Edese Vos

College geeft opdracht tentenkamp daklozen te ontruimen

tentenkampje daklozen naast het spoor ede
Het tentenkampje van daklozen naast het spoor bij het kazerneterrein. Foto: Geert Schuring.

Het college van B&W heeft Omgevingsdienst de Vallei opdracht gegeven om het tentenkamp van de buitenslapers bij het spoor te ontruimen. Een sommatiebrief is met ducttape op de lantaarnpalen tegenover de Stingerbol geplakt.

“Uit informatie van de toezichthouders van de gemeente Ede en de constatering op 23 mei 2024 van de toezichthouder van Omgevingsdienst de Vallei blijkt dat u kampeermiddelen hebt geplaatst op één of meerdere percelen. U gebruikt het perceel om te verblijven en te overnachten. Daarmee overtreedt u de wet,” zo is in de sommatiebrief te lezen. De daklozen wordt te verstaan gegeven dat de gemeente nu handhavend gaat optreden.

De buitenslapers moeten uiterlijk 31 mei om 12:00 weg zijn en mogen ook niet opnieuw ergens anders een tentenkampje beginnen. Als ze niet luisteren worden hun tentjes en andere spullen in beslag genomen en voor die ‘service’ van de gemeente moeten zij zelf betalen. Een ‘last onder bestuursdwang’, zoals dat heet.

‘Hoe gaan we met dakloze mensen om?’

Daan Overeem, beheerder van de Stingerbol tegenover het tentenkampje, is er niet over te spreken. Hij stuurde een e-mail naar het college en een aantal raadsleden met de vraag ‘Hoe gaan we met dakloze mensen om?’ “Een dakloze heeft geen brievenbus, maar dit… In de druipende regen trof ik maandag 27 mei om 20 uur, op verschillende lantaarnpalen geplakt bij de Stingerbol, ‘informatie’ aan van de omgevingsdienst. Ik heb nog één setje van een drietal dubbel gedrukte papieren A4-tjes gered van de verdere verdrinkingsdood,” schrijft Overeem.

“In de info werd in zeer ambtelijke taal onder bestuursdwang gesommeerd voor 31 mei 2024, 12 uur te stoppen met verblijven en overnachten. Deze informatie is verspreid in opdracht van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede. In mijn boosheid en verdriet zoek ik politici/mensen met: een hart, daadkracht, creativiteit en communicatievermogen. Vraag: wat kan ik doen? Al in januari jl. riepen de Ombudsman en de Kinderombudsvrouw op tot een grotere urgentie om daklozenproblematiek op te lossen. Het is zeker niet makkelijk, maar niets doen is geen optie. Laten we wat meer naar elkaar omkijken,” eindigt Overeem zijn mail.

‘Geen tentenkamp, wel solo’

Bram van der Beek, als wethouder verantwoordelijk voor de opvang van buitenslapers, laat in een reactie aan de Edese Vos weten dat het tentenkampje met oog op de (sociale) veiligheid onhoudbaar was. De groep waar het om gaat is gelaagd en complex, zoals de Edese Vos al eens schetste in een eerder artikel over de buitenslapersproblematiek. Snelle oplossingen die structureel goed werken zijn er eigenlijk niet.

Van der Beek laat weten dat overdag de reguliere dagopvang beschikbaar is. De nachtopvang gaat pas in november weer open. Op de vraag waar de buitenslapers dan naar toe moeten verklaart hij dat er door de gemeente en de diverse instanties hard wordt gewerkt om iedereen binnen een maand van een overnachtingsplek te voorzien. “Dat gaat via de reguliere kanalen.” Het voorstel van PvdA-raadslid Boyce de Jong om tijdelijk niet-vitale vakantieparken beschikbaar te maken voor daklozen is volgens hem geen optie. “Daar kunnen wij de benodigde begeleiding en veiligheid niet bieden.”

Waar eerder nog werd gecommuniceerd dat de gemeente het tijdelijke tentenkampje bij het spoor zou gedogen, met ondersteuning van het Leger des Heils, is daar kennelijk nu van teruggekomen. Als de Edese Vos doorvraagt vertelt Van der Beek dat de buitenslapers wel individueel met een tentje in het bos mogen slapen, maar niet collectief.

‘Werken aan een passende oplossing’

Zijn woordvoerder Monique Wulfers mailt in een reactie:

“Op 1 mei jl. is de nachtopvang aan de Stationsweg 109 gesloten. In de toeloop naar deze sluiting is door de collega’s van de gemeente hard gewerkt om voor alle rechthebbenden een opvangplek te vinden. Voor een aantal personen is dit niet gelukt omdat er op dat moment geen plek was of omdat de persoon in kwestie het aangeboden onderdak om verschillende redenen heeft geweigerd. Vanuit deze personen is een groep ontstaan, die samen een tentenkamp hebben gecreëerd in het bos nabij de Stingerbol. Bij deze groep hebben zich inmiddels ook andere personen gevoegd, zoals arbeidsmigranten.”

“Een tentenkamp in het bos is niet toegestaan. In de eerste plaats op basis van het bestemmingsplan, maar er ontstaan op meerdere vlakken ook onwenselijke en onveilige situaties, zoals bijvoorbeeld brandgevaar en (geluids)overlast. Aan de dak- en thuislozen is sinds begin mei duidelijk gemaakt dat het tentenkamp niet is toegestaan en dat we samen met hen een passende oplossing willen vinden. Deze boodschap is niet alleen door de gemeente, maar ook door de partners van Ontmoeten en Verbinden van het Leger des Heils en de medewerkers van de maatschappelijke opvang, aan de buitenslapers overgebracht.”

“Er blijft echter een groep bestaan die hier geen gehoor aan wil cq kan geven. Het komt voor hen dan ook niet als verrassing dat de OddV samen met de gemeente en de afdeling THOR (Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte) gaat handhaven. De THOR en de OddV hebben gisteren het tentenkamp bezocht om te melden dat er gehandhaafd gaat worden. De OddV heeft hiertoe een juridische onderbouwing op papier gemaakt in begrijpelijke taal. Er is hen gemeld dat zij tot uiterlijk vrijdag de tijd hebben om te vertrekken. In verband met de arbeidsmigranten neemt THOR een Pools sprekende handhaver mee zodat taalbarrières uitgesloten worden.”

“Ik wil graag benadrukken dat er door de gemeente en andere betrokken instanties voortdurend geprobeerd is om deze mensen op een passende plek onder te brengen en indien nodig zorg te bieden. We blijven ons ook de komende tijd hier vol voor inzetten.”

‘Erg ongelukkige gang van zaken’

Raadslid Erik Wesselius van Mens en Milieu Ede laat weten dat hij “erg ongelukkig met deze gang van zaken” is. “Zijn er geen betere oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld door tijdelijk een aantal containerwoningen op een leeg stuk van het WFC-terrein neer te zetten om op die manier fatsoenlijke tijdelijke verblijfplaatsen voor deze daklozen te realiseren? Deze ontruiming vrijdag kan een heel pijnlijke situatie voor de gemeente Ede opleveren.”

Het management van het Leger des Heils is in overleg met de gemeente en wil de uitkomst daarvan afwachten voor ze inhoudelijk reageert.

NASCHRIFT 31 mei 2024: Michaël la Roi, manager bij de Edese afdeling van het Leger des Heils, laat weten verbaasd te zijn over abrupte actie van de gemeente en dit niet als oplossing te zien. “Waar moeten deze mensen dan naar toe? Alles is vol, nergens is plek. Als mensen hier worden weggestuurd en nergens anders terecht kunnen, duiken ze straks weer op een andere plek in het bos op. Onze veldwerkers moeten ze dan weer opsporen, en dan begint het hele riedeltje opnieuw.”

white logoWaardeer dit artikel met een donatie

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

3 reacties

  • De delen van de kazernes waar de Food Experience en Artbase zijn gepland lijken mij een prima optie. Daar zou een Christelijke (met Ch en met een hoofdletter) gemeente zoals Ede haar sociale kant kunnen laten zien. Beter plan dan een monument/museum voor een aanhangster van de NSDAP.

  • Prachtig van de Gemeente Ede👍🏻👍🏻, weg met die smeerbende…. Een groot aantal WIL geen aanbod aannemen en de gemeente heeft zeer zeker vanuit de WMO opties voor mensen die langdurig opgevangen moeten worden maar niet aan de criteria van een WLZ indicatie voldoen….

    Er zijn een aantal zorgbehoevende die door dit allemaal te gedogen nooit zorg zullen accepteren…. Dan is lijdensdruk opbouwen en regels die voor jou en mij gelden handhaven het beste wat je kunt doen! Dan moet men uiteindelijk wel…. Het weigeren is vaak de grootste problematiek vanuit een onderliggende angst-problematiek. Ps: doel hiermee uiteraard niet op de arbeidsmigranten….

    Ken meerdere mensen die er niet meer langs durven…. Men heeft er keihard muziek aan en open vuur…. Gok dat men dixie gehuurd heeft om netjes de behoefte te doen…. Bah💩

    Perfect gedaan van de gemeente 👌🏻 blij mee!!

    Kijk zakelijk en sluit het net om zorgweigeraars in hun eigen belang….

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.