Edese Vos

Zijn de biocentrales ‘het Tata Steel van Ede’?

giftigerook biomassacentrales
Zijn de biomassacentrales van Ede vergelijkbaar met Tata Steel? Beeld: Edese Vos (AI).

Het is met grote regelmaat raak bij de biomassacentrale aan de Knuttelweg. Ook gisteren weer. Rond half zeven in de avond trekt een dikke mist de wijk, de huizen en de longen van inwoners in. “Het hangt zelfs in de Noorderkerk,” meldt omwonende en Edese Vos-redacteur Nando Eskes.

Hij maakt, zoals zo vaak, als bewijs filmpjes van de uitstoot die neerslaat in de aanpalende woonwijk. En meldt het bij Milieuklacht Gelderland. Niet dat de omgevingsdienst daar veel mee doet. Als het Warmtebedrijf Ede de storing en luchtvervuiling zelf meldt, zetten de ambtenaren die eigenlijk moeten controleren en handhaven gewoon een krulletje. Dan is het kennelijk binnen de regels. Pas als de centrale het nalaat om zelf te melden kan er eventueel een boete worden uitgedeeld.

Dit is wat er uit de schoorsteen komt:

En dit is wat er Ede Noord indrijft:

Procesoperator wil geen informatie geven

Als Eskes aanbelt bij de centrale komt de procesoperator aan de intercom. Die zegt dat het “een storing” is, maar wil niets zeggen over de oorzaak. “Zo gaat het eigenlijk altijd,” zegt Eskes. “Transparantie, ho maar.”

“Het is echt houtrooklucht. Alsof je bij een kampvuur staat wat niet goed brandt. Dikke rookontwikkeling. De trui onder m’n jas stinkt gewoon nog.”

De lijst met meldingen is inmiddels lang. Vooral ’s nachts als mensen slapen en het raam open staat voor wat frisse lucht. “Dan word je wakker en denkt: ‘wat is dat toch?’ De ervaring heeft me geleerd: ‘ha, het is de centrale weer’.” Regelmatig stapt Eskes dan het bed uit om zelf ter plaatse vast te stellen dat de uitstoot daarwerkelijk bij de centrale vandaan komt. Tientallen bewijsfilmpjes heeft hij inmiddels verzameld.

‘Het gaat om de volksgezondheid’

In een van zijn meldingen schrijft hij aan Omgevingsdienst de Vallei, die voor de gemeente Ede de handhaving doet: “Ik vind het onbestaanbaar dat u, verantwoordelijk voor de volksgezondheid, dit laat gebeuren, en dat de gemeente/politiek, die zelfs subsidie geeft om de uitstootfiltering te verbeteren, haar ‘verheven’ doelen blijft najagen. Alles om die biomassaverbranding maar te stutten. Subsidie aan een bedrijf dat op geen enkele manier laat zien dat het zorg heeft voor zijn woonomgeving.”

Eskes noemt de biomassacentrales “het Tata Steel van Ede.” Is dat niet wat overdreven? “Ik doel daarbij, meer dan op de uitstoot, op het geen zorg dragen voor de woonomgeving. Bij Tata Steel heb je nog een verhaal, namelijk van staal dat we overal voor gebruiken. Bij de biomassacentrales is het verhaal een lege huls, waar mensen gedwongen worden om op aan te sluiten, onderwijl de zakken vullend van de eigenaren, en de leefomgeving vervuilend van hen die hun ‘schone’ warmte moeten gaan gebruiken. Dus het is wellicht iets overdreven, maar het punt komt zo hopelijk wel binnen.”

Dat vindt ook Bart Vuijk, de onderzoeksjournalist die Tata Steel al jarenlang volgt. “Praat je over emissies, dan komt het niet binnen. Noem het ‘giftige uitstoot’, wat het in feite is, je gaat er eerder dood van, en je hebt de aandacht.” Er is te weinig oog voor de gezondheid van omwonenden, vindt hij. Voor zijn artikelen over zes werknemers van Tata Steel die achter elkaar overleden aan kanker, en hoe de GGD dit op verzoek van het bedrijf zelf afdekte, ontving hij de prestigieuze journalistieke prijs De Tegel.

Uitstootcijfers papieren werkelijkheid

De CO2-uitstoot van Tata Steel is 11,6 megaton per jaar, die van de biomassacentrales in Nederland het dubbele, en dat komt vooral door de houtstook. Deze cijfers zijn echter een papieren werkelijkheid. Aangezien de uitstoot van de Edese biomassacentrales maar eens per jaar onder gunstige omstandigheden wordt gemeten, is de werkelijke uitstoot aan de pijp veel hoger. En dan hebben we het alleen nog maar over de CO2.

“Ze moeten de uitstoot gewoon transparant maken via een website, doorlopend. Zo moeilijk is dat niet,” vindt Eskes. “Of nog beter: sluit de centrales. Al jaren leven we hier onder de rook van dat vieze ding. Zonder continumeting heb ik geen data en kan ik alleen maar bedenken hoezeer mijn leven (en dat van ieder die hier woont) verkort wordt door de vervuilde lucht die deze kant op waait, of het Natura2000-gebied in.”

De Edese Vos heeft de meldingen over de uitstoot van de biomassacentrales afgelopen jaar gemonitord. Het zijn er veel. De omgevingsdienst reageert wel altijd op die meldingen. De melders krijgen keurig bericht terug. Eskes kan daar niet zoveel mee. “Ze komen altijd met één van de volgende excuses: ‘wij stookten niet’, ‘de wind stond niet jouw kant op’, ‘wij stoken wel maar er was geen storing’, of ‘er was wel een storing maar we hebben die zelf gemeld’. Zie dat als omwonende dan maar eens hard te maken.”

‘CEO’s vervuilende bedrijven vervolgen’

Advocaat Bénédicte Ficq gaat er tegenwoordig ook harder in. Zij vindt dat de CEO’s van vervuilende bedrijven in de gevangenis horen en wil dat het OM bestuurders van bedrijven persoonlijk aanpakt voor schadelijk beleid. “Er zit iets niet lekker in je geweten als je het dividend van aandeelhouders belangrijker vindt dan de gezondheid van omwonenden. Celstraf is dan op zijn plaats,” zegt ze in het FD. Namens 1200 omwonenden van Tata Steel deed ze aangifte tegen topman Hans van den Berg.

“Ja, we willen dat mensen zich niet langer kunnen verschuilen achter structuren en vennootschappen. Dat is belangrijk in de Tata-aangifte. Iedereen vindt dat je niemand mag vermoorden. Maar niemand heeft het over het veroorzaken van ziekmakende vervuiling als misdrijf. Ik vind dat heel erg raar. Mag je iemand dan wel vermoorden op de langere termijn? Bedrijven verschuilen zich continu achter vergunningen. Ook de overheid geeft blijk van vergaande onverschilligheid ten opzichte van omwonenden die de vervuiling niet kunnen ontlopen.”

Verantwoording: Omdat Nando Eskes als omwonende van de centrale aan de Knuttelweg ook belanghebbende is en regelmatig overlast meldt, schrijft hij dit artikel niet zelf. De klachten zijn door de Edese Vos langere tijd gemonitord en worden gedeeld door de Belangenvereniging Ede Noord, waar het merendeel van de omwonenden bij is aangesloten. Zij trokken tevergeefs meermaals bij de omgevingsdienst en de gemeente aan de bel.

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

15 reacties

 • Goed dat jullie deze beelden delen: de onacceptabele rookoverlast voor de aangrenzend woonwijken kan niet langer geloochend worden! De vraag is wel hoe erg het wel niet moet worden voordat er handhavend opgetreden wordt. Als raadslid vind ik dit in ieder geval absoluut onacceptabel.

 • Ik moet heel eerlijk zeggen, dat toen ik vanochtend met de fiets richting de spoowegovergang op de N224, ging, dat ik dacht dat het mistig was. Toen ik in de rookwolk fietste, was ik blij dat ik niet hoef te wonen of werken in deze mooie buurt. Het was een vreselijke stank, die meteen op de adem sloeg. Dat hier niet wordt gehandhaafd door de omgevingsdienst is bijna misdadig. Ik zou zeggen, klaag maar aan vanwege “gezondheidsschade, en derving huiswaarde”, dit kan en mag niet ten koste gaan van gezondheid en leefgenot.

  • Dag, dit verhaal gaat over gisteravond. Je meldt nu vanmorgen deze stank, dat is een nieuw incident. Je kunt een milieumelding doen, dat zou helpen.

   Vanmiddag laat was dezelfde rooklucht weer te ruiken in de Noorderkerk, maar ik ben er dit keer niet achteraan gegaan, dus theoretisch kan het dan ook van een andere bron komen.

   • Hoi Nando, goed dat er aandacht is voor de impact van de biomassacentrale. Ik woon om de hoek en heb zeker ook een aantal keren overlast waargenomen. Wel is mijn vermoeden dat de overlast van houtkachels in de buurt ook niet te onderschatten is. In onze wijk wordt “en masse’’ hout gestookt. Lokaal kan de impact daarvan ook heel hoog zijn. Beide zouden aangepakt moeten worden ten behoeve van een schone lucht. Ik steun een verder onderzoek naar de impact van de biomassacentrale.

   • Ha Arjan, houtkachels zijn inderdaad een niet te onderschatten probleem. Dat is ook precies een verwarringstactiek die de biomassacentrale gebruikt, zoals ook andere, als de windrichting. De autoriteiten en de lokale politiek hechten meer waarde aan deze verklaringen van de biomassacentrale dan aan waarnemingen van omwonenden. Vandaar dat ik veel van mijn waarnemingen documenteer. Deze waarnemingen zijn met bewijs duidelijk afkomstig vanaf de biomassacentrale. Er zijn ook waarnemingen van houtkachels, maar dat is niet aan mij. De gemeente hoort daar ook goede en actieve voorlichting in te geven. Dat doet ze met mate.

   • Particuliere houtstook is verantwoordelijk voor een kwart van de fijnstof. Daardoor leven inwoners van Ede gemiddeld 11 maanden korter. Wethouder Versteeg weet dit, maar handhaaft niet. De gemeente biedt een cursus ‘slim leren stoken’ aan. Check het best wel onluisterende gesprekje met Versteeg hierover op NPO Radio1: https://www.nporadio1.nl/fragmenten/pointer/a69ca8c5-98c2-41bb-be5d-b710590b2606/2023-02-16-luchtkwaliteit-in-ede.

    Natuurlijk, politiek is altijd een belangenafweging. Maar hier wordt dus een afweging gemaakt tussen ‘een knisperende houthaard is zo gezellig’ en de volksgezondheid (korter leven en inwoners met ademhalingsproblemen). Terwijl dat geen vergelijkbare grootheden zijn.

 • Ziet er uit als behoorlijk giftige rook. Beetje blauw/grijzig. Een teken dat men weer veel te natte bladeren en pulphout aan het verstoken is. Storing is in dat geval direct gevolg van het verkeerde stoken. Jammer dat men dit kennelijk mag doen, voor die paar rotcenten die het ze scheelt.

 • Ik word al drie jaar keer op keer verrast of half vergast door deze giftige ziekmaker. Mijn woning zit hemelsbreed op 170 meter afstand en klagen bij het warmtebedrijf is volstrekt zinloos. De woordvoerder lacht je in het gezicht uit want “de wind kwam uit een andere richting” of “even opstartproblemen”, de hele nacht… of natte biomassa gebruiken om geld uit te sparen en zo dus nooit de verbrandingstemperatuur te halen die nodig is voor een volledige verbranding.

 • Misschien de Heren De Jong en Zallali van de PvdA uitnodigen, kunnen ze met eigen ogen en neus ervaren dat er bewijs is. Als de Edese Vos het schrijft geloven ze het toch niet.

  De gemeente moet op korte termijn echte, langdurige metingen doen aan de pijpen van de centrales, de fabel van CO2-neutraal kan dan weersproken worden. Verdere uitstoot die de buurt vergiftigt wordt dan ook vastgesteld. Daarna zo snel mogelijk de houtverbranding uitfaseren.

 • Wederom geen goede beurt van Het Warmtebedrijf! Waarom wordt er niet opgetreden na meldingen?

  Ik schrok van het radiobericht over de slechte luchtkwaliteit in Ede, vooral door houtstook. Tijd om daar ook iets aan te doen. Wie zorgt ervoor dat de wethouder in actie komt?

 • Goed dat jullie hierover aan de bel trekken! In Ede Zuid staat er ook een aan de Geerweg die op dezelfde manier regelmatig grijze rookwolken uitblaast. Ik vraag me af wat er nog meer gedaan kan worden om de gemeente verder onder druk te zetten.

 • Het argument met betrekking tot de windrichting zou makkelijk te weerleggen moeten zijn. KNMI stations kunnen daarvoor gebruikt worden, maar die staan in het open veld opgesteld en houden dus geen rekening met lokale verschillen door o.a. bebouwing. Dat zou je met lokale weerstations op kunnen lossen, maar ik zie dat er momenteel op Wunderground (https://www.wunderground.com/wundermap) of Netatmo (https://weathermap.netatmo.com/) geen mensen boven de N224 zijn die de windrichting meten en dit delen. Wellicht zou je vanuit de Belangenvereniging Ede Noord dan nog kunnen kijken of je op strategische plekken zo’n windmeter kan plaatsen of als inwoner zelf ermee aan de gang gaan

 • Tja, hier in de wijk ook veel stank, mist, vervuiling en overlast van bewoners die met de houtkachel stoken. Wat is het verschil?

  • Het verschil is dat 90% van de particuliere houtstokers fatsoenlijk stookt, zich bewust is van wat hij/zij aan het doen is, en zich vaak ook wel wat aan trekt van klachten van omwonenden. En de “overlast”(kortstondige rook en stank) door goede (opstart) technieken prima te voorkomen is.

   De grootste klachtenregen komt, terecht, door mensen die alles in de kachel gooien, geen droog hout stoken, slecht aanmaken en teveel smoren. Vaak “gezelligheidsstokers” die het allemaal niks boeit.

   Groeten, Een Houtstoker.

  • Heb je al eens aangebeld? Dat heb ik wel gedaan bij een persoon, die was zich van de prins geen kwaad. We hebben gezellig aan zijn ontbijttafel koffie gedronken, en nadien geen overlast meer gehad. Hij had goed hout, was over nagedacht, maar blijkbaar ging er ergens anders wat verkeerd. Laten we met elkaar in gesprek blijven, zolang dat van beide kanten ook gewaardeerd wordt (dat wordt vanuit het Warmtebedrijf alvast niet gewaardeerd, die sluit de luiken doorlopend en verkondigt praatjes voor de vaak).

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.