Edese Vos

Daklozen sturen brandbrief, raadsleden gaan er harder in

ar dakloos
Een dakloze man op straat. Foto: AR / Unsplash.

Twee dakloze mensen die door de handhaving van het college in een mensonwaardige situatie terecht zijn gekomen, Wesley en Albert, hebben burgemeester Verhulst een brandbrief gestuurd. Raadsleden van D66, MME en GroenLinks laten het er niet bij zitten en stellen het college scherpe en ongemakkelijke vragen.

In de aangrijpende brief die ook bij de raadsvragen is gevoegd schrijven Wesley en Albert aan Verhulst:

“We moeten elke dag knokken om de voor u normaalste zaken – naar de WC, water halen, telefoon opladen, douchen. Onze situatie is ingewikkeld en kent vele facetten, maar is voor ons (en iedereen!) onmenselijk, wreed en uitzichtloos. Zonder sanitair, bekeken, belezen en bekritiseerd, waardoor er uiteindelijk een verkapte klopjacht lijkt te zijn begonnen.”

‘Laat ons participeren in een oplossing’

“Er zijn slimme en fatsoenlijke mensen onder ons. Mensen die hun hele leven al vechten om te overleven. Die de laatste zes weken niets anders doen dan elkaar een beetje in het gareel te houden om uit het (zoek)licht te blijven. We hebben betrokkenheid van het Leger des Heils, zoeken steun bij politieke partijen, media en enkele vrienden die zelf van de straat komen en een helpende hand toesteken. Maar het is niet genoeg.”

“We kunnen niet wassen. Onze tanden niet fatsoenlijk poetsen. Allemaal kleine dingetjes waar je overheen groeit als je lang op straat woont. Maar wat pijn blijft doen is je kinderen niet kunnen zien, als paria beschouwd worden en dat uiteindelijk door ‘cultuur’, hardheid en machteloosheid je eigenwaarde elke dag op de proef wordt gesteld. Terwijl we ideeën hebben over hoe wij dit voor ons allen makkelijker kunnen maken. Met minder handhaving, meer respect, minder onnodig (en dreigend?) overleg en een ‘spel’ met open kaarten. Onder ons zijn werkende mensen met talenten. Om te bouwen, om plannen te schrijven, om ons leven vorm te geven mét elkaar.”

De buitenslapers hopen dat de burgemeester het gesprek met hen wil aangaan en hen laten participeren in een oplossing.

‘Hoe denkt het college dat deze mensen door handhaving beter af zijn?’

Intussen gaan raadsleden van D66, MME en GroenLinks er harder in naar het college. Zij stellen scherpe en ongemakkelijke vragen, zoals:

“Voor ons staat vast dat de handhavende acties sinds 31 mei de situatie voor de mensen in kwestie significant heeft verslechterd. Bent u het daarover met ons eens? Zo niet, kunt u dan uitleggen op welke manieren u denkt dat deze mensen dankzij het handhaven beter af zijn?”

En: “Bent u bereid om te kijken naar een vorm van crisisnoodopvang voor de groep dakloze mensen tot de nachtopvang in november opent? Zo niet, waarom niet? Kunt u in uw antwoord specifiek ingaan op opties zoals het opzetten van een tent, tijdelijke nachtopvang in containers, (niet vitale) vakantieparken, lege kerken, kantoor- of winkelpanden of het simpelweg gedogen van een bewaakt tentenkamp ergens binnen de grenzen van onze gemeente?”

Raadslid Sam Elfvering is niet te spreken over de houding van het college. “Vlak voor het versturen van deze vragen kregen wij bericht dat een van de mensen die nu in Ede op straat slaapt met onderkoelingsverschijnselen is opgehaald door een ambulance,” appt hij naar de Edese Vos. Hij wil dat het college direct actie onderneemt om een concrete, veilige en schone oplossing te bieden. “Het kan niet zo zijn dat dit college ervoor kiest om deze buitenslapers in de steek te laten.”

NASCHRIFT 14 juni 2024: Ook inwoners komen in verzet tegen de aanpak van daklozen door het college. Sportschoolhouder Gerdo Rozeboom heeft zijn sportschool aan de Klaphekweg opengesteld voor een douche, een kop koffie en een luisterend oor, en daar wordt onder begeleiding van het Leger des Heils goed gebruik van gemaakt. Online zijn diverse acties op poten gezet voor tenten en spullen.

NASCHRIFT 25 juni 2024: Het college heeft onder maatschappelijke druk een draai gemaakt en wil nu toch een tijdelijke noodvoorziening regelen.

white logoWaardeer dit artikel met een donatie

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

2 reacties

  • Voorafgaand aan de reacties van de raadsleden was het de inzet van een betrokken (en onrechtgevoelige) Edese burger die deze wanstaltige opstelling van B&W aan het licht bracht.

  • Waarom kunnen ze die mensen niet zo lang onderdak geven in de oude Klinkenberg. Zo lang die niet gesloopt is kunnen die mensen daar toch veilig een onderkomen vinden?

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.