Edese Vos

Zorgboerderij Wekerom: 8-jarig meisje zit nog vast

united souls richtingwijzers
Richtingwijzers bij zorgboerderij United Souls. Foto: Edese Vos.

De gemeente Ede verklaart dat er geen cliënten uit de Foodvalley meer in de omstreden zorgboerderij United Souls in Wekerom zitten. Maar een kwetsbaar 8-jarig meisje uit Utrecht zit er nog wel, onder toezicht van het Leger des Heils.

De Edese Vos werd hierover getipt door ouders die hun kinderen daar al hebben weggehaald, alsook door de voormalig sociaal advocaat van de moeder van het kind. Wethouder Bram van der Beek laat weten hiervan op de hoogte te zijn, maar de casus valt buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de gemeente Ede. De voogdij van het kind ligt bij een kinderbeschermer van het Leger des Heils in Utrecht.

Het meisje woont al sinds 2020 op basis van pleegzorg bij het gezin van Monique Simonsz-Vermeer, de eigenaresse van United Souls, op een besloten terrein in natuurgebied het Wekeromse Zand. De moeder is hier niet gelukkig mee. Ze kan de zorg voor haar kinderen zelf niet meer aan, en heeft dit geaccepteerd, maar vreest dat United Souls haar dochter indoctrineert en wil dat het kind wordt overgeplaatst naar een ander pleeggezin. Bij voorkeur het pleeggezin waar haar andere dochter ook zit, zodat de zusjes tenminste elkaar hebben.

Leger des Heils wist van de problemen, maar ondernam geen actie

De voogd van het Leger des Heils was bij herhaling niet bereikbaar en belde ook niet terug. In een e-mail aan de moeder, die in het bezit is van de Edese Vos, laat ze weten de organisatie te verlaten. Hierin zegt ze dat ze wel een andere plek voor het kind wil zoeken, maar geen snelle overplaatsing wil omdat het kind de afgelopen jaren gehecht zou zijn geraakt aan haar pleegmoeder. Petra Smit, de voormalig sociaal advocaat van de moeder zit niet meer op de zaak, maar staat haar op persoonlijke titel nog bij. Zij laat de Edese Vos vanaf haar vakantieadres weten het een “gotspe” te vinden.

Jeugdbescherming en Reclassering van het Leger des Heils kreeg de voogdij over het kind in 2019 toegewezen en plaatste het bij United Souls. De organisatie is dan wel verantwoordelijk dat het kind goede zorg krijgt en dat de verhouding met de biologische moeder goed in stand blijft. Een Veilig Thuis-melding in 2022 door het buurtteam in Utrecht dat het meisje zou zijn geslagen is door het Leger des Heils niet opgepakt. Ook deze correspondentie is in het bezit van de Edese Vos.

Het Leger des Heils was al langere tijd op de hoogte van de problemen met de zorgboerderij in Wekerom, maar heeft niet ingegrepen. Als Angelique, de moeder van het meisje dat er nog zit, het verhaal van de twee andere moeders in het nieuws ziet, slaat de schrik haar om het hart omdat het haar vermoedens bevestigt. De meeste kinderen waren tijdelijk op de zorgboerderij, maar haar dochter zit er nu al vijf jaar permanent in pleegzorg. Ze heeft de voogdij echter niet meer en staat dus machteloos. Haar pogingen om langs juridische weg haar dochter daar weg te krijgen zijn gestrand.

Klachtencommissie Landbouw en Zorg: ‘Geen goede zorg verleend’

De klachtencommissie Landbouw en Zorg, die beslist over klachten van cliënten van zorgboerderijen, heeft inmiddels uitspraak gedaan en laat weten dat de religieuze uitjes die eigenaresse Monique met de kinderen hield niet gepast waren. De klachten van ouders varieerden van het blootstellen aan religieuze indoctrinatie en mishandelingen tot slecht eten op de zorgboerderij. Enkele klachten, waaronder die over het slechte eten, zijn door de commissie ongegrond verklaard. De ouders zijn echter op de meeste punten in het gelijk gesteld. De klachtencommissie oordeelt dat op de boerderij sprake was van “een ernstige situatie met een structureel karakter”.

De commissie rekent het de eigenaresse aan dat ze in haar werkwijze haar geloof centraal heeft gesteld in plaats van de zorg voor de kinderen. Dat is volgens de commissie “basaal fout”. “Want minderjarige cliënten bewust en opzettelijk in aanraking brengen met én trachten te beïnvloeden door extreme geloofsovertuigingen, past niet bij het verlenen van goede zorg.”

De eigenaresse ontkende tegenover de klachtencommissie bijna alle aantijgingen. “Het is niet waar, ik was er niet bij, ik ben niet verantwoordelijk”, is te lezen in de uitspraak. De commissie vindt haar verweer ongeloofwaardig. “Het bevestigt dat de eigenaresse de indruk niet wekt open te staan voor verbetering van haar zorgverlening op dit punt,” aldus de commissie. In de uitspraak staat dat de eigenaresse zich nu wil gaan richten op “een andere doelgroep”.

NASCHRIFT 9 mei 2024: Omroep Gelderland kwam vandaag ook met een verhaal over het meisje dat er nog zit, en een tweede artikel waaruit blijkt dat tevens een jongen van 15, die enkele jaren op de boerderij woonde, klem heeft gezeten. Hij gaf aan naar een andere plek te willen omdat hij zou worden mishandeld en op geloofsgebied niet zijn eigen mening mocht vormen. Zij telefoon zou door de eigenaresse zijn gemonitord. Ook met deze meldingen is door het Leger des Heils niets gedaan.

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die als toezichthouder de kwaliteit en veiligheid van de jeugdzorg bewaakt, zijn vijf meldingen over United Souls binnengekomen. De omroep sprak met 14 ouders, waarvan er 13 een slechte ervaring hebben en één tevreden is over de verleende zorg.

white logoWaardeer dit artikel met een donatie

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.