Edese Vos

TeKa Groep claimt 5,6 miljoen schade op Food Experience

mauritskazerne allard bijlsma
De Mauritskazerne in Ede. Foto: Allard Bijlsma.

Eigenaar Timo Kruft van de TeKa Groep heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland een brief gestuurd waarin hij zijn ongenoegen uitspreekt over de democratisch aangenomen motie om de provinciale subsidie aan de Edese Food Experience stop te zetten.

Door deze op 20 december 2023 aangenomen motie is het project feitelijk van de baan. Kruft is het daar niet mee eens en stuurde op 16 januari het college van Gelderland een lobbybrief waarin een verkapte schadeclaim zit. In cc ging de brief ook naar de Provinciale Staten, de gemeente Ede en Stichting WFCE.

TeKa Groep, tegenwoordig Next Venue geheten, wordt als exploitant en concessiehouder door dit besluit geraakt. Volgens Kruft zijn de ontbindende voorwaarden in de met de Stichting WFCE gesloten concessieovereenkomst al gepasseerd. Hierin zouden “uitgebreide exploitatie- en vergoedingsafspraken” zijn gemaakt en op basis daarvan zou TeKa al 1,1 miljoen euro in de Mauritskazerne hebben geïnvesteerd.

Stichting failliet, weg rendement

Uit de analyse van de Edese Vos van de door wethouder Leon Meijer vlak voor zijn vertrek nog gewijzigde businesscase van de Food Experience blijkt dat TeKa Groep hiermee een bijzonder lucratieve deal had gesloten. Dit werd politiek als voordeel geschetst, want het zou minder risico voor de overheden en meer risico voor TeKa Groep betekenen. Aan de financiële voordelen die dit voor TeKa Groep met zich meebracht werd grotendeels voorbij gegaan.

Kruft is zich daar wél goed van bewust, want in zijn brief stelt hij onomwonden: “Indien de motie wordt uitgevoerd en er een streep door de subsidiebesluiten en daarmee door de WFCE wordt gezet, zal de stichting niet langer aan haar verplichtingen uit de concessieovereenkomst kunnen voldoen. Wij zullen hierdoor schade lijden die wij vooralsnog begroten op 5.600.000 euro.”

Dat is kennelijk het rendement dat TeKa Groep op de Food Experience dacht te kunnen halen. Nu kan Kruft dat niet bij de gemeente Ede of de provincie Gelderland claimen, want de contractuele partner is de Stichting WFCE. Die gaat nu gewoon failliet en daarmee heeft Kruft het nakijken, want van een kale kip kun je niet plukken. Zie Smaakpark Ede.

Kritiek op de Raad van State

Om zijn zaak te bepleiten brengt Kruft nóg een argument in: de Raad van State, die het plan in december 2022 terug naar de tekentafel wees, zou het inzake de natuurvergunning en het bestemmingsplan bij het verkeerde eind hebben gehad. De Food Experience zou gewoon kunnen worden gerealiseerd, en dat zou de provincie zelf ook vinden.

“Het klopt dat de provincie die mening is toegedaan,” zegt voorzitter en jurist Jeannet Hubbeling van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede die de procedure bij de Raad van State had aangespannen. “Maar die mening klopt juridisch niet.”

“De passende maatregelen die de provincie voorschrijft in de Nbw-vergunning ziet alleen op woningbouw. In de natuurvergunning staan geen passende maatregelen voor 50.000 m2 aan voorzieningen, zoals toename van verkeer. Je kunt als aanvrager van een natuurvergunning geen carte blanche vragen en krijgen voor niet nader gedefinieerde voorzieningen en zonder passende maatregelen die de stikstofemissie van die voorzieningen moeten verzachten. Dat staat ook heel duidelijk in de nadere motivering van het vonnis van de Raad van State.”

Vragen aan exploitant Timo Kruft

De Edese Vos vroeg Timo Kruft om opheldering over zijn brief aan de provincie en mailde na telefonisch contact met Next Venue (“Meneer Kruft is niet aanwezig, wilt u de vragen op de mail zetten?”) deze vijf vragen door:

 1. Welke in de concessieovereenkomst ontbindende voorwaarden zijn concreet gepasseerd? Is deze overeenkomst in te zien?
 2. Welke succesvolle foodgerelateerde exploitatie is er precies ontstaan in de Maurits?
 3. Waar is uw schade van 5,6 miljoen euro op gebaseerd?
 4. Als de Stichting WFCE niet aan haar verplichtingen kan voldoen, gaat ze failliet. Dat is strikt genomen toch het ondernemersrisico van Teka Groep? En was dat niet juist de opzet, dat de overheid het voornaamste risico niet zou dragen?
 5. Bent u voornemens uw schade om te zetten in een claim? Waar wordt die claim dan ingediend?

Maar hier kwam geen antwoord op, het bleef stil. Als de Edese Vos na drie dagen nogmaals met Next Venue belt is de reactie: “We hebben uw vragen doorgestuurd en als Timo Kruft interesse heeft zal hij wel reageren.”

Als de Vos om een duidelijke terugkoppeling vraagt, ook als Kruft vragen niet wil beantwoorden, slaat de sfeer om. HR manager Marloes Luurtsema komt aan de lijn: “Mocht hij geen interesse in je vragen hebben, dan ontvang je geen reactie.” Een weerwoord of doorvragen stelt ze niet op prijs, ze verbreekt abrupt de verbinding.

Kruft was waarschijnlijk druk met de nieuwste aanwinst in zijn imperium, Hotel de Veluwe dat De Werelt Garderen gaat heten.

NASCHRIFT 26 maart 2024: Ook de Stichting WFCE heeft de provincie nu een brief gestuurd waarin verkapt met een rechtszaak wordt gedreigd als de subsidie niet alsnog wordt uitgekeerd.

NASCHRIFT 5 april 2024: Gedeputeerde Staten hebben Stichting WFCE laten weten dat de subsidie echt van de baan is. TeKa Groep lijkt haar claim nu bij de Stichting te willen indienen.

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

5 reacties

 • De Heer Timo Kruft heeft overal behoorlijk dikke vingers in de pap. Nu weer in Barneveld met de uitbreiding van de Midden-Nederland Hallen waar een soort namaak Soldaat van Oranje wordt opgetuigd en waar de gemeente Barneveld en de Barneveldse Krant hijgerig en kwijlend achteraan hollen en bij alles de rode loper uitleggen…

 • Misschien past deze reactie beter onder het nieuwsartikel van De Klinkenberg, maar op het WFC terrein bevindt zich ook een bouwveld C dat al in 2022 bebouwd zou worden. Bij mijn weten is daar nog niets van terecht gekomen. Wat is hier de reden voor vertraging? Zie ook https://worldfoodcenter.nl/bouwveld-c/ waarin de info met betrekking tot aanvang bouw nog altijd niet bijgewerkt is.

  • De invulling van bouwveld C loopt inderdaad flink achter op schema. In november 2023 werd aangekondigd dat Stichting Aeres Groep en WFC Development BV een intentieovereenkomst hebben getekend voor de bouw van een nieuw onderwijsgebouw voor Aeres MBO Ede op het World Food Center. De locatie daarvoor is het bewuste bouwveld C. Zoals het op de website staat: “De komende maanden werken de partijen toe naar een definitieve overeenkomst voor de ontwikkeling.”

   https://www.aeres.nl/nieuws/2023/intentieverklaring-nieuwbouw-aeres-mbo-ede-op-het-wfc

   • Hartelijk dank voor je antwoord Erik. Ik vraag me dan wel af wat er met de eerdere plannen gebeurt. Helemaal van de baan (te weinig animo vanuit bedrijfsleven?) of verplaatsen naar een andere locatie? Ook omdat Aeres in het nieuwsartikel over de nieuwbouw eerder aangaf de locatie mede vanwege de aanwezigheid van bedrijven in de Food sector zo interessant te vinden, het lijkt me dat ze dan wel op meer bedrijven rekenen dan wat er in de Friso- en Mauritskazerne en de start-ups in Roots zit.

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.