Edese Vos

BDU, verspreider én gemeente steken kop in het zand

struisvogels edestad bennekomsnieuwsblad
Struisvogelgedrag over de bezorgproblemen bij het huis-aan-huisblad. Beeld: Edese Vos (AI).

De bezorgproblemen bij Ede Stad en het Bennekoms Nieuwsblad stapelen zich op, maar de uitgever en distributeur willen hierover geen vragen beantwoorden. De gemeente Ede interesseert het ook niet.

In zeker 60 straten en/of wijken in Ede en Bennekom wordt de huis-aan-huiskrant niet meer of heel onregelmatig bezorgd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Edese Vos. Dit is vermoedelijk nog maar het topje van de ijsberg.

Vorige week woensdag vulde de Edese Vos namens deze 60 melders in Ede en Bennekom het klachtenformulier op de website van Ede Stad in. Het was een test voor de klantgerichtheid van BDU en All-In Verspreidingen. Hier kwam geen enkele reactie op.

Ook antwoorden op persvragen bleven uit. Onze artikelen worden intussen wel gelezen, want BDUmedia heeft de dode links naar het klachtenformulier op haar website snel gefixt.

De Edese Vos is vasthoudend, maar blijft niet achter ‘baasjes’ aanlopen die geen antwoord willen geven op vragen. In het kader van wederhoor is er altijd ruime gelegenheid (en herhaalde verzoeken) om te reageren. Daar kán gebruik van worden gemaakt, maar dat hoeft niet. Blijft een antwoord uit, dan publiceren we de niet-beantwoorde vragen. Zo kan iedereen zien wát er is gevraagd en waar een bedrijf of organisatie blijkbaar niet transparant over wil zijn naar het publiek.

6 vragen aan Norbert Witjes, BDUmedia

Dit zijn de vragen die we aan hoofdredacteur Norbert Witjes van BDUmedia hebben voorgelegd en waar geen antwoord op is gekomen:

1) Volgens BDU, gebaseerd op de NOM Monitor, is het leesbereik van Ede Stad 63 procent. Hoe komt het dat dit bij Ede Stad aanzienlijk hoger is dan bij andere titels? Welke factoren zijn hierop van invloed?

2) Hoe meet BDU in hoeverre de krant daadwerkelijk bezorgd wordt? Van welke bezorgdienst maakt BDU gebruik? [Dit weten we inmiddels: dat is All-In Verspreidingen] Hoe worden klachten gemonitord en hoe wordt hierop geacteerd?

3) Het is in de journalistiek niet gangbaar om actieve politieke bestuurders vaste zendtijd of een vaste column in de krant te geven. Immers de journalistiek dient juist de uitvoerende macht te controleren, niet te faciliteren. Waarom faciliteert Ede Stad de burgemeester van Ede met een vaste column, en hoe verhoudt dit zich in het perspectief van BDU met de ‘scheiding der machten’?

4) Welke concrete prestatieafspraken zijn er gemaakt met de gemeente Ede over het bereik en de levering van het katern met gemeente-informatie?

5) Waarom maakt BDU de drempel om bezorgklachten te melden niet wat lager? Zie dit artikel.

6) Is BDU zich ervan bewust dat in veel straten en wijken van Ede en Bennekom de krant niet meer of heel onregelmatig wordt bezorgd? Zie de nu meer dan 60 meldingen op onze website. Hoe komt dit en wat gaat BDU doen om dit op te lossen?

6 vragen aan Leo Tijssen, All-In Verspreidingen

Dit zijn de vragen die we aan ’team lead’ Bezorging en Kwaliteit Leo Tijssen van All-Verspreidingen hebben voorgelegd en waar geen antwoord op is gekomen:

1) Zijn deze meldingen ook bij jullie binnengekomen?
2) Zo niet, zou dat kunnen komen doordat BDU het niet heel eenvoudig maakt om bezorgklachten te melden? Kan dit worden verbeterd?
3) Hoe komt het dat zoveel straten en wijken in Ede en Bennekom niet meer of onregelmatig worden bediend?
4) Hoe gaat All-in Verspreidingen in de praktijk om met bezorgklachten? [Deze vraag is door medewerker Pieter van het bedrijf beantwoord en verwerkt in ons vorige artikel.]
5) Wat gaan jullie hier concreet aan doen?
6) Is onze collectieve klacht namens 60 inwoners van Ede en Bennekom wel bij jullie binnengekomen?

3 vragen aan het College van B&W

Er liggen ook nog drie vragen aan het College van B&W van Ede.

Deze kunnen natuurlijk ook door de gemeenteraad worden opgepakt, als deze het belangrijk genoeg vindt dat de gemeente-informatie zoveel mogelijk Edenaren bereikt:

1) Er zijn serieuze signalen dat op veel plekken in Ede en Bennekom niet meer wordt bezorgd en dat meldingen hierover niet goed worden afgehandeld. Gaat de gemeente hierover met BDU in gesprek? Waarom wel of niet?

2) Heeft de gemeente bij aangaan van de overeenkomst met BDU garanties over de bezorging bedongen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

3) Nu deze nieuwe informatie bekend is: is de gemeente Ede alsnog bereid om het katern met gemeente-informatie ook integraal op de eigen website te plaatsen, zodat er door andere media naar kan worden gelinkt, en het bereik zo wordt vergroot? Waarom wel of niet?

Mocht hier toch nog antwoord op komen, dan zullen we dat melden.

NASCHRIFT 30 mei: Woordvoerder Patricia Nep van de gemeente Ede kwam alsnog met een reactie. Omdat zij zich niet kon vinden in de interpretatie van de Edese vos, publiceren we haar reactie integraal:

reactie patricia nep

Het perspectief van de Edese Vos:
1. De gemeente lijkt de signalen van inwoners niet serieus te nemen en hier ook geen nader onderzoek naar te willen doen.
2. Dit is een eenvoudige vraag die gewoon transparant kan worden beantwoord. Omdat de gemeente dat niet wilde, moest de Edese Vos een Woo-aanvraag doen.
3. Er wordt geschermd met ’toegankelijkheidseisen’, maar het komt er op neer dat de gemeente niet bereid is inwoners van Ede beter te bedienen met gemeentelijke informatie.
Wij zien dit dus als een ‘afpoeierreactie’. Er spreekt geen pro-activiteit uit om de signalen serieus te onderzoeken en er wat aan te doen.

struisvogels koppen in het zand

NASCHRIFT 1 december 2023: Ruim 7 maanden na ons onderzoek hebben BDU en de gemeente Ede enquêtes uitgezet over de bezorging en het gemeentekatern.

Avatar van Edese Vos

Edese Vos

Scherpe oren, scherpe ogen, scherpe neus en scherpe tanden, maar wel goedhartig en aaibaar. Pels in de luis van de Edese macht. Trotse deelnemer aan de Edese 'big five' en niet van plan zijn plek af te staan aan de wolf. Eet af en toe een kippetje.

Schrijf een reactie

Mis niets, meld je aan!

Blijf actief op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Ede. Meld je aan voor de mail van de Edese Vos.