Edese Vos

MME: onafhankelijk onderzoek naar Warmtebedrijf

biomassacentrale dwarsweg 1
De biomassacentrale aan de Dwarsweg in Ede. Foto: Edese Vos.

Naar aanleiding van de onthulling van de Edese Vos dat het Warmtebedrijf Ede zelf verantwoordelijk was voor de warmtestoring die begin januari 2.000 Edenaren in de kou zette, eist de fractie Mens en Milieu Ede dat het college een onafhankelijk onderzoek laat instellen.

“De onderbezetting op de centrales brengt grote risico’s met zich mee, zowel voor de bedrijfsvoering en leveringszekerheid, als voor de veiligheid van de betrokken werknemers,” schrijft fractieleider Erik Wesselius in een brief met raadsvragen aan het college.

“Als de reconstructie van de Edese Vos op basis van interne bronnen bij het Warmtebedrijf correct is, dan was de oorzaak van de storing twee weken geleden al bij het Warmtebedrijf bekend. Dit betekent dat het bedrijf heeft nagelaten het college adequaat te informeren.” Daarom wil de fractie dat het college op korte termijn een onafhankelijk onderzoek laat doen naar de oorzaken van de storing en de gebrekkige informatievoorziening vanuit het bedrijf richting gemeente en de afnemers van warmte.

‘Gemeente is medeverantwoordelijk’

De gemeente Ede heeft een strategische samenwerkingsovereenkomst met het Warmtebedrijf en verstrekt tevens subsidie aan de biomassacentrales. Ook voor het (op papier) realiseren van de gemeentelijke doelstelling om Ede van het gas te halen is het warmtenet een belangrijke factor. De gemeente is direct betrokken bij de uitrol van het Edese warmtenet en is volgens Mens en Milieu Ede dan ook medeverantwoordelijk als burgers van onze gemeente door het falen van een private marktpartij in de kou komen te zitten.

De fractie wil ook weten of het college verdere uitbreiding van het warmtenet nog wel verantwoord acht als de leveringszekerheid niet gegarandeerd is en de huidige biomassaketels onvoldoende capaciteit lijken te hebben om het hele warmtenet betrouwbaar van warmte te kunnen voorzien.

‘Eieren van hobbykippen laten onderzoeken op dioxines’

Milieuorganisatie MOB van Johan Vollenbroek bemoeit zich inmiddels ook met de kwestie. “Bij het gebruik van natte houtsnippers gaat de oventemperatuur ver onder de 850 graden Celsius, met als gevolg veel dioxinevorming,” schrijft Vollenbroek in een e-mail aan betrokken Edenaren die de Edese Vos in cc ontving. Zijn advies: “Laat de gemeente eieren van hobbykippen in de buurt op dioxines onderzoeken. Zou best wel eens hoog uit kunnen slaan. Wie kaart dit aan bij de gemeente?” Inmiddels heeft de eerste hobbykiphouder zich al gemeld om zijn eieren te laten onderzoeken.

Mens en Milieu Ede laat weten ook ’technische vragen’ te hebben gesteld. “Gezien het feit dat twee van de biomassacentrales in of aan de rand van woonwijken staan is met name het punt van de mogelijke dioxine-uitstoot uiterst gevoelig.” De partij wil van de Omgevingsdienst en/of het college de garantie dat hier snel op gehandeld wordt.

Handhaving op ketel Dwarsweg

MOB heeft op 23 januari bovendien een handhavingsverzoek ingediend bij de Provincie Gelderland voor de biomassacentrale aan de Dwarsweg. “Zoals u weet ontplooit dit bedrijf activiteiten zonder vergunning. U heeft een legalisatietraject gestart resulterend in een ontwerpvergunning, die op 24 augustus 2022 is gepubliceerd. Naar huidig recht kan op de aanvraag echter niet meer positief worden beslist. In de aanvraag wordt gebruik gemaakt van een PAS-vergunning. Intern salderen met PAS-vergunning is vandaag de dag niet meer mogelijk. U wordt gewezen op de beginselplicht tot handhaving.”

Waar gaat dit over? “Het Warmtebedrijf kreeg voor de biomassacentrales aan de Dwarsweg een vergunning voor twee ketels van 4,4 megawatt,” legt Douwe Meijer uit op burgerplatform Ede Dorp. “Het Warmtebedrijf zette daar één ketel neer van 4,4 megawatt en verving de andere door een ketel van 8,45 megawatt. Dat mag niet zonder vergunning.”

Gerommel met vergunningen

Het Warmtebedrijf deed alsnog een vergunningsverzoek bij de provincie om de situatie te legaliseren. Bij de gemeente Ede werd daarnaast een omgevingsvergunning aangevraagd om een derde ketel te plaatsen. Het college verleende deze vergunning net voor de kerst, terwijl er nog helemaal geen vergunning onder de Wet natuurbescherming was. Het Warmtebedrijf stookt aan de Dwarsweg dus deels illegaal.

“Het wordt tijd dat het Warmtebedrijf zich aan de wet gaat houden, net zoals iedere andere Edenaar dat moet doen,” vindt Meijer. “Het wordt ook tijd dat er duidelijkheid komt over alles wat in die ovens verdwijnt en wat er uit die schoorstenen komt.” Eigenlijk zou de gemeente daar goed op moeten toezien, maar omdat dit niet gebeurt komt MOB nu in actie.

NASCHRIFT 2 februari 2024: Wethouder Arnold Versteeg laten Edenaren in de kou staan. Hij is niet van plan meer regie te voeren op het Warmtebedrijf Ede en verwijst klagers door naar de ACM.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

1 reactie

  • Waarom zou de gemeente op mijn/onze kosten zo’n onderzoek moeten doen? Als ik een strategisch partnerschap heb (dus geen directe verantwoordelijkheid samen) met bijv de Rabobank en ze hebben daar een boekhouding schandaal dan hoef ik toch ook geen accountant in te huren? Volgens mij hoef je alleen maar de warmtewet aan te roepen en de formele toezichthouder (hier: ACM) te vragen onderzoek te doen…

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.