Edese Vos

PvdA’er Tijani Zallali maakt uitglijder en excuses

tijani zallali
PvdA-raadslid Tijani Zallali. Foto: PvdA Ede.

Journalisten van de Edese Vos zijn “hobbyisten” die maar wat schrijven en de schoorstenen van de Edese biomassacentrales “ruiken heerlijk”. Aldus PvdA-raadslid Tijani Zallali in de raadsvergadering van 4 april 2024. Het leverde hem een gevoelige tik op de vingers op van zijn eigen partij.

Het was een opmerkelijk moment in de voor inwoners toch al moeilijk te volgen raadsvergadering, waarin een motie en een amendement over het Warmtebedrijf Ede in stemming werden gebracht.

Erik Wesselius van Mens en Milieu Ede betoogde op basis van de onderzoeksjournalistiek van de Edese Vos dat het Warmtebedrijf op meerdere gebieden een loopje neemt met de waarheid én de inwoners van Ede. PvdA-raadslid Tijani Zallali interrumpeerde hem met de mededeling dat niet bewezen zou zijn dat er verkeerd is gestookt.

Een bijzondere bewering, want dat geeft het Warmtebedrijf zelf toe in haar evaluatie, nadat de Edese Vos al in januari op basis van interne bronnen bij het bedrijf had gemeld dat er te nat is gestookt en met onvolwaardige biomassa. Met als gevolg minder warmteafgifte en meer uitstoot. Maar volgens Zallali zou “de Edese Vos de waarheid niet schrijven, want het zijn maar journalisten, misschien zelfs hobbyisten.”

Hij liet ook weten dat hij vindt dat de schoorstenen van het Warmtebedrijf “heerlijk ruiken.” Wesselius reageerde ontsteld. “Hiermee ontkent en bagatelliseert u de ervaring van omwonenden,” wierp hij Zallali toe.

Burgemeester Verhulst, die de raad die avond voorzat, greep niet in toen de Vos werd gegrild. “Dit komt het aanzien van de raad niet ten goede,” vindt Edese Vos-uitgever Nando Eskes. “De voorzitter had dit moeten aanspreken. Het is ongepast dat raadsleden dit soort ongefundeerde uitspraken doen over de lokale journalistiek en deze daarmee verdacht maken.”

Tijani Zallali: ‘Het zijn maar journalisten, misschien zelfs hobbyisten’

Aanleiding voor de Edese Vos om Zallali maar eens te bellen.

U stelde in uw interruptie dat het niet bewezen zou zijn dat er verkeerd is gestookt. Bent u ervan op de hoogte dat het Warmtebedrijf dat in haar eigen evaluatie ook toegeeft? Heeft u die gelezen?

“Van welk jaar is die evaluatie?”

Als u hem gelezen heeft, zou u dat moeten weten. Deze evaluatie is van eind februari dit jaar. Heeft u de berichtgeving van de Edese Vos van eind januari dan gelezen waarin een procesoperator van de biomassacentrale zelf uit de doeken doet dat er niet goed is gestookt?

“Nee, de artikelen van de Edese Vos heb ik niet gelezen. Het Warmtebedrijf heeft commerciële doeleinden, dus ik denk niet dat ze volledig de waarheid gaan vertellen.”

Nee, inderdaad, het is een halve waarheid, en de andere helft staat op de Edese Vos. Als wij iets publiceren is dat op basis van grondig onderzoek, gesprekken met deskundigen en interne bronnen. Maar u beweert in een openbare raadsvergadering, naar ik begrijp zonder de stukken te hebben gelezen, dat de Edese Vos de waarheid niet schrijft en noemt ons zelfs hobbyisten. Daar vind ik als hoofdredacteur wel wat van. Wij werken in ons team op basis van een journalistieke kwaliteitsstandaard en met ervaren journalisten die zijn aangesloten bij de beroepsorganisaties.

‘Het college moet wel aan de bak’

“Ja, Boyce zei al dat jullie dat niet leuk vonden.”

Het gaat niet om leuk. Het gaat erom dat er iets wordt beweerd dat niet klopt en waarmee u de lokale journalistiek in een dubieus daglicht stelt. Dat zou u als volksvertegenwoordiger toch niet moeten willen.

“Wat ik probeerde te zeggen is dat wanneer wij in de raad over iets spreken, en de Edese Vos (of een ander medium) schrijft dat iets niet goed gaat, je het wel kunt aannemen, maar dat het dan wel de bedoeling is dat de gemeente zelf ook poolshoogte neemt en een onderzoek instelt. Het college moet wel aan de bak voor haar inwoners.”

Dat klinkt al beter dan wat u in de raad heeft gezegd. Want u zei letterlijk dat de Edese Vos “de waarheid niet schrijft, want het zijn maar journalisten, misschien zelfs hobbyisten.”

“Dat heeft niet te maken met jullie. Ik wilde iets duidelijk maken aan de man van MME, namelijk dat hij in zijn motie meer onderzoek moet aanvragen, zodat we meer grip krijgen op het bedrijf en inwoners niet in de kou laten staan. Er is daar altijd iets mis, dat weten we. Ook met die certificering. Ze vertellen de waarheid niet. Dan moet je met een degelijke, goede motie komen om de gemeente of het college te dwingen om iets te gaan doen, ze aan het werk te zetten. En niet alleen maar dingen uit de media gaan roepen. Dat was mijn irritatie over die motie.”

Wanneer is onderzoek onafhankelijk?

“Als het op jullie platform staat betekent het niet dat dat de waarheid is. Dan is het de bedoeling dat wij als gemeenteraad het college laten bewegen om die waarheid naar boven te halen.”

Ho, wacht even. Het college vraagt dat gewoon na bij het Warmtebedrijf en zo is het cirkeltje weer rond. Ik heb de indruk dat hier toch wat onbegrip is over de rol van de journalistiek. De Edese Vos doet grondig onderzoek en wat wij naar buiten brengen daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Als u meent dat het niet klopt kunt u ons daar altijd op aanspreken en met bewijzen of alternatieve onderzoeken komen. Maar als u als raadslid stelt dat wij de waarheid niet schrijven en suggereert dat wij maar hobbyisten of amateurs zijn, wordt daarmee de rol die de onafhankelijke journalistiek vervult in een democratische rechtsstaat ondergraven. En daar heb ik een probleem mee.

Ik schrijf toch ook niet dat u als raadslid een hobbyist bent? En als ik daar wel een aanleiding voor zou hebben, bijvoorbeeld omdat u de relevante stukken niet heeft gelezen, dan zou ik dat toch tenminste moeten onderbouwen.

Maar er zit nog een aanname onder, die ik toch even wil aanspreken. Stel dat de raad eist dat het college een adviesbureau opdracht geeft om een onderzoek in te stellen, wie zegt dan dat dat wél de waarheid is en journalistiek onderzoek niet? Misschien schrijft zo’n bureau wel op wat de opdrachtgever graag wil horen, of wat het Warmtebedrijf goed uitkomt, want vaak mogen die hun eigen controlebureaus inhuren. Dan zijn wij toch wel wat onafhankelijker. Dus het idee dat wat de Edese Vos doet geen echt onderzoek is, terwijl onderzoek van een adviesbureau dat wel zou zijn, daar kun je wel een kanttekening bij plaatsen.

Tenslotte: wij ondervinden helaas met regelmaat weerstand en tegenwerking vanuit zowel het Warmtebedrijf als de gemeente Ede als het gaat om waarheidsvinding. Als raadsleden dan ook nog verdachtmakingen uiten over de lokale journalistiek, dan helpt dat niet. We hebben allebei een eigen rol te spelen in onze lokale democratie.

“Dat is absoluut niet de bedoeling geweest. Wij zijn juist vóór de journalistiek. Dus ik ga voortaan extra op mijn woorden letten.”

Dat waardeer ik. Bedankt.

Boyce de Jong: ‘De PvdA staat voor onafhankelijke media’

Fractievoorzitter Boyce de Jong is niet blij met het optreden en de uitspraken van zijn collega.

Zouden de omwonenden van de Geerweg en de Knuttelweg de schoorstenen van het Warmtebedrijf net zo lekker vinden ruiken als meneer Zallali?

“Ik vond dat geen handige uitspraak. Zelfs een uitglijder, laat ik het maar op die manier zeggen. De politiek hoort geen uitspraken te doen over de media en wat ze daar kwalitatief wel of niet van vindt.”

De artikelen op de Edese Vos mogen natuurlijk best onder kritiek worden gesteld, ook door raadsleden. Het zou alleen wel fijn zijn als dat dan fatsoenlijk wordt onderbouwd met nieuwe feiten. Je mag van ons zorgvuldigheid verwachten, maar wij verwachten dat ook van raadsleden.

“Hier ga ik het in de fractie zeker over hebben. De Partij van de Arbeid staat echt voor onafhankelijke media. Dat betekent dat wij ons niet gaan bemoeien met wat media schrijven. De ene keer zal het positief zijn en de andere keer negatief, maar ik ga er vanuit dat dat op basis van onderzoek en hoor en wederhoor wordt gedaan. Dus dan is het niet aan raadsleden en fractievolgers om daar een oordeel over te hebben, noch over een stuk noch over een journalist zelf. Daar mag echt geen misverstand over bestaan.”

“Hier gaat nog een stevig gesprek over plaatsvinden. Dat woord ‘stevig’ mag je wat mij betreft echt wel benoemen. Het is heel principieel.”

Marc van der Woude

Combineert onderzoeksjournalistiek en innovatie om de 'tegenmacht' van burgers te versterken. Verbindt bij de Edese Vos journalisten, bronnen en onderzoekers. Gaat tot het gaatje om transparantie te krijgen.

3 reacties

  • Ik denk dat het Verhulst prima is uitgekomen dat zijn belager, de Edese Vos, ook door een raadslid in diskrediet werd gebracht. Echter met de feiten die hem absoluut bekend hadden moeten zijn, had hij als burgervader moeten ingrijpen toen pertinente onwaarheden de raadsvergadering werden ingeslingerd. Dikke onvoldoende voor zowel raadslid Zallali, maar vooral voor Verhulst.

  • Tsja, iedereen kan blijkbaar zomaar raadslid worden. En dan dingen roepen zonder de teksten gelezen te hebben. En ook nog onzin over de schoorstenen van het Warmtebedrijf uitkramen. Het lijkt erop dat de heer Zallali een wit voetje bij het College wilde halen.

  • Eigenlijk spreekt de uitspraak van Zallali meer dan voor zich. Een uitglijder, niet goed in de materie gedoken, ronduit stuitend. Haalt de geloofwaardigheid in een gedegen en kundige raad flink naar beneden.

    Hoe zou Zallali de stikstofcrisis duiden? Of het gif van de bollenvelden? Of PFAS? Het ruikt allemaal zo lekker, en al die onafhankelijke journalistiek is ook maar een mening… Laten we naar ons alwetend college kijken wat de waarheid is…

    Blijf zo doorgaan Edese Vos!

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.