Edese Vos

Kater na ontruiming: ‘Een dieptepunt in de Edese politiek’

de ontruiming daklozenkamp edejpeg
De ontruiming van het daklozenkampje op 31 mei 2024. Foto: Rob Hendriksen.

Enkele dagen nadat het daklozenkamp op last van burgemeester Verhulst is ontruimd, is de kater nog voelbaar. Ironisch genoeg werd er nog diezelfde dag een heel nieuw kampement bij de Stingerbol opgetrokken, van de Scouting Neder Veluwe die 50 jaar bestaat.

Edenaar Rob Hendriksen, raadsleden Sam Elfvering (D66) en Erik Wesselius (Mens en Milieu Ede) en andere betrokken inwoners schoten bij de ontruiming te hulp om spullen van de buitenslapers veilig te stellen. Maar diezelfde middag nog werd er een nieuw tentenkamp gebouwd, door de Scouting voor een evenement met 2.000 deelnemers. Hendriksen mailde wethouder Bram van der Beek hierover:

“Cynischer kan het niet. Terwijl een grote club medewerkers, een stuk of vijftien, van de gemeente, politie, handhaving, OddV, ACV en Nimax (uit Amersfoort) het tentenkampje afbreekt en de stumperds wegjaagt, ontstaat er om de hoek een nieuw tentenkamp, een festivalterrein met alle (sanitaire) voorzieningen. Snorrende dieselaggregaten zorgen voor de stroom. U praat in het praathuis en laat het allemaal gebeuren. Hoe verschrikkelijk hardvochtig kun je zijn. Wat een dieptepunt in de Edese politiek.”

‘Aanzuigende werking’

Van der Beek laat op de vraag van de Edese Vos of het ultimatum van vrijdag 12:00 aan de daklozen was ingegeven met oog op het Scouting evenement weten dat dit geen rol heeft gespeeld. De handhaving is mede ingezet naar aanleiding van klachten van bewoners van de appartementen op Enka, aan de overkant van het spoor.

Burgemeester Verhulst, die op 22 mei nog een column in Ede Stad schreef met de titel ‘Kijk met je hart’, zegt nu in de Gelderlander: “Deze plannen klinken misschien onmenselijk, maar stel je eens voor dat hier op deze locatie brand uitbreekt of onderlinge wrijvingen ontstaan. Dan krijg ik als burgemeester óók het verwijt er niks aan gedaan te hebben.” Raadslid Boyce de Jong (PvdA) wijst erop dat de daklozen in het kampje juist ook zorg voor elkaar droegen.

Hendriksen is niet de enige die zich schaamt dat dit in Ede gebeurt. Ook bij een groot deel van de gemeenteraad ligt het zwaar op de maag. Volgens het college heeft het kampje ‘een aanzuigende werking’. Maar het zat niemand in de weg en verspreiding hindert de hulpverlening door het Leger des Heils. De mensen die er zaten zouden volgens het college niet geholpen willen worden, maar raadsleden die uit betrokkenheid ter plaatse poolshoogte namen bestrijden dit. Ze vinden dat het kampje had moeten worden gedoogd tot er daadwerkelijk een alternatieve voorziening is.

‘Het kan dus wel’

De betrokkenheid onder inwoners is groot, zo blijkt uit vele reacties die de Edese Vos ontving. Ook op de verkiezingsmarkt zaterdag was het onderwerp van menig gesprek. “In de Oude Kerk bad de voorganger zondagmorgen voor de mensen van het tentenkamp,” appte iemand.

Hendriksen is intussen op zoek gegaan naar de buitenslapers. “Inmiddels drie daklozen gevonden. Twee zijn samen naar het bos verhuisd en één vonden we bij toeval onder de overstek van een kantoor, waar hij in ieder geval droog ligt vannacht. In Rotterdam zetten ze op initiatief van de wethouder Zorg ketens neer voor de dag- en nachtopvang van 60 dakloze arbeidsmigranten. Het kan dus wel in Nederland.”

scoutingkamp
Het kampement van de Scouting op het naastliggende terrein. Foto: Rob Hendriksen.
white logoWaardeer dit artikel met een donatie

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

2 reacties

 • Open brief aan burgervader Verhulst en wethouder Van der Beek en ‘medeplichtigen/wegkijkers’:

  Op een nauwelijks vanaf de weg zichtbaar plekje in het bos, ver van de bebouwing, woonden een aantal daklozen in tentjes. Tien volgens de één, geschat twintig volgens de ‘overheid’. Noodgedwongen woonden ze daar onder erbarmelijke omstandigheden. Geen sanitair, elektriciteit, water of andere voorzieningen. Zoals ‘brood, bed, bad’ voor vluchtelingen en zelfs voor illegale asielzoekers wettelijk zijn verplicht. Illegaal, dat wel, maar er was en is geen alternatief. Nadat de nachtopvang op 1 mei sloot (en pas 1 november weer open gaat), is een aantal mensen letterlijk overgeleverd aan de goden.

  Nou ja, het overwegend christelijke gemeentebestuur. U, burgemeester René Verhulst (CDA) en u, wethouder B. van der Beek (CU) gaven donderdag 30 mei ‘groen licht’ voor ontruiming één dag later. Om 12.00 uur moest het geïmproviseerde tentenkampje weg zijn. Waar de bewoners naar toe moesten? Daar werd nog over nagedacht, maar vooralsnog was het ‘wegwezen’ en ‘zoek het maar uit’.

  Met veel machtsvertoon van zo’n vijftien overheidsdienaren (politie, handhaving e.a.) werden de daklozen (voor zover ze al niet op de vlucht geslagen waren) verjaagd en het geïmproviseerde, armzalige kampementje in razend tempo ontmanteld. Halverwege de middag van vrijdag 31 mei is er letterlijk geen spoor meer van te zien. Anders dan bij de demonstaties bij landelijke universiteiten. Exercitie geslaagd, daklozen verjaagd.

  Bravo voor het ‘krachtdadig’ optreden van onze gemeentelijke overheid. Schande voor het christelijke gemeentebestuur en haar linkse volgers in de raad.

  Las nog even uw column burgervader Verhulst. Onder de noemer ‘kijken met je hart’ (22 mei, Ede Stad) hield u een gloedvol betoog niet alleen verder te kijken dan je neus lang is, maar ook kijken met je hart en roept u op ‘oordeel niet snel, kijk verder, beschadig niet lichtvaardig mensen voor eigen gewin’. U refereert zelfs aan wat u bij de recente herdenkingen zei: Er waren veel slechteriken tijdens WO II, maar er waren miljoenen mensen die het goede deden door met hun hart te kijken’’.

  Nou is ‘met je hart kijken’ nog geen garantie dan ook het goede te doen. Bleek en blijkt toen en nu. Weerloze, kwetsbare mensen met veel machtsvertoon verjagen doet akelig denken aan de door u aangehaalde WO II, waarin ‘brave’ Nederlanders voor ‘eigen gewin’ hun Joodse buren aangaven en lieten ophalen en wegvoeren naar vernietigingskampen. Het ontruimen van de woonplek van daklozen, mensen die echt niet uit diepe vreugde in een tentje in het bos leven, is uiteraard niet vergelijkbaar. Maar toch, ook in dit kleine, bijna onzichtbare drama, zijn er hartverscheurende overeenkomsten.

  Ik sprak nu en in het verleden dakloze Edenaren. U en meneer Van der Beek ook? Zijn gewone mensen van vlees en bloed, met dezelfde behoeften als ieder ander mens. Een dak boven het hoofd, een redelijk bestaan. Sommigen zijn zo getraumatiseerd door omstandigheden die ze niet konden controleren, slachtoffers van vooral de onverbiddelijke bureaucratie. De regeltjes, het ultieme mandaat van de wet en de handhavers ervan. De zogenaamde beschaving. Er is helemaal niks beschaafd aan het letterlijk ‘het bos insturen van dakloze mensen’, het is vooral beschamend en zeker niet in de geest van wat Jezus zei: ,,Heb elkander lief als jezelf. Doe een naaste niet wat je niet wilt dat jou geschiedt’’ en zo gaf hij nog wel wat meer mooie adviezen.

  Zag vanmiddag (vrijdag j.l.) dat er een fraai tentenkamp is opgezet, vlakbij waar het ‘illegale’ kampje is verwijderd. Zei een van de ‘gevluchte’ tentbewoners: Misschien is dat wel voor jullie gebouwd’’. Wrang grapje, maar hij kon er om lachen. Nog wranger natuurlijk dat er dus wel een omvangrijk tentenkamp voor een festival voor het 50-jarig jubileum van de Scouting is opgezet. Ja, met alle voorzieningen, Dixies, generators en water.

  Ben geen activist, maar zou willen dat we eerder van dit onzalige besluit kennis hadden. Dan zouden we, want er zijn zeker medestanders, georganiseerd en collectief protest hebben aangetekend en wellicht zelfs een pad of wegje in het bos bezetten om de ‘troepen’ die hun opdracht – wellicht zelfs tegen wil en dank, hoop ik – kwamen uitvoeren tegen te houden. Maar ook het moment van besluit en bekendmaking, paar dagen voor de uitvoering, was uiteraard bedacht. Geen tijd/gelegenheid nog wat tegenstand te organiseren.

  Laat onverlet, burgervader en wethouder (en gemeenteraad, de goeden niet te na gesproken, want die zijn er gelukkig ook), dat jullie mandaat als vertegenwoordiger van de Edese bevolking beperkt, nee gekenmerkt, moet zijn door ‘medemenselijkheid’ en zoals u het zegt: kijken met je hart. Er wordt in Ede, het college en de raad, teveel gekeken naar megalomane projecten (WFC e.d.) die nu al miljoenen kosten en te weinig naar wat de inwoners, alle inwoners, nodig hebben.

  Wat ik u, meneer Van der Beek, burgervader Verhulst en alle andere verantwoordelijken wil ‘bidden’ is in navolging van u als burgervader: Kijken met het hart. En hopelijk met diepgevoelde schaamte (maar ben bang dat teveel is gevraagd), megalomane, kostbare projecten (WFC, Akousticum e.d.) even in de ijskast zetten om eigen inwoners en de belangen ervan prioriteit te verlenen. Ook inwoners die niet helemaal in het ‘plaatje’ passen en met wie je niet landelijk kunt scoren (zoals onderdak voor Oekraïners, al is dat natuurlijk ook prima).

  Heb u naaste lief als u zelve, zei Onze Lieve Heer en maakte erbij geen onderscheid tussen al zijn naasten.

  Wens alle betrokkenen en verantwoordelijken wijsheid, compassie en rechtvaardigheid al dan niet met Gods oordeel en voorgeleefde waarden als leidraad,

  Marie-José Urlings / Ede

 • Onmenselijk en ziek dit soort gedrag vanuit de overheid. Hoe kunnen ze het maken? Mensen die al niets hebben ook nog het laatste restje menselijkheid afpakken. Het machogedrag van de handhavers was ronduit schokkend voor mij, het lijkt alsof deze lieden genieten om dit soort mensen nog een extra trap na te geven.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.