Edese Vos

College maakt onder druk draai in opvang daklozen

jon tyson dakloos
Een dakloze man slaapt op straat. Foto: Jon Tyson.

Tegenmacht werkt. Het Edese college van B&W is gezwicht voor de druk van raadsleden en inwoners die het niet accepteren dat daklozen op straat of in het bos moeten slapen. Er komt nu toch een tijdelijke noodvoorziening tot de reguliere nachtopvang in november weer open gaat.

Dat laat het college weten in een persbericht. Burgemeester René Verhulst en wethouder Bram van der Beek lijken hiermee een draai te maken. Ze melden dat er op korte termijn een locatie wordt geopend voor een kleinschalige, sobere nachtopvang. Daarnaast wordt er bij de Maatschappelijke
Opvang van het Leger des Heils een extra sanitaire voorziening gebouwd zodat mensen die dakloos zijn en niet in een opvang zitten zich kunnen douchen. Deze douche is vanaf 2 juli beschikbaar.

Maar er is wel een voorbehoud: in de noodopvang kunnen straks alleen ‘rechthebbenden’ terecht. Niet-rechthebbenden kunnen mensen zijn die bijvoorbeeld in een andere gemeente dan Ede recht hebben op opvang, of arbeidsmigranten, of mensen van wie hun status als rechthebbende geschorst is vanwege andere redenen, zo is te lezen in een memo van het college aan de gemeenteraad. Er blijven dus mensen die op straat of in het bos moeten slapen, al kunnen ze wel douchen.

Waar en wanneer?

Wat ook opvalt is dat in het persbericht van de gemeente de twee belangrijkste ‘w-vragen’ niet worden beantwoord: waar komt de noodopvang precies en wanneer is deze operationeel? “De locatie is nog niet bekend,” laat Monique Wulfers, de woordvoerder van wethouder Van der Beek, weten. “Afhankelijk van de locatie en de daarvoor benodigde procedures kunnen we de noodopvang openen. Wat ons betreft is dit zo snel als mogelijk.”

Doel van het persbericht lijkt vooral te zijn de verontwaardiging bij inwoners over de ontruiming door het college weg te nemen en de indruk te wekken dat er hard aan een oplossing wordt gewerkt.

Maar die oplossing is er dus nog niet. Als er nog een locatie moet worden gezocht en een procedure doorlopen, kan dit nog wel maanden duren. Wulfers is het daar niet mee eens. “We verwachten deze op zeer korte termijn te kunnen openen. Als we de indruk hadden dat dit maanden in beslag zou nemen, dan is een noodopvang niet meer nodig, omdat dan de permanente nachtopvang alweer geopend wordt.” Mogelijk houdt het college de oplossing nog onder de pet om eerst inwoners die de noodvoorziening in hun ‘achtertuin’ krijgen te informeren.

Eerst ontruimen, dan pas een oplossing

Uit de beantwoording van schriftelijke raadsvragen is op te maken dat Verhulst is ingegaan op de uitnodiging van daklozen Wesley en Albert die hem een brandbrief stuurden. “Het was prettig met elkaar van gedachten te wisselen over de ontstane situatie. Dit heeft geleid tot meer begrip over en weer,” meldt het college. “Feit blijft echter dat we voor de heren niet direct een oplossing hebben. Dat heeft behalve met regiobinding ook te maken met gedragingen in het verleden in de opvang. Dit is ook benoemd in het gesprek.”

Het persbericht van het college gaat er niet bij iedereen als zoete koek in. “Vreemd dat pas na druk van diverse betrokkenen de gemeente opeens wel met een mogelijkheid voor noodopvang komt. En dit pas ruim drie weken nádat het tentenkamp ontruimd is,” schrijft een lezer aan de Edese Vos. “Dit had de gemeente toch ook zelf gekund: eerst samen met de bewoners een passende oplossing vinden en pas daarna het tentenkampje laten ontruimen?”

Achter de schermen is er door raadsleden, mensen uit de hulpverlening, kerken en betrokken inwoners overleg geweest om de opties te bekijken en druk op het college te zetten. De bewoners van het tentenkampje hebben het samenscholingsverbod intussen creatief omzeild door iets verderop twee aan twee verspreid te gaan staan. Letterlijk een verschuiving van ‘het probleem’.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.