Edese Vos

Brummen treedt op tegen opslagterrein Biomass BV

houtsnippers bte hall
Houtsnippers op het terrein in Hall. Foto: Edese Vos.

Terwijl de gemeenteraad in Ede een gele kaart naar het Warmtebedrijf nog niet aandurft, heeft de gemeente Brummen een rode kaart getrokken. Samen met de provincie Gelderland en omgevingsdienst Veluwe wordt het biomassaopslagterrein in Hall nu stevig aangepakt.

Begin februari bracht de Edese Vos naar buiten dat op het terrein, waar houtsnippers voor de Edese biomassacentrales liggen opgeslagen, brand was uitgebroken. Al snel bleek dat de certificering niet op orde was en dat zowel het certificeringsbedrijf als de gemeente Brummen een onderzoek zouden instellen. De provincie Gelderland bevestigde tegenover de Edese Vos dat er ook nog eens een hectare bos illegaal was gekapt en versnipperd.

De gemeente Brummen pakt nu samen met de provincie Gelderland en omgevingsdienst Veluwe door. Er zijn een reeks overtredingen van wet- en regelgeving vastgesteld op het terrein aan de Hallseweg. Het bedrijf Biomass BV, verbonden aan Energie voor Elkaar, versnippert hier hout voor de biomassacentrales in Ede. Op verzoek van omwonenden wordt er nu gehandhaafd. Zij klagen al bijna een jaar over een weeïge, hinderlijke geur, geluidsoverlast en een penetrante brandlucht omdat de housnippers door broei regelmatig in brand vliegen.

Biomass BV handelde in strijd met de bestemming

Volgens de gemeente mag volgens de bestemmingsplanregels het versnipperen van hout op deze bestemmingen niet. Alleen bedrijfsmatige activiteiten in het kader van houtveredeling zijn toegestaan. Ook is vastgesteld dat recent zonder vergunning verhardingen zijn aangebracht van gebroken puin. Legaliseren hiervan kan alleen voor een doelmatig gebruik van de gronden overeenkomstig de bestemming. De gronden worden echter gebruikt in strijd met hun bestemming.

Op het terrein staan al geruime tijd opslagcontainers. Volgens de gemeente is er, als het om langdurige plaatsing gaat, sprake van bouwwerken. Daar is een vergunning voor nodig. Ook in dit geval kan een omgevingsvergunning niet worden verleend, omdat de regels van de bestemmingen de geplaatste containers niet toelaten.

De gemeente Brummen heeft de overtreder(s) een brief gestuurd waarin zij aankondigt dat een last onder dwangsom wordt opgelegd als de geconstateerde overtredingen niet uiterlijk 1 mei 2024 termijn ongedaan zijn gemaakt. Behalve de gemeente Brummen heeft ook de omgevingsdienst Veluwe inmiddels aan twee bedrijven op het terrein handhavingsbrieven verstuurd in verband met milieuovertredingen. De provincie Gelderland heeft vorig jaar voor een deel van een perceel al een herplantplicht opgelegd, omdat zonder vergunning bomen zijn gekapt.

NASCHRIFT 18 april 2024: Biomass BV heeft laten weten zich volledig uit Hall terug te trekken en haar houtsnippers te verplaatsen.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

2 reacties

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.