Edese Vos

Schoonvegen tentenkamp daklozen verplaatst het probleem

tentenkamp daklozen ede
Boyce de Jong in gesprek met de buitenslapers. Beeld: XON.

Het college van B&W heeft opdracht gegeven om het tentenkamp van de buitenslapers morgen om 12:00 uur te laten ontruimen. Raadslid Boyce de Jong (PvdA) zit ermee in zijn maag en nam contact op met wethouder Bram van der Beek. Het schoonvegen van het tentenkamp verplaatst het probleem.

Op 15 mei stelde PvdA-fractievoorzitter Boyce de Jong raadsvragen over de situatie van een aantal daklozen, ‘buitenslapers’, die sinds de sluiting van de winteropvang een kampeerplek aan de bosrand bij de Stingerbol hebben ingericht. De reactietermijn van het college is 30 dagen. Een dag later, stelden raadsleden van GroenLinks, D66 en de SGP aanvullende vragen tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraad.

De reactie van het college van B&W leek hoop te geven op gedogen, en mogelijk het regelen van douches en andere voorzieningen. Zoals we nu weten was die hoop vergeefs.

De Jong vertelt dat de PvdA al langer met de situatie in haar maag zit, omdat het om mensen gaat die letterlijk geen kant op kunnen. En de zorgen worden versterkt door de onverwachte aankondiging van de ontruiming van het kampement op 31 mei om 12.00 uur.

Update van raadslid Boyce de Jong

Naar aanleiding hiervan heeft hij overleg gehad met andere raadsleden en ook wethouder Van der Beek gesproken. Daar is deze update uitgekomen:

 • De brief die de OddV heeft ‘aangeplakt’ is de juridisch dichtgetimmerde versie. De buitenslapers zelf hebben de informatie in begrijpelijke taal ontvangen. [In de brief wordt een bezwaartermijn vermeld van zes weken. Deze juridische ontsnappingsroute is er voor de bühne, want bezwaar maken kost geld en schort de maatregel niet op. Hoe dan ook moeten de mensen de ‘kampeerplek’ op 31 mei ontruimen. – red.]
 • De wethouder geeft aan dat de gemeente meteen na sluiting van de nachtopvang de grootste groep een oplossing heeft kunnen bieden (16 van de 20 personen), waarbij deze groep ‘s avonds niet meer buiten slaapt, maar binnen op een beschutte plek. Vier mensen hebben de aangeboden nachtopvang geweigerd. Uitkomst was dat zij samen een kampement hebben ingericht aan de bosrand in de buurt van de Stingerbol.
 • De wethouder geeft aan dat er een samenscholingsverbod geldt en dat er voor de veiligheid nu toch voor is gekozen het kampement op te breken. Hij heeft zelf met de betrokkenen gesproken over het waarom van de maatregel, die ook genomen is vanuit het standpunt van de gemeente dat mensen in de eigen regio moeten worden opgevangen.

Centrale opvang, jaarrond

Opvang in de eigen regio lijkt een logische gedachte. Maar dit staat voor een deel van de nieuwe aanwas haaks op het feit dat de gemeente Ede voor de maatschappelijke opvang van daklozen een overeenkomst heeft met de gemeenten Wageningen, Rhenen, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel en Veenendaal. Tegen een vergoeding regelt Ede deze opvang centraal. Het jaar rond, en niet alleen in de periode november-april, waarvoor een wettelijke opvangregeling geldt in verband met de weersomstandigheden.

Vastligt onder meer dat hulpverleners veertien dagen de tijd hebben om te onderzoeken wat het best passende hulpaanbod is voor iedereen die zich meldt. Daarbij hoort allereerst vertrouwen winnen en de hulpvraag helder krijgen. Maar ook eventueel contact met een eerdere woonplaats. Ook arbeidsmigranten melden zich, en daarvoor geldt dat ook zij, in verband met een arbeidsverleden in de regio, recht op hulp en opvang kunnen hebben.

Als een buitenslaper opvang weigert kunnen de redenen daarvoor heel divers zijn. Bijvoorbeeld omdat ze niet binnen vier muren kunnen leven, de regels niet aan kunnen of omdat ze absoluut de prikkels van veel mensen om hen heen in een kleine ruimte niet verdragen.

Het blijft moeilijk op te lossen

Het opvangprobleem is dus ingewikkeld. Er is simpelweg een chronisch tekort aan geschikte opvanglocaties in Ede. De gemeente zegt, en dat zegt men al jaren, ook nu weer hard op zoek te zijn naar wat wel mogelijk is. En hoopt dat de mensen uit deze groep daar in mee gaan. Maar de aanwas zal niet stoppen en er moet nog een lange periode overbrugd worden tot in het najaar de nachtopvang weer open gaat.

Veel lezers hebben de Edese Vos laten weten zich zorgen te maken over deze mensen. Waarbij de eerlijkheid ook gebiedt te vermelden dat, als puntje bij paaltje komt, omwonenden niet allemaal staan te trappelen om een permanente nachtopvang in hun buurt mogelijk te maken, wat een goede oplossing langdurig in de weg kan staan.

NASCHRIFT 31 mei 2024: Inmiddels zijn meerdere inwoners in actie gekomen. Zij vinden het onbegrijpelijk dat het kampje wordt ontruimd zonder dat er een alternatief plan is. Inwoner Rob Hendriksen in een e-mail aan wethouder Bram van der Beek: “Niemand ondersteunt uw beleid van afbreken en wegjagen zonder alternatief. En daarmee het probleem verplaatsen. Vele Edenaren zijn ontiegelijk boos daarover”, aldus Hendriksen. Hij stelt voor dat de gemeente bouwhekken plaatst waarbinnen de tenten kunnen worden opgezet. De gemeente zou voor afvalbakken en een sanitaire unit moeten zorgen, en daarbij samenwerken met het Leger des Heils, die de buitenslapers ook liever bij elkaar houdt.”

white logoWaardeer dit artikel met een donatie

Ria Maliepaard

Onderzoeksredacteur binnen het sociaal domein. Heeft een goede antenne voor wat er in de Edese samenleving speelt en stelt inwoners centraal. Verbindt burgerinitiatieven en politiek leiders. Was vier jaar actief in de Edese gemeenteraad.

4 reacties

 • Bezwaar maken kost niets maar schort het besluit niet op. Om het besluit op te schorten moet er een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend dat kost helaas wel geld.

  • Dank voor de toevoeging. Wij kennen de optie om een voorlopige voorziening aan te vragen ook. Maar de ultrakorte reactietermijn van 4 dagen gecombineerd met de door u al genoemde kosten én met de precaire persoonlijke omstandigheden van de betrokken mensen maakte het voor ons niet opportuun deze optie te vermelden.

 • Het college bleef goed overeind in de raadsvergadering vanavond. Ook Boyce de Jong schopte nog geen deuk in een pakje boter, maar ja die zit klem, zijn partij zit immers in het college, zagen we al vaker. Ook Christelijke partijen laten het gebeuren, wat een onbarmhartigheid. Een oplossing is zo gecreëerd, zet achter op het WFC terrein een aantal bouwhekken neer, verhuis de tentjes er naar toe, plaats kliko’s, een toilet en sanitair unit en tot 1 november is het geen probleem meer.

  Maar bah, onze laffe politici lieten zich door het college met een kluitje in het riet sturen. En die paar stumperds wegjagen het bos in. Het was ook allemaal slim gepland, dinsdag het nieuws, vrijdag ontruimen, nauwelijks tijd om er iets aan te doen.

  • Nee lekker de boel pappen en nat houden in een nieuwbouwwijk op het WFC terrein. Goed plan, not.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.