Edese Vos

Mediafonds Ede roept nog veel vragen op

pers pb
Het Mediafonds Ede beoogt de lokale journalistiek te versterken. Foto: Pixabay.

Het Mediafonds Ede, een subsidieregeling van de gemeente om de lokale journalistiek kwalitatief te versterken, is van start gegaan. De Edese Vos heeft opheldering gevraagd over de onafhankelijkheid van het fonds, sturende criteria en hoeveel geld er nu werkelijk in zit.

Vorige week stelde het bestuur van Stichting Edese Vos in een brief aan college en raad onderdelen van de regeling onder kritiek. Wethouder Karin Bijl verklaarde in de gemeenteraad dat er juist veel moeite was gedaan om de regeling zo onpartijdig mogelijk te maken.

Scheiding tussen beoordelingscommissie en gemeente

Op de website van het mediafonds die gisteravond laat online is gezet wordt deze onafhankelijkheid ook benadrukt. Er is een scheiding aangebracht tussen de beoordelingscommissie en de gemeente Ede:

“De gemeente Ede heeft het lectoraat van de opleiding journalistiek aan de Christelijke Hogeschool Ede gevraagd om te adviseren bij het opstellen van de subsidieregeling. Lector Stijn Postema heeft vervolgens in samenwerking met de kenniskring Betrokken Journalistiek gewerkt aan een constructie waarbij de subsidieverstrekking en beoordeling van aanvragen twee gescheiden processen zijn. Door deze twee processen te scheiden is er geen overheidsinmenging in journalistiek werk,” schrijven de opstellers van de regeling.

“Wat dit betekent is dat de gemeente Ede zich eraan committeert de subsidie zondermeer te verstrekken als de onafhankelijke beoordelingscommissie op basis van de criteria een aanvraag honoreert. De gemeente Ede krijgt alleen de gegevens die nodig zijn om het subsidiebedrag over te maken aan de aanvrager en wordt niet op de hoogte gesteld van de inhoud van de aanvraag. Hiermee blijft de onafhankelijkheid van de journalistieke aanvragen gegarandeerd en de zorgvuldigheid van zijn of haar journalistieke werkproces geborgd.”

Wie gaan de aanvragen beoordelen?

“De gemeente Ede heeft geen invloed gehad op de aanstelling van de leden van de beoordelingscommissie. Het lectoraat journalistiek heeft hierin bemiddeld en commissieleden benaderd. De leden van de beoordelingscommissie hebben op hun beurt geen werk of inkomen bij nieuwsmedia in de regio Ede. Wel zijn zij woonachtig in de regio, zodat ze met voldoende inhoudelijke kennis van zaken een oordeel kunnen vormen over de aanvragen.”

Op de website is ook te lezen wie de commissieleden zijn:

Johan Snel, hoofdocent en onderzoeker van de CHE, is de voorzitter.
Herman Veenhof, buitenlandredateur van het Nederlands Dagblad, is de secretaris.
Hanane El Kaddouri, content creator bij KRO-NCRV, is algemeen lid.

“Geen werk of inkomen bij nieuwsmedia in de regio Ede” is een duidelijk criterium, maar of het de schijn van belangenverstrengeling of netwerkloyaliteiten voldoende afdekt zal in de praktijk moeten blijken. El Kaddouri bijvoorbeeld werkte 14 jaar voor Omroep Ede, 5 jaar in adviescommissies voor de gemeente Ede en 1 jaar voor Omroep GLD.

Waar is de 25.000 euro gebleven?

De Edese Vos heeft wethouder Bijl om opheldering gevraagd over de regeling. Hoe zijn de nogal sturende aanvullende criteria in de regeling beland? Komen deze bij de CHE vandaan, zijn ze binnengefietst vanuit oriëntatie op de cultuursector, zijn ze overgenomen van andere journalistieke fondsen of heeft de gemeente Ede ze zelf aangedragen? Ook in andere journalistieke en culturele regelingen wordt sterk gestuurd op samenwerken, innoveren en ‘jong talent’, criteria waarvan de effectiviteit wordt betwist.

Dan is er nóg een bijzondere kwestie. Eerder was door het college 70.000 euro toegezegd voor het mediafonds, maar in de regeling zit maar 45.000 euro. Waar is de resterende 25.000 euro gebleven? Wordt dit in een tweede ronde later dit jaar uitgekeerd of is dit geld opgegaan aan advieskosten en andere overhead om de regeling op te stellen? Wordt vervolgd!

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.