Edese Vos

Wethouder Arnold Versteeg laat Edenaren in de kou staan

arnold versteeg klaag maar bij de acm
Wethouder Arnold Versteeg schuift alle problemen met het Warmtebedrijf van zijn bordje. Beeld: Edese Vos.

De gemeente Ede, en in het bijzonder de SGP, hielp het Warmtebedrijf Ede aan een riante monopoliepositie, maar geeft nu er problemen zijn niet thuis. Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van donderdag 1 februari 2024.

D66-raadslid Sam Elfvering stelde vragen naar aanleiding van de recente berichtgeving van de Edese Vos over de warmteuitval van 7-9 januari j.l. waardoor 2.000 Edese huishouders in de kou kwamen te zitten. Interne bronnen meldden dat het Warmtebedrijf deze uitval zelf heeft veroorzaakt door structurele ondercapaciteit en verkeerd gebruik van biomassa. Eerder eiste de fractie Mens en Milieu Ede daarom al een onafhankelijk onderzoek.

Maar wethouder Arnold Versteeg (SGP) wil daar niet aan. Het Warmtebedrijf Ede heeft toegezegd eind februari met een eigen rapportage te zullen komen. Dat vindt hij weliswaar aan de late kant, maar dat wacht hij eerst af voordat hij ingaat op vragen van de raad. Hij kan dus ook niet zeggen of het beeld dat de Edese Vos schetst klopt, want daar gaat kennelijk de PR-afdeling van het Warmtebedrijf over.

Gedupeerden hoeven zich volgens Versteeg geen zorgen te maken, want in de Warmtewet is keurig geregeld dat ze binnen een half jaar financiële compensatie krijgen. Maar een garantie dat het niet opnieuw gebeurt is er niet. Sterker nog, onze interne bronnen bevestigen dat het bij een volgende koudegolf opnieuw kan gebeuren, omdat het structureel niet goed zit bij het bedrijf.

‘De onderste steen moet boven’

Maar al deze vragen vallen volgens Versteeg onder “de lopende bedrijfsvoering,” en daar gaat niet de gemeente over, maar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). “Daar hebben wij als gemeente geen bevoegdheid.” Hij is dus ook niet van plan om dit als college in kaart te gaan brengen of vanuit het college druk uit te oefenen op het Warmtebedrijf.

“Gekmakend”, noemt raadslid Stephan Neijenhuis de houding van Versteeg. “Duizenden Edenaren zaten in de kou. Sam Elfvering blijft doorvragen of de gemeente erbovenop zit om de onderste steen boven te krijgen. De wethouder weigert te antwoorden en schuift iedere verantwoordelijkheid af.”

Dat de gemeente Ede geen enkele regie voert op de warmtelevering en de warmtetransitie, was twee jaar geleden al bekend. Versteeg wil wel vragen van de raad “doorsluizen” naar het Warmtebedrijf en antwoorden van het bedrijf naar de raad terugleiden, dus als een soort veredelde postbode fungeren. Maar regie, nee, daarvoor verwijst hij naar de ACM.

De kunst van het afschuiven

Bij Erik Wesselius van Mens en Milieu Ede gaat dat er bepaald niet als zoete koek in. “Het punt is dat de gemeente het Warmtebedrijf zelf in positie heeft gebracht, waarbij een heel groot deel van Ede klant is geworden, en de gemeente faciliteert de uitbreiding van het warmtenet ook nog steeds. Dan is het toch logisch dat wij verwachten dat het college op de hoogte is van de capaciteit van het Warmtebedrijf?”

Maar Versteeg begrijpt deze vraag niet en burgemeester Verhulst, in zijn rol als voorzitter van de raad, moet het hem uitleggen. “Hoort u niet zicht te hebben op de bedrijfsvoering?” Versteeg: “Als dat de vraag is, krijgt u van mij hetzelfde antwoord als ik zojuist heb gegeven. Die vraag ligt niet op ons bordje als college, maar op het bordje van het Warmtebedrijf. De ACM controleert of de warmtelevering voldoet, anders grijpt de ACM in.”

De Edese Vos heeft direct na de uitspraken van Versteeg contact opgenomen met de ACM. Wat daar uit is gekomen en welke actie Edenaren zelf kunnen nemen, melden we in een volgend artikel.

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

1 reactie

  • Hoogste tijd dat de gemeente het initiatief neemt en ook zelf een onderzoek naar de storing instelt. Waarom moet alleen het Warmtebedrijf dat doen en waarom duurt dat zo lang? Welke deksel moet er op de doofpot? Het gaat hier om een primaire voorziening. Bovendien heeft een aantal burgers, waaronder ik, van de gemeente Ede geen andere keuze dan afhankelijk te zijn van het Warmtebedrijf Ede. Extra motivatie om het onderzoek voortvarend te plegen!

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.