Edese Vos

Edese regelovertreder Biomass BV vlucht weg uit Hall

hout versnipperen hall
Biomass BV wil snel het laatste hout in Hall nog versnipperen voordat er boetes komen. Foto: Edese Vos.

Houtversnipperaar Biomass BV ontmantelt al haar activiteiten in Hall. Het Edese bedrijf, dat biomassa voor de Edese warmtecentrales levert, kan en wil niet aan de geldende regelgeving voldoen en knijpt er tussenuit nu er dwangsommen van de gemeente Brummen dreigen.

Dit meldt de Stentor in een follow-up op het handhavingstraject dat de gemeente Brummen samen met omgevingsdienst Veluwe en provincie Gelderland heeft ingezet. Dat Biomass hout versnippert is volgens Brummen in strijd met het bestemmingsplan. Als het bedrijf op 1 mei niet is gestopt met haar illegale activiteiten volgen er boetes.

Het bedrijf kan hieraan niet voldoen en heeft inmiddels eieren voor zijn geld gekozen. Maar het probeert nog wel wat ruimte te pakken. “Biomass heeft besloten om het versnipperen per 3 juni te beëindigen en het terrein op 1 juli leeg op te leveren aan de verhuurder,” zegt Energie voor Elkaar-woordvoerder Lotte Wander, het moederbedrijf van Biomass BV. De gemeente Brummen en de omgevingsdienst zouden hiermee hebben ingestemd en de voorgenomen last onder dwangsom hierop hebben aangepast.

“BioMass heeft ons inderdaad gemeld dat het werkt aan een oplossing,” reageert gemeentewoordvoerder Gert-Jan van Dijk op vragen van de Stentor. “Daar is door ons overigens nog geen besluit over genomen. Binnenkort nemen wij een beslissing waarin hun zienswijze wordt verwerkt. Vanaf 1 mei kijken we wat de situatie op dat moment is. Pas dan besluiten we of er vervolgstappen worden gezet, zoals het opleggen van boetes, en zo ja, op welke termijn.”

‘Biomass betaalt een hoge prijs’

Transportbedrijf Van der Wal uit Heerenveen is eigenaar en verhuurder van het terrein aan de Hallseweg en vervoert de houtsnippers. “Wij zijn een huurder kwijt en dat is hartstikke jammer,” zegt eigenaar Gerrit van der Wal. “BioMass raakte begin dit jaar in opspraak door één vervelend incident en betaalt daar nu een hoge prijs voor.” Hij doelt daarmee op de brand in een berg houtsnippers, eind januari, die de Edese Vos aan het licht bracht.

Hij vindt dat het Biomass BV niet te verwijten is dat er broei en brand uitbrak op het terrein. Omwonenden van de opslag zien dat anders en lieten de Edese Vos weten dat er al ruim een jaar lang sprake is van overlast, sinds Biomass daar met houtsnippers aan de gang ging.

Van der Wal overtrad de regels zelf ook. Hij kapte illegaal een hectare bos en trok dat bij zijn bedrijfsterrein door het te verharden met gebroken puin. De bomen zouden volgens een bron van de Edese Vos zijn aangetast met de letterzetter (een kever) en al ten dode zijn opgeschreven. Maar volgens de provincie Gelderland ontbrak een kapvergunning en volgens de gemeente Brummen passen de verhardingen niet in het bestemmingsplan en zijn die verboden.

Nog snel even versnipperen

“Dat is inmiddels opgelost,” zegt Van der Wal. “We hebben de verharding weggehaald en op die plek nieuwe bomen en struiken geplant. Dat hebben we gemeld aan de gemeente Brummen.” En: “We kregen een herplantplicht opgelegd en daaraan hebben we nu voldaan.” Dat de containers op het terrein door de gemeente als ‘bouwwerken’ worden aangemerkt vindt hij “klinkklare onzin” en wil hij aanvechten. “We wachten de reactie wel af.”

Een omwonende laat de Edese Vos weten dat er sinds vanmorgen verhoogde activiteit op het terrein is. De boomstammen die er nog liggen worden nu versneld door de hakselaar gehaald. De biomassa wordt verplaatst naar andere opslagterreinen. We houden in de gaten waar deze biomassa naar toe gaat.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.