Edese Vos

Edese Vos gaat overlast biomassacentrales monitoren

biomassa edezuid
De biomassacentrales geven regelmatig overlast. Foto: Rini Ruitenschild.

De Edese Vos gaat klachten van omwonenden over de Edese biomassacentrales monitoren om te controleren of en hoe er door Omgevingsdienst de Vallei wordt gehandhaafd.

Vorige week werd bekend dat Bio-Energie Ede Noord, het bedrijf dat de biomassacentrale aan de Knuttelweg exploiteert, van de Gemeente Ede terecht een dwangsom opgelegd kreeg voor het niet tijdig melden van giftige uitstoot in de directe woonomgeving. Dat oordeelde de Raad van State in een definitieve uitspraak.

Omwonenden kunnen overlast melden bij Omgevingsdienst De Vallei of Milieuklacht Gelderland. Als na onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een overtreding, bijvoorbeeld omdat het bedrijf het incident niet tijdig heeft gemeld bij de Omgevingsdienst of omdat sprake blijkt van een milieu-delict, kan dat 3.000 euro per overtreding gaan kosten.

De Edese Vos vroeg de Gemeente Ede hoeveel boetes er al concreet door de Omgevingsdienst zijn uitgedeeld aan Bio-Energie Ede Noord, en voor welk bedrag. We willen ook weten hoe is er omgegaan met de meldingen die tussen 2020 en nu door omwonenden zijn gedaan. Hier zou conform de uitspraak van de Raad van de State immers op gehandhaafd kunnen worden. Doet de gemeente dit ook? Wat is daarvan de uitkomst?

Nog geen dwangsommen verbeurd

De woordvoerder van wethouder Karin Bijl, die ‘handhaving’ in haar portefeuille heeft, liet de Edese Vos weten: “Meldingen die door omwonenden bij de gemeente Ede zijn en worden gedaan, worden door de toezichthouders van de Omgevingsdienst de Vallei (Oddv) in behandeling genomen. Wanneer bij het warmtebedrijf sprake is van een ongewoon voorval dat niet tijdig is gemeld, is sprake van overtreding. Wij hebben de beginselplicht hierop te handhaven. Sinds de opgelegde last onder dwangsom van 11 mei 2021 die wij bij het warmtebedrijf aan de Knuttelweg in Ede hebben opgelegd, heeft een herhaling van deze overtreding niet plaats gevonden. Er zijn dan ook nog geen dwangsommen verbeurd.”

Hij wijst op het verschil tussen een dwangsom en een boete. “Daar zit een juridische nuance in. Een boete is om te bestraffen, een dwangsom is bedoeld om een illegale of ongewenste situatie te herstellen.” De zaak bij de Raad van State ging over de door de gemeente opgelegde dwangsom als een bedrijf overlast door ongewone verstoringen in de verbranding niet tijdig uit zichzelf meldt. “Het gaat dus om zaken buiten de normale bedrijfsvoering om. Het is aan de Omgevingsdienst om meldingen daarover te onderzoeken.”

Meldingen over rookoverlast

Intussen ontving de Edese Vos van twee Edenaren de meldingen die zij in de genoemde periode bij de Omgevingsdienst hebben gedaan. De eerste is van 19 juni 2022 en betrof rookoverlast. De omgevingsdienst meldde terug:

“De zwarte rook werd veroorzaakt door een korte stroomuitval bij de centrale op zondagavond 19 juni. Nadat de ketel weer op temperatuur was is er weer sprake van een volledige verbranding.”

Het is echter niet duidelijk of Bio-Energie Ede Noord dit zelf tijdig heeft gemeld en of sprake was van een overtreding waarop de dwangsom of een boete van toepassing is.

biomassa oven edezuid
De oorzaak van rookoverlast is vaak onvolledige verbranding. Foto: Omwonende / Edese Vos.

De tweede melding is van 23 maart 2023 en ging ook over uitstoot. De Omgevingdienst meldde hier terug:

“Inmiddels is bekend dat er zich een storing heeft voorgedaan in de toelevering van biomassa naar de verbrandingsketel waardoor het opstartproces veel langer duurde dan normaal. We doen nog nader onderzoek naar de oorzaak en gevolgen.”

Wat het “nader onderzoek naar de oorzaak en gevolgen” heeft opgeleverd is niet bekend. Ook hiervan wil de Edese Vos precies weten hoe de klacht is verwerkt, wat het onderzoek heeft opgeleverd en of er is gehandhaafd. De Omgevingsdienst verzocht de melder om foto- en videobestanden te uploaden, maar dit was niet mogelijk omdat de melding intussen was gesloten en het gebruikte e-mailadres een no-reply adres was.

Zodra er meer bekend is, koppelen we dat terug. Heb je de afgelopen twee jaar zelf een melding over de centrale aan de Knuttelweg gedaan? Stuur ons deze melding door, dan nemen we ‘m mee in het onderzoek.

NASCHRIFT 16 februari 2024: De Edese Vos onderzocht op locatie tientallen klachten over de biomassacentrale aan de Geerweg.

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.