Edese Vos

Gemeente Brummen stelt ook onderzoek in naar Edese biomassa

opslag biomassa hall satelliet
Het opslagterrein dat BTE Landschapsbeheer huurt in Hall. Beeld: Google Earth.

Wat de gemeente Ede nalaat, doet de gemeente Brummen wél: pro-actief onderzoek instellen naar de werkwijze van het warmtebedrijf. De verantwoordelijk wethouder, Pouwel Ingberg van GroenLinks, controleert samen met de Omgevingsdienst de Edese biomassa op het terrein in Hall.

Omwonenden trokken bij de GGD en de Omgevingsdienst Veluwe aan de bel en dienden een handhavingsverzoek in. Het blijkt dat er al vanaf de zomer van 2023 milieu- en gezondheidsklachten zijn rond het terrein van BTE, een dochteronderneming van Energie voor Elkaar. Dat is niet acceptabel, vinden GroenLinks en het CDA. Na vragen in de gemeenteraad (vanaf 11:40) liet wethouder Ingberg weten dat de Omgevingsdienst en de gemeente Brummen direct een gezamenlijk controle hebben ingesteld op het terrein.

Er volgt nu een nader onderzoek. Dit betreft niet alleen de recente brand in de biomassa, maar wordt een all-round onderzoek naar alles wat er op het opslagterrein gebeurt. Voldoet het wel aan het bestemmingsplan, de vergunningen en de milieuregels? Over maximaal drie weken zullen de resultaten bekend zijn. De Provincie Gelderland, die voor de natuurwaarden het bevoegd gezag is, heeft inmiddels ook een dossier aangemaakt, meldt onderzoeker Will Beumer van de lokale huis-aan-huiskrant Brummens Nieuws aan de Edese Vos.

Het opslagterrein in Hall is het voormalige terrein van HBU, een houtbereidingsbedrijf dat carboleum gebruikte. De bodem en het grondwater zijn hierdoor ernstig verontreinigd met minerale olie, vluchtige aromaten, arseen, fenolen en/of PAK.

Niet tegen inregenen beschermd

Het terrein is nu deels in eigendom van bosbouwbedrijf Ebola en deels van transportondernemer Van der Wal uit Heerenveen. Die laatste heeft een belangrijk deel van het terrein verhuurd aan BTE Landschapsbeheer in Ede. Dit bedrijf gebruikt het terrein voor opslag van hout dat door BioMass BV, eveneens uit Ede, wordt versnipperd en geschikt gemaakt voor verbranding in de biomassacentrales.

Volgens enkele buurtbewoners zijn er ook vrachtwagens uit Litouwen gesignaleerd die biomassa op het terrein afleverden. Wat overigens niet automatisch betekent dat de biomassa dan ook uit Litouwen komt. Maar we weten inmiddels wel dat de biomassa niet gecertificeerd is.

Technisch deskundige omgevingsrecht Cor Coenrady stelde een memo op over de situatie in Hall. “Klagen over geurhinder is na 1 januari 2024 in nogal wat gevallen veel moeilijker geworden. Zeker als er niets is geregeld in de omgevingsvergunning,” schrijft hij. Hij heeft met name gekeken naar wat het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zegt over het composteren en opslaan van groenafval.

Boven de 600 kuub (m3) is sprake van een vergunningsplicht. Maar bij kleinere volumes geldt wel: “Met oog op het beperken van uitspoeling van vermestende stoffen naar de bodem wordt een composteringshoop in de periode van 1 november tot 1 maart tegen inregenen beschermd. Een composteringshoop wordt regelmatig omgezet.” De Edese Vos heeft op basis van eigen waarneming ter plaatse al vastgesteld dat die bescherming er niet was. Een bedrijf heeft bovendien de zorgplicht om gezondheids- en milieubelasting in de directe omgeving te voorkomen.

NASCHRIFT 20 maart 2024: De situatie op de twee Edese opslaglocaties is niet veel beter, ontdekte de Edese Vos.

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

2 reacties

 • Ik vind jullie berichtgeving fijn en lekker scherp. Maar de eerste alinea is behoorlijk suggestief en een makkelijk frame. Wat bedoelen jullie hier nu te vergelijken? In het stuk komt daar namelijk geen argument voor te pas. Dat is volgens mij een onderzoeksplatform niet waardig.

  Zoals ik het lees: de gemeente Brummen doet wat via handhaving op het bestemming haar plicht is. Die verplichting geldt m.i. niet voor de gemeente Ede, niet voor de opslag (die ligt buiten haar grondgebied) en niet ten aanzien van de biomassa herkomst, want ze is geen certificeerder en volgens mij ook maar in beperkte zin als toezichthouder van de milieuvergunning, want de provincie is vergunningverlener. Dus wat bedoelen jullie hier als je een vergelijking maakt?

  • Deze vergelijking gaat breder op en dient te worden gelezen in het licht van de hele reeks artikelen van de afgelopen periode.

   De gemeente Ede is verantwoordelijk voor wat er in Ede gebeurt. Er zijn veel meldingen gedaan bij de Omgevingsdienst in Ede over niet-optimale verbranding en de overlast daarvan in de directe woonomgeving. Er is ontdekt dat de ‘storing’ van begin januari door het warmtebedrijf zelf is veroorzaakt en dat er structurele problemen met de levering zijn. Edenaren betalen teveel voor hun warmte, hoewel de gemeente het warmtebedrijf subsidieert. De biomassa die in Ede wordt verstookt is deels niet gecertificeerd en de herkomst is onbekend. Een natuurvergunning is niet rond, er wordt aan de Dwarsweg illegaal gestookt, daar is een handhavingsverzoek voor gedaan. Op al deze punten vindt de gemeente een onderzoek niet nodig.

   Daarom zetten we deze kwestie iets meer op scherp, zoals dat in het volkstuindossier ook is gedaan door erop te wijzen dat Wageningen de volkstuintjes wél redt, waar Ede ze ten prooi laat vallen aan projectontwikkelaars. Of deze speldenprik helpt, we gaan het zien, maar de vergelijking is zeker terecht.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.