Edese Vos

Uitbreiding Lunters bedrijventerrein ten koste van landschap

bedrijven terrein de stroet lunteren uitbreiding
Het uitbreidingsgebied van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren. Beeld: PDOK / Stec Groep.

In Lunteren is al enige tijd rumoer over de uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet. Volgens raadslid Erik Wesselius van Mens en Milieu Ede is het proces niet zuiver verlopen.

Deze maand beslist de gemeenteraad van Ede over een uitbreidingsplan om het landelijke gebied tussen De Stroet en de Westzoom in Lunteren te veranderen in een bedrijventerrein. De ontwikkelaars beloven dat het een duurzaam en groen bedrijventerrein zal worden, maar als het plan doorgaat zullen de dassen, vleermuizen en steenuilen hun leefgebied verliezen. Zo werd afgelopen januari door de ontwikkelaars alvast een vergunningaanvraag ingediend voor de kap van maar liefst 256 bomen in het plangebied. Er komt wel wat nieuwe compensatienatuur langs de Lunterse Beek, maar het zal vele jaren duren voordat dat ook werkelijk natuurwaarde zal krijgen.

De uitbreiding van De Stroet speelt al langer. In de tweede helft van 2019 legde het college van B&W een ‘Nota van Uitgangspunten’ voor uitbreiding van De Stroet aan de gemeenteraad voor. Voorafgaand aan het raadsbesluit organiseerde de Dorpsraad van Lunteren een enquête. Van de bijna 600 Lunteranen die deze enquête invulden was 58% tegen uitbreiding van het bedrijventerrein richting Lunteren. Ondanks deze weerstand tegen de plannen in Lunteren gaf de gemeenteraad in november 2019 groen licht voor een uitbreiding met iets meer dan 10 hectare.

Het plan waar de gemeenteraad nu over gaat beslissen beslaat een kleine 20 hectare. Dit is veel meer dan nodig is om te voorzien in de lokale Lunterse behoefte aan ruimte voor bedrijven, terwijl deze plek zich bij uitstek leent voor duurzame voedselvoorziening voor het dorp Lunteren. De gemeente Ede heeft een beleidsplan “Voedsel dichtbij”, maar dat lijkt bij de beoordeling van de uitbreiding van De Stroet door het college van B&W geen rol te hebben gespeeld.

Initiatiefnemers anticipeerden op uitbreiding De Stroet naar 20 hectare

Deze verdubbeling in oppervlakte van het plangebied sinds het raadsbesluit van 2019 roept vragen op. Op 3 september 2019 stelde het college van B&W een eerste versie vast van de Nota van Uitgangspunten voor de uitbreiding van De Stroet met 10 hectare. Op 10 oktober 2019 besprak de raad dit stuk inhoudelijk. Uit gegevens van het Kadaster blijkt dat de initiatiefnemers voor de uitbreiding op 27 september 2019 de percelen aankochten die nog ontbraken om De Stroet tot aan de rondweg om Lunteren (de Westzoom) uit te kunnen breiden (bewijs 1, bewijs 2).

Op 5 november 2019 stelde het college een gewijzigde Nota van Uitgangspunten vast. Daarin was opeens sprake van een “[ambtelijke] verkenning om het plangebied in oostelijke richting uit te breiden richting de Westzoom”. Op 14 november 2019 werd de gewijzigde versie unaniem door de toenmalige gemeenteraad goedgekeurd. Die avond zullen bij de initiatiefnemers voor de uitbreiding van De Stroet de champagneflessen wel open zijn gegaan.

Aanstaande donderdag 7 september 2023 vergadert de gemeenteraad oordeelvormend over de uitbreiding van De Stroet. Ik zal dan namens Mens en Milieu Ede pleiten voor behoud van de huidige agrarische bestemming van dit gebied. Op die manier kunnen we als gemeente werkelijk invulling geven aan het beleidsplan “Voedsel dichtbij” en deze plek reserveren voor duurzame voedselvoorziening voor Lunteren in de toekomst. Helderheid over de manier waarop de verdubbeling van het eerdere uitbreidingsplan in het najaar van 2019 tot stand is gekomen is essentieel om als gemeenteraad een goed besluit te kunnen nemen over het huidige plan.

Erik Wesselius is raadslid voor Mens en Milieu Ede.

NASCHRIFT EDESE VOS: Raadsleden en betrokken inwoners kunnen op het platform van de Edese Vos een eigen opiniebijdrage plaatsen. Check ons redactiebeleid voor de richtlijnen.

Bezorgde Lunteranen zien liever duurzame landbouw

Max Hilhorst van de bewonersactiegroep Bezorgde Lunteranen leverde onderstaande video aan over de plannen met De Stroet.

XON maakte eerder dit jaar een reportage, waarin goed wordt uitgelegd wat de bezwaren van de Bezorgde Lunteranen zijn. Drie dagen geleden verscheen deze update met beelden van het gebied waarin de inwoners pleiten om het gebied te gebruiken voor duurzame landbouw.

NASCHRIFT 4 oktober 2023: De Bezorgde Lunteranen accepteren het besluit van de gemeenteraad niet en stappen naar de rechter.

Gastauteur

Onder dit profiel plaatst de Edese Vos de bijdragen van gastauteurs die op onze uitnodiging of op eigen initiatief hun licht laten schijnen op een thema.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.