Edese Vos

Ede kapt op grote schaal bomen, maar is dat wel nodig?

allardbijlsma 20220205 141031
Bomenkap voor de aanleg van de Parklaan, zicht vanaf Veluwse Proeftuin. Foto: Allard Bijlsma.

De afgelopen jaren hebben we binnen Ede te maken gehad met grootschalige bomenkap, vooral voor de aanleg van de Parklaan. Maar is dat allemaal wel nodig?

In dit artikel ga ik in op de bomenkap die de afgelopen periode heeft plaatsgevonden op het kazerneterrein, ten behoeve van de aanleg van de Parklaan, het Bospark en het Stormbaanbos.

Aanleg Parklaan

Alleen al voor de Parklaan zijn meer dan 1200 grote bomen (en nog een hoop dunne stammetjes die volgens de gemeente niet als boom meetellen) gekapt. In eerste instantie denk je dan: ‘dat zal wel nodig zijn’. Maar als je daar eens gaat kijken, valt al snel iets op. Het gebied dat wordt gekapt blijkt vaak ruim bemeten te zijn. Vaak zo ruim, dat voor het gemak ook wat (mee)gekapt wordt wat niet direct noodzakelijk is.

Een goed voorbeeld is het terrein voor wat nu het appartementsgebouw Veluwse Proeftuin I is. Daar werd in 2022 niet alleen gekapt voor de weg, maar en passant werd ook de zichtlijn voor de bewoners weggekapt. Die hebben nu optimaal zicht op het gebied voor het gebouw, maar daarvoor zijn wel alle bomen gekapt die voor het gebouw stonden.

Uiteraard is van deze kap een aankondiging gedaan door de gemeente, maar omdat op deze plek niemand woonde, is er blijkbaar ook niemand geweest die bezwaar heeft gemaakt. De Generaal Hackettlaan slingert nu ter hoogte van de Veluwse Proeftuin door een ruime zone, geheel vrijgemaakt van bomen.

Ter hoogte van de Simon Stevinkazerne, zie je dat hier veel minder ruim is gekapt. Hier hebben bewonersorganisaties zich ermee bemoeid, wat in 2022 tot een maandenlange vertraging in het kappen heeft geleid.

Wordt er daarna eigenlijk wel herbeplant? Een jaar geleden heb ik met wat moeite het herplantingsplan langs de Parklaan bemachtigd: een reeks pdf’s met daarin op de meter nauwkeurig aangegeven waar welk type boom zou worden aangeplant. Ik moet zeggen dat er her en der leuke stukjes groen zijn teruggekomen. Beleid is hierbij zoveel mogelijk inheemse soorten terug te plaatsen.

Bospark

Globaal zou je kunnen zeggen, dat als er mensen wonen in het kapgebied, de omwonenden zich meestal wel snel roeren als er een kapvergunning wordt aangevraagd. Enkele jaren geleden hebben de bewoners rond de Berkenlaan met succes een aantal oude bomen kunnen redden rond het eerste stukje Generaal Hackettlaan, dat in 2021 is aangelegd.

Minder succesvol waren de bezwaren tegen de bomenkap in 2022 in wat nu het ‘Bospark’ heet, ter hoogte van de Bergansiuslaan. Argument om te kappen was toen dat veel bomen hier ziek waren. Inmiddels is dit gebied alweer voorzien van jonge aanplant en is het Bospark klaar. De afwisseling tussen jonge en wat oudere bomen zorgt op sommige plekken voor een verrassende uitkomst. Als speelpark is het stukje bos zeker geslaagd, maar van een bos is hier geen sprake meer. Er is nog een snipper over van het oorspronkelijke bos. Soms is het moeilijk vooraf te overzien wat er terug gaat komen en hoe dat eruit zal gaan zien.

20230901 101842
Het Bospark is toegankelijk gemaakt met kronkelende paden en er zijn klim- en speeltoestellen voor iets oudere kinderen geplaatst | 2023 | Foto: Allard Bijlsma.

Stormbaanbos

En nu is er een nieuwe aankondiging van grootschalige bomenkap bij de Stormbaan. Dit gebied is te vinden tussen het Bospark en de nieuwe bebouwing van de Veluwse Stadstuin, op het terrein van het World Food Center.

Omdat hier links en rechts van dit bosgebied al volop is gekapt, staan de stukken met lange en dunne sparren er hier wat zielig bij. Vol op de wind en in de volle zon. Niet alleen het kappen is jammer; wat er daarna overblijft staat er vaak ook nog eens slecht bij. Dan denk je al snel: ‘kap de rest dan ook maar.’

Omdat de gemeente in dit gebied de oude stormbaan in oude luister wil herstellen en er een ontmoetingsplek voor de foodbedrijven van het World Food Center van wil maken, ligt er nu het plan om eerst 87 bomen te kappen en daarna weer kleinere bomen terug te planten. De bebouwing van de ‘Gelderse Stadstuin’ wordt op dit moment pal tegen dit resterende stuk bos aangebouwd. Het bos wordt zo straks meer een park.

allardbijlsma 20230901 101507
De Stormbaan, met in de verte de oprukkende bebouwing van de Gelderse Stadstuin | 2023 | Foto: Allard Bijlsma.

De gemeente heeft van de kap een aankondiging gedaan, zonder daar verdere informatie aan toe te voegen. Als bewoner zie je dan alleen de kapaankondiging waarin staat: ‘het kappen van 87 bomen, aanleggen stormbaanbos’, wat een vreemde contradictie is. Je bent waarschijnlijk tegen kap, maar natuurlijk vóór een bos. Zo’n aankondiging zegt dus niets.

Wil je meer weten dan moet je naar het gemeentehuis en je melden bij de balie ‘Bouwen, Wonen en Milieu’. Op basis van de informatie die je daar krijgt zou je een ‘zienswijze’ kunnen indienen. Dat is geen bezwaar, maar enkel je visie op het plan. Op basis hiervan kun je dan gehoord worden, waarna de gemeente alsnog een kapvergunning kan aanvragen. Hier kun je dan wel bezwaar tegen maken.

Maar hoe werkt dat, zo’n ‘zienswijze’? Ik heb er recent één ingediend. Daarover gaat het volgende artikel, waarin ik ook inga op de plannen rond het Noordplein.

Avatar van Allard Bijlsma

Allard Bijlsma

Historisch onderlegde geograaf. Ontwikkelt met veel toewijding de Atlas van Ede. Onderzoekt en schrijft voor de Edese Vos over de stadsontwikkeling van Ede, natuur en duurzaamheid.

5 reacties

  • Ook in Ede-Zuid veel Bomenkap, zgn omdat deze ziek zijn. Stonden pas nog prachtig in bloei. Maar wat vooral opvalt is dat ze om en om gekapt zijn en dan vooral waar parkeerplaatsen gaan komen. Het grootste probleem is dat de wortels onder de stoep blijven liggen met veel valpartijen en kapotte rolstoelen tot gevolg!

  • Waarom de Parklaan niet over de stormbaan laten lopen, staat toch maar een ongeregeld zooitje, dat zo nodig moet worden opgeknapt. Dit had een heleboel bomenkap gescheeld.

    • Nee, in principe niet. Gezonde stammen worden verwerkt tot planken en andere houtproducten. Aangetaste bomen en snoeiafval kunnen versnipperd als brandstof voor de biocentrales dienen.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.