tussenstation voor de Edese biomassacentrales. Waarom zijn die activiteiten dan pas zo laat aangemeld?

Als de Edese Vos de Omgevingsdienst belt voor opheldering, vertelt de ambtenaar dat bedrijven hun activiteiten wel vaker expres niet of te laat aanmelden. “Als er dan een handhavingsverzoek binnenkomt, doen ze dat alsnog snel. Maar een bedrijf hoort natuurlijk wel te weten dat dat moet.” De Omgevingsdienst stelt nu een onderzoek in naar de activiteiten op het terrein en klachten van omwonenden over stank- en geluidsoverlast.

Bosperceel zonder toestemming gerooid

Maar dat is niet alles. Om meer ruimte te maken voor de biomassaopslag van Ebola en BTE heeft eigenaar Van der Wal Transport uit Heerenveen een aanpalend perceel van bijna 1 hectare bos omgehakt, grotendeels verhard en vervolgens in gebruik genomen als bedrijfsterrein. Terwijl de Provincie Gelderland nadrukkelijk bij de eigenaar had aangegeven dat dit niet mag, het bestemmingsplan van het perceel is namelijk bos. Hierbij is de aanwezige dassenburcht ook vernietigd.

Op Google Earth is de situatie vóór en na de illegale kap goed te zien. Rood omkaderd het betreffende perceel. Ook de direct aanpalende houtwallen zijn gerooid. Met als (1) gemarkeerd het oorspronkelijke bedrijfsperceel en met (2) het weideperceel van buurvrouw Vivian van Opheusden die nu ongevraagd op een bedrijfsterrein uitkijkt.

Van Opheusden heeft meermaals aan de bel getrokken en heeft veel stress van de situatie. “De eigenaar trekt zich hier niets van aan en gaat gewoon verder met zijn bedrijfsactiviteiten. Er staan nu allemaal transportcontainers. Vrachtwagens komen die laden en lossen. We hebben de gemeente gevraagd om dit een halt toe te roepen. Hij lapt willens en wetens de regels aan z’n laars en hoopt dat de situatie nu wordt gelegaliseerd. Wat voor signaal geef je daarmee af?”

‘De bomen zijn in de shredder verdwenen’

De gemeente Brummen is hier het bevoegd gezag maar heeft tot op heden nog geen actie ondernomen. Mogelijk dat dit wél gebeurt in het nu aangekondigde onderzoek.

“De eigenaar heeft in januari 2023 al een handhavingsbrief van de provincie Gelderland ontvangen, en de gemeente is eind augustus vorig jaar door de provincie geïnformeerd dat er gebroken puin is gestort terwijl dit niet mag,” zegt Van Opheusden. “Het is in strijd met het bestemmingsplan om van een bosperceel een bedrijfsterrein te maken.”

De provincie heeft de eigenaar laten weten dat er een herplantingsplicht geldt. Hij moet het terrein uiterlijk eind 2025 weer vrij maken van puin en er opnieuw een bosperceel van maken.

Gevraagd wat er met de gekapte bomen is gebeurd, die op de Google Earth foto zichtbaar liggen opgestapeld, zegt Van Opheusden: “Die bomen zijn in de shredder verdwenen.”

Het is voor de Edese Vos niet te traceren of deze hectare bos wellicht in de Edese centrales is opgestookt. Daarvoor is inzage nodig in de boekhouding en transportpapieren. Eigenaar Gerrit van der Wal was telefonisch niet bereikbaar voor een reactie. De Edese Vos sprak meerdere lokale bronnen en heeft ook zelf ter plaatse geconstateerd dat het terrein is uitgebreid en het genoemde bosperceel is verdwenen.

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

2 reacties

  • En nu met de Omgevingswet die per 1-1-2024 in werking is getreden wordt het nog veel moeilijker dit soort weerspannige bedrijven in toom te houden. Overigens bespottelijk dat de illegale boskapper eerst eind 2025 moet herplanten. Als dat er ooit van komt.

  • Goede naam voor je bosbouwbedrijf ook, Ebola, welk licht heeft dat bedacht? Het straalt vooral uit dat je er zover mogelijk vandaan moet blijven, precies wat ze willen blijkbaar…

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.