Edese Vos

Bezorgde Lunteranen stappen naar de rechter

max hilhorst bezorgde lunteranen
Max Hilhorst van de Bezorgde Lunteranen. Beeld: XON.

De Edese gemeenteraad heeft op 21 september groen licht gegeven voor de uitbreiding van industrieterrein De Stroet in Lunteren. De bewonersactiegroep Bezorgde Lunteranen accepteert dit niet en stapt naar de rechter. Dat liet woordvoerder Max Hilhorst weten.

Hilhorst stelt dat uit een enquête van de Dorpsraad Lunteren blijkt dat twee derde van de Lunteranen het plan niet steunt. Het raadsbesluit voldoet volgens hem ook niet aan de wettelijke vereisten voor het verstedelijken van een agrarisch gebied met een bedrijventerrein, omdat er ruim voldoende aanbod is van bedrijventerreinen in de nabije omgeving. “Volgens de wet is het dan niet toegestaan om agrarische grond te bestemmen voor bedrijventerrein.”

De Bezorgde Lunteranen drongen er daarom bij de gemeente Ede op aan om dit gebied te bestemmen voor duurzame en natuurinclusieve landbouw. “Dit past beter bij het karakter van het dorp. Er staat een aanzienlijk aantal duurzame agrarische ondernemers klaar om aan de slag te gaan, maar er is geen grond beschikbaar. De gemeente Ede betrekt hen niet in haar grondbeleid, ondanks eerdere toezeggingen en het Europese besluit om in 2030 te komen tot 25% biologische landbouw. Met slechts 4% loopt Nederland nu al ernstig achter.”

In beroep bij de Raad van State

De Bezorgde Lunteranen gaan daarom tegen het raadsbesluit in beroep bij de Raad van State. Tevens willen zij de rechter om een voorlopige voorziening vragen om eventuele voorbereidingen voor bouwwerkzaamheden te voorkomen, zodat de natuurwaarde van het gebied beschermd blijft en de grond geschikt blijft voor duurzame landbouw. Gevraagd hoe kansrijk hij deze rechtszaak na overleg met zijn advocaat inschat, zegt Hilhorst: “Ik schat 95 procent.”

de stroet lunteren
De Stroet bij Lunteren, nu nog cultuurlandschap, straks industrieterrein. Beeld: XON.

Als het gaat om stadsuitbreiding en behoud van natuur trekken actievoerders bij de Raad van State regelmatig aan het langste eind. Zo vernietigde de Raad van State op 20 september nog het bestemmingsplan voor het gebied Vossenpels-Noord in Nijmegen. Hier waren 650 huizen gepland, maar de rechter vindt dat het groene karakter niet genoeg is gewaarborgd en dat er stevige aanpassingen nodig zijn. Een tegenvaller voor het college van Nijmegen.

Zoiets zou ook in Kernhem Noord of bij de voorziene uitbreidingen in Bennekom kunnen gebeuren. De Foodvalley is samen met Arnhem-Nijmegen een zogeheten ‘groene metropoolregio’ met een ‘verstedelijkingsstrategie’. Deze regio’s hebben zichzelf aangeboden bij het Rijk voor extra woningbouw in ruil voor een grote financiële bijdrage, de Woondeal. Zo moeten er de komende jaren in onze omgeving 100.000 nieuwe woningen verrijzen. De plannenmakers menen dat dit wel met behoud van natuur, landschap en ecologische waarden kan, maar daar zijn gerede twijfels over. De Raad van State kon nog wel eens meer strepen gaan zetten.

Avatar van Edese Vos

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.