Edese Vos

‘Edese Vos informeert raad sneller dan college’

edese vos sneller dan college
De Edese Vos informeert de raad soms sneller dan het college. Beeld: Edese Vos (AI).

Gisteravond stelde Raşit Görgülü van de DPE-fractie, indiener van de motie voor een lokaal mediafonds, naar aanleiding van de kritische brief van de Edese Vos aan college en raad, vragen aan wethouder Karin Bijl.

Hij benoemde de schijn van belangenverstrengeling en de nogal bijzondere voorkeuren die in de regeling worden uitgesproken, en die in de praktijk juist beperkend werken voor controlerende lokale onderzoeksjournalistiek en daarmee een effectieve tegenmacht.

De behandeling van de perspectiefnota bood weinig ruimte om hierover in gesprek te gaan en Bijl benadrukte dat dit “een collegebevoegdheid” is. Kennelijk kan het college een door de raad ingediende en aangenomen motie (feitelijk een opdracht aan het college) naar eigen goeddunken invullen en pas na de pilot een terugmelding aan de raad geven, waardoor er niet effectief door de raad kan worden bijgestuurd.

‘Onpartijdigheid moet goed geborgd zijn’

“Die onpartijdigheid nemen we wel heel hoog op en daar hebben we ook uitgebreid over nagedacht bij de opzet van de regeling,” zei Bijl. “Daar kunnen we zeker nog eens goed naar kijken, dat dat geborgd is.”

De wethouder gaf aan dat het college de Edese Vos schriftelijk zal antwoorden en dat dit antwoord ook wordt doorgestuurd naar de raad. “Ik zou bijna zeggen, de Edese Vos kennende, zal dat ook wel gepubliceerd worden,” zei Bijl. Waarop burgemeester Verhulst ‘m droogjes inkopte: “Ja, wellicht zelfs sneller dan wij dat bij u voor elkaar kunnen krijgen.”

Raadsleden die graag sneller door het college geïnformeerd willen worden, kunnen zich dus het beste inschrijven voor de regelmatige mail updates van de Edese Vos. 😉

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.